FashionShow : Divulge
Academy : Silpakorn University
Venue : Siam Discovery
Date/Time : 17 April 2013, 18.00

Divulge – BA Fashion graduates of Silpakorn University

Click here to Google Photo Gallery

1. นายกมล สกุลสุทธวงศ์ (Kamol Skulsuthavong)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : ใบไม้สีเทา (Gray Leaves)
คอนเซปท์งาน : การอยู่ร่วมของสองสื่งที่ต่างแตก ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำเสนอถึงอำนาจในการปรับตัวของธรรมชาติให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
อีเมล : speedydogs@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0817711177

2. นายชัยภัทร์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (Chaipat Banditwattanawong)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : ความตื่นเต้นที่เกิดจากการลุ้น
คอนเซปท์งาน : งานศิลปะบนร่างกาย ที่มีฟังก์ชั่นและรูปแบบที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เทคนิคการพับตัดแปะของโอริงามิ
อีเมล : chaipat.b.bandit@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 08-4682-9159

3. นางสาวสุวดี มุ่งสิริขจร (Suwadee Mungsirikajorn)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : มุมมองที่แตกต่าง (Neo Vision)
คอนเซปท์งาน : การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ภาวะการมองเห็นที่ผิดปกติ  การมองเห็นที่แตกต่างทำให้เกิดเป็นมุมมองแปลกใหม่ ผ่านโครงสร้างที่เรียบง่ายในรูปแบบเครื่องแต่งกายสตรี
อีเมล : pp.suwadee@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 090 9838980

4. นางสาววีรสุ ยุทธสงวนดวง (VEERASU YUTHASANGUONDUONG)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : ความงามแห่งชิโนโปรตุกีส (The Beauty of Sino-Potuguese Houses)
คอนเซปท์งาน : การออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปโดยได้แรงบันดาลใจมาจากความงดงามในลวดลายของบ้านสไตล์ชิโนโปตุกีสและเครื่องแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางช่วงรัชกาลที่4, 5 และ6ซึ่งเป็นการผสมผสาน ความเป็นตะวันตกและไทย
อีเมล : veerasu_su@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0859637508

5. นางสาววิฬุวรรณ หนูยัง (WIRUWAN HNUYUNG)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : การไล่ระดับ (Step gradation)
คอนเซปท์งาน : การถ่ายทอดเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยอย่างการลดหลั่นเป็นลำดับขั้น การซ้อน รวมไปถึงการย่อมุม สีขาวของปูนในวัดและแบบร่างพิมพ์เขียวของสถาปัตยกรรม โครงร่างของสถาปัตยกรรมไทยอย่างชัดเจนนำมาซึ่งการออกแบบเครื่องแต่งกาย Conceptual Art ในรูปแบบ Minimal มีการนำดึงเอาหลักการออกแบบที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยมาสร้างสรรค์รายละเอียดต่างๆ
อีเมล : i_mafzz@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 087-393-4463

6. นางสาวสุภาสิริ อ่อนจันทร์ทึก (SUPASIRI ONJUNTUK)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : กลับคืนสู่ป่าอีกครั้ง (Run into The Wild)
คอนเซปท์งาน : ผู้หญิงที่มีความหลงไหลที่อยากแทรกซึมหวนคืนสู่ป่าดงพงไพร
อีเมล : Tabacco_ii@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0910031590

7. นางสาวชลลดา บุญมาก(CHONLADA BOONMARK)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : ราชินี (The Queen)
คอนเซปท์งาน : ความงามแห่งอิสตรีที่ไม่ได้มีแค่ความอ่อนหวาน แต่แฝงไปด้วยความสง่างามผ่านการผสมผสานลวดลายของศิลปะอาหรับ
อีเมล : b.clbook@msn.com

8. นางสาวอรวรรณ กิจสวัสดิ์ (Orawam Kitsawad)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : เจ้าสาวรัตติกาล (Bride of Darkness)
คอนเซปท์งาน : ชุดเจ้าสาวสไตล์โกธิคที่สื่อถึงหญิงสาวที่เป็นเหมือนเจ้าสาวของเวลากลางคืนโดยผสมความเป็นร็อคเข้ากับความเป็นคลาสสิกจากเสื้อผ้าสไตล์นีโอวิคตอเรียเพื่อสร้างภาพลักษณ์เจ้าสาวที่มีเสน่ห์และดูลึกลับซ่อนความรุ่นแรงแต่ก็ยังคงสวยงามในชุดเดียวกัน
อีเมล : orw.turiie@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0853698093

9. นางสาวนันท์นภัส อรุโณทัยวิศรุต (NANNAPHAT ARUNOTHAIVITSARUT)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : สตรีเหล็ก (Fe(rrum)+Male)
คอนเซปท์งาน : ถ่ายทอดความประทับใจในความอ่อนช้อยของรูปร่างสตรีผสมผสานกับ ความแข็งแกร่งคุณลักษณะของหินและโลหะชัดเจนและขยายความผ่านเทพีนักรบ “อธีน่า” สู่ผลงานศิลปะในรูปแบบเครื่องแต่งกาย
อีเมล : gneissgenesis@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 083 198 8488

10. นางสาวธัญญลักษณ์ พันธุฟัก (THANYALUK PANTUPHAG)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : แสงสะท้อน(Reflect)
คอนเซปท์งาน : ทิศทางของแสงที่สะท้อนภายใต้เกล็ดของปลามังกร(AROWANA)จังหวะการเคลื่อนไหวตลอดจนโครงสร้างนำมาซึ่งแรงบันดาลใจ
อีเมล : shadow_great007@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ :0846636662

11. ธัญญรัศม์ เลิศธนหิรัญคุณ (Tunyarat lertthanahirankhun)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : Hmong 2013
คอนเซปท์งาน : นำความดั่งเดิมสู่ความเป็นสากล
อีเมล : fafaur_tunya@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 086-368-1585

12. นายณัฐวุฒิ ฝัดสุภาพ (NATTHAWUT FATSUPHAP)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : นับถอยหลังสู่อัตลักษณ์ใหม่ (Countdown to New Identity)
คอนเซปท์งาน : ความประทับใจจากช่วงเวลา การพัฒนาโครงสร้างจากตัวอ่อนไปสู่ตัวเต็มวัยของผีเสื้อ ที่ถูกคลี่คลายให้เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบเครื่องแต่งกายอีเมล : tamagot_kit@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 083 925 3678

13. นางสาวกังสดาล ศัลภุธร (GUNGSADAN SANPOOTON)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : ท่ามกลางสายฝน (Enjoy in the Rain)
คอนเซปท์งาน : การออกแบบเครื่องกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานที่เกิดจากฝน
เช่น สีของสายรุ้งกินน้ำ,หยดน้ำ,แสงตกกระทบกับไฟ ทำให้เกิดเลเยอร์ที่น่าสนใจข้าพเจ้าประทับใจฤดูฝนจึงออกแบบเป็นชุดกันฝนร่วมสมัย และมีสีสันฉูดฉาด
เบอร์โทรศัพท์ : 0880966511

14. นางสาวปัณรสี ศะศินิล (PANRASRI SASININ)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : จินตพฤกษา (Imaginary Dream Forest)
คอนเซปท์งาน : “จินตพฤกษา” มีที่มาจากความประทับใจในความสวยงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่เกิดจากพรรณไม้ในฤดูใบไม้ผลิและชีวิตของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าในจินตนาการของข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานเป็นเครื่องแต่งกาย Ready to wear สำหรับสาววัยแรกแย้มที่ดึงเอาธรรมชาติ และการเกื้อกูลกันมาใช้ในการออกแบบ
อีเมล : panrasrisasinin@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0897672906

15. นางสาวจินตนัดดา อัตถวิบูลย์ (JINTANADDA ATTAWIBOOL)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : ฝันดี (Goodnight)
คอนเซปท์งาน : แรงบันดาลใจจากกับดักฝันร้าย เครื่องลางความเชื่อของชนเผ่าอินเดียนแดง ถ่ายทอดออกมาโดยใช้สีพาสเทลซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝัน
อีเมล : prapang.prapang@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0871820248

16. กฤติกา วัฒนเธียร (KRITTIKA WATTANATIEN)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : “ บุปผา ” Blossom parade
คอนเซปท์งาน : สัญลักษณ์ความงามของธรรมชาติถ่ายทอดผ่านรูปแบบเสื้อผ้าที่ไร้ขอบเขตไร้กฏเกณฑ์ของกลุ่ม นีโอฮิปปี้
เบอร์โทรศัพท์ : 0871100914  อีเมล : YELLOW.S@HOTMAIL.COM

17. นางสาวโอปอ มหาวนา (OPAL MAHAVANA)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : มนุษย์กล (Non-Eelectronic Moving Man)
คอนเซปท์งาน : แรงบันดาลใจจากกลไกที่ซับซ้อนภายในตัวหุ่นยนต์เครื่องจักรกลในศตวรรษที่ 18 เป็นการผสมผสานผลงานทางศิลปะและฟิสิกส์ โดยให้ความรู้สึกถึงการมีชีวิตของเครื่องจักรกลเมื่อมนุษย์ได้สวมใส่
อีเมล : opalmahavana@gmail.com , เบอร์โทรศัพท์ : 082-6111728

18. กุลวดี เหมินทร์ (Kullavadee Haemindra)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : รัก และ ศรัทธา ( Love & Faith)
คอน เซปท์งาน : การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “โบสถ์เซนต์โซเฟีย” ในประเทศตุรกี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธพลจากศิลปะอิสลาม และ ศิลปะในแบบไบแซนไทน์ ที่ถูกผสมผสานกันได้อย่างลงตัวในยุคของสงครามครูเสส เกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากความรัก และ ความศรัทธา
เบอร์โทรศัพท์ : 087 0027750 ,  อีเมล : kestkest.kt@gmail.com

19. นางสาวอะคิน่า มิคามิ (AKINA MIKAMI)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : ความสวยงามที่แข็งแกร่ง (beauty rigidity)
คอน เซปท์งาน : แรงบันดาลใจจากนักรบหญิง ที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความสง่างามโดยสื่อผ่านโครงสร้างชุดเกราะผสมผสานออกมาในรุปแบบจินตนาการของข้าพเจ้า
อีเมล : mikamiakina@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0868836263

20. นางสาวณัฐธิดา มณีรัชตวรรณ (NATTIDA MANEERUTCHATAWAN)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : นิทราทรมาน (Sleeping Beauty)
คอน เซปท์งาน : แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง SLEEPING BEAUTY(2011)
และเครื่องแต่งกายแบบLeather Fetish สู่ผลงานศิลปะในรูปแบบเครื่องแต่งกาย
อีเมล : bee_holy@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0880595664

21. นางสาวธัญวรัชญ์ อิชยาวิโรจน์ (THUNVARANCH ITCHAYAVIROJ)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : น้ำหอม (PERFUME)
คอน เซปท์งาน : แรงบันดาลใจจาก Wedgwood Jasperwareในยุคคริสศตวรรษที่ 18โดยประทับใจรูปร่างรูปทรง ตลอดจนสีสันและลวดลายของขวดน้ำหอมอันโค้งมนซึ่งเป็นที่นิยมของชนชั้นสูงในยุคนั้น
อีเมล : Psnarcissus@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0888955119

22. นางสาวสมฤดี ศรีนวล (SOMRUDEE SRINUAL)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : อลิซในดินแดนมหัศจรรย์ (Alice in Wonderland)
คอน เซปท์งาน : ออกแบบชุดเด็กที่ได้รับแรงบรรดาลใจมากจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland  โดยดึงลักษณะที่โดดเด่นของเรื่องมาใช้ในการออกแบบชุดโดยใช้การซ้ำและรูปสัญลักษณ์มนการสื่อเรื่องราว
อีเมล : yuu.2532@gmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ : 0823564762

23. นางสาวมณฑิตา บุบผาสิริ (Montita bubpasiri)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : สองด้าน (Two Side)
คอน เซปท์งาน : ในตัวของคนเราทุกคนนั้นมักจะซ่อนอีกด้านมืดของตัวเองไว้ด้านใน  จึงได้ทำการออกเเบบเครื่องแแต่งกายออกมาโดยได้รับเเรงบันดาลใจมาจาก การแสดงละคร โนะ
อีเมล : tuna_doom@hotmail.com ,  เบอร์โทรศัพท์ 085 3001334

24. กรุณา กุณาเงิน (Karuna Kunangern)
ชื่อโครงการศิลปนิพนธ์ : วิถีม้ง (live in nature)
คอน เซปท์งาน : การถ่ายทอดความประทับใจในความสวยงามของเครื่องแต่งกายชนเผ่าม้ง ผสมผสามความเรียบง่ายของดีไซน์และรายละเอียดของลายผ้า สู่ผลงานศิลปะในรูปแบบเครื่องแต่งกายแบบ ready to wear
เบอร์โทรศัพท์ : 088 267 2990 ,  อีเมล : kkunangern@gmail.com

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens