กลุ่ม DeeProject รวมพล..ร่วมใจ ด้วยการ “ให้” – เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 คุณฐานิญา นันทิธนะภาส ประธานกลุ่ม DeeProject นำทีมสมาชิกครอบครัว CSR DeeProject ไปมอบความสุข สร้างเสียงหัวเราะ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นอกจากนี้ยังนำข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปร่วมบริจาค พร้อมส่งมอบเงินทำบุญจากสมาชิกในกลุ่มเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นอีกด้วย

Click here to Google Photo Gallery

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy