DPU 6th Sense
24 May 2016, 17.00 @ DPU

Click here to Google Photo Gallery

6th sense มาจากเรื่องราวสัมผัสที่6หรือความเชื่อ ทำให้เกิดเป็นแนวคิดที่สามารถแตกแขนงออกไปได้มากมาย อีกทั้งยังเป็นเรื่องราวเชิงวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ และตรงกับลำดับของรุ่นที่6 อีกด้วย ทำให้กลายมาเป็นชื่องานในครั้งนี้

Make Up by KIMs Professional

Spirit is Art
Inspiration : Home architecture, Moriyama Houses interweaves with its lifestyles, planting and the shadows falling upon the building and objects.
Inspiration : สถาปัตยกรรมแบบบ้าน Moriyama Houes ผสมผสานกับ Lifestyle การปลูกต้นไม้ และเงาที่ตกกระทบ ที่ทาบผ่านไปยังตัวอาคารและวัตถุ
Klinsukon Phongha
( Ray )
E-mail : israyyy@outlook.com
IG : israyyy
FB : ray klinsukon

Apinya Imura
( Mangpor )
E-mail : mmangpor224@Gmail.com
FB : https://www.facebook.com/mangporBoho/
Prediction
Inspiration : ได้รับแรงบันดาลใจจากไพ่ยิปซี ที่มีความหมายแตกต่างกัน ทั้งความอิสระ ความชอบ ความรัก ธรรมชาตินำมาถ่ายทอดลงบนศิลปนิพนธ์
Inspiration : It was inspired by tarot cards, which convey different meanings, ranging from freedom, preference, affection and nature. They are brought to represent in the Art Thesis.

Silaporn Thanthrnon
( Tai )
E-mail : tai-na-rak@hotmail.com
FB: Kratai Thanthrnon

Inspiration : A vision after taking Lysergic acid diethylamide (LSD), hallucinogen. It effects such side effect as hallucination, a distorted colorful image. In designing, effect was adopted.
Inspiration : ภาพการมองเห็นหลังการเสพสารเสพติด Lysergic acid diethylamide(LSD) สารเสพติดชนิดยาหลอนประสาท ทำให้เกิดผลข้างเคียงหลังการเสพสารชนิดนี้ ซึ่งทำให้เกิดภาพหลอน ภาพบิดเบี้ยว ที่มีสีสันสดใส และนำeffect ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบ
Subconscious in my mind

salakporn khamkui
( Togtor )
ghost the creator
Inspiration: It was in accordance to the belief of ancestry worship of Hmong tribe, believing that ghost is the creator of all things on earth. This leads to the practice of ghost worship each time before entering in the forest. The design also includes the things encountered in the nature and forest creature, alluding to the designing pattern of Hmong tribe to wear when attending the auspicious ceremony.
Inspiration: จากความเชื่อเรื่องการไหว้ผีของชนเผ่าม้ง ว่าผีเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลก ทำให้มีการบูชาเซ่นไหว้ผีก่อนเข้าป่าทุกครั้ง รวมถึงสิ่งที่พบเห็นจากธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่า จึงนำมาสู่การคิดลวดลายการออกแบบของชนเผ่าม้งเพื่อนำมาส่วมใส่ประกอบพีธีมงคล
E-mail: tortortog@hotmail.com
FB: Togtor Salakporn

Supattra Sukmano
( Bew )
E-mail : Supattra_bewty@hotmail.com
FB: Supattra Sukmano
Line : Bewtyshop2637
Inspiration : การฟื้นฟูผ้าไหมยกดอกในสมัยรัชกาลที่5 โดย หม่อมเจ้าดารารัสมี ที่ทรงตระหนักเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทย
Inspiration : the restoration of silk Brocade Thai Silk in Rama V hosted by Princess Dara Rasmi whose concern is upon the value of Thai silk.
Restoration

Travel light
Inspiration :จากการเดินทางของแสงสี ที่ผ่านเรื่องราวจากการมองเห็น จึงเกิดการแปลสัญญาณเป็นการรับรู้สีที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแสงเดินทางผ่านเข้าสู่ตา สมองจึงแปลสัญญาณที่แตกต่างกันเป็นหลากหลายสี
Inspiration : A journey of light which undergoes the story of vision yields a signal conversion process, enabling the perception of color. It could occur on the condition that the light travels to the eyes. Brain then converts different sources of signals to a spectral range.
Chatuphon thongtha
(Zom )
E-mail : zezomzezom.1992@gmail.com
FB:ChatupornThongTha
IG : ZE.ZOMMM

Jutharat Talabnguen
( Som )
E-mail : som-st23@hotmail.com
FB: Jutharat Talabnguen
Fanpage:FB
My brand : Jutha
The imagination
Inspiration : It was inspired by a novel, Alice in Wonderland. A dreamy girl character imagines a collection of narratives. Portraying the exquisite side of imagination and dream, the design of Art thesis is crated.
Inspiration : ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่องAlice in wonderland หญิงสาวที่มีความเพ้อฝัน ชอบจินตนาการเรื่องราวต่างๆและได้นำความสวยงามของจินตนาการและความเพ้อฝันมาถ่ายทอดผ่านการออกแบบศิลปนิพนธ์

Name : Nunsinee Changthongkam ( Nun )
Relive of the memory
Inspiration : ได้แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของLouise Nevelson ที่สื่อถึงเรื่องราวในวัยเด็ก ความทรงจำต่างๆ ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ แบบMixmedia และศิลปะแบบ Collage
Inspiration : It was inspired by the artwork of Louise Nevelson. The representation of childhood memories is conveyed via the artwork of Mixmedia and collage.
FB : thenun nunsinee
IG : thenun_arse

Inspiration : In celebration of Lanna, a flux of Lanna identity, soly settling down in a capital city from Lanna, driving one to seek replacement, which resonates Lannaness. The design was developed to narrate the story of identity.
E-mail : thatchayaphorn.yawai@gmail.com
FB: Thatchayaphorn yawai
IG : nevergamel
Line : nevergame
Inspiration : celebration of Lanna การเฉลิมฉลองของล้านนา
จากตัวตนความเป็นล้านนาเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวงด้วยตัวคนเดียวจึงอยากหาสิ่งทดแทนที่สื่อถึงความเป็นล้านนาโดยการถ่ายทอดลงบนผลงานออกแบบเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวที่บอกถึงตัวตน
Thatchayaphorn yawai
( Game )
Walk the line

chokun chotchanapaisan ( Duck )
cho312536@gmail.com
http://vsco.co/chokunchotchanapaisan/
https://www.facebook.com/chokun.chotchanapaisan
Revive by Nature
Inspiration : “Flower house” ความทรงจำ ในบ้านร้างที่ทุกคนยึดติดถึงความลึกลับและน่ากลัวแต่ถูกแทนที่ด้วยงานศิลปะจากดอกไม้ที่ถูกจัดวาง องค์ประกอบ สีสัน ผสมผสานระหว่าง บ้านร้างและดอกไม้ได้อย่างสวยงามและลงตัว ลดทอนความน่ากลัว เสื่อมโทรม ทำให้บ้านร้างมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
Inspiration : ‘Flower house’ a memory of a deserted house which people often attach mystery and horror to it. The image is replaced by an arrangement of flowers, composition, and color. The beautiful and perfect
mixture of a deserted house and the arranged flowers alleviates the terror and decadence, reviving the deserted house.

Saranya Klongsoosuek ( Fah )
E-mail : saiifah-nn@hotmail.com
FB: Ingfah saranyak
Line: saiifahfadd
IG : saranyak
Attraction of passionate
Inspiration : The beauty of Las Vegas, a city which never sleeps. It was filled with the striking glowing light shining in the night, ready to allure attraction, inviting you to play an outstanding role in the world of color, happiness and joy, which no place could compete Las Vegas.
Inspiration : ความสวยงามของเมือง Las vegas เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเต็มเปรี่ยมไปด้วยความสวยงามของแสงสีที่จรัสแสงในยามค่ำคืน พร้อมปลุกความดึงดูดใจที่จะชวนไปโลดแล่นอยู่บนโลกแห่งแสงสี ความสุข ความสนุก ที่ไม่มีสถานที่ใดเทียบที่Las vegasได้
พร้อมปลุกความดึงดูดใจที่จะชวนไปโลดแล่นอยู่บนโลกแห่งแสงสี ความสุข ความสนุก ที่ไม่มีสถานที่ใดเทียบที่Las vegasได้

KOREA CALL YOUR CRUSH
Inspiration : Passion in Korean culture: artists, singer, performer and Korean Street fashion
Inspiration : ความหลงไหลในวัฒนธรรมเกาหลี ศิลปิน นักร้องนักแสดง แฟชั่นKorea Street
E-mail : pimnipa1989@gmail.com
IG : KidsXotic_official
Pimnipa Chaiyo
( Sine )

Monsuree Kronviriyakit
( Mon )
E-mail : mon200878@gmail.com
FB:nammon monsuree
My brand :Mony
Dream in Paradise
Inspiration : It was inspired by Kew Gradens Ken Hoffman, an imaginary garden which could be compared to the garden of heaven, fulfilled with the aesthetic of plants and flowers. The leads to the inspiration in creating the interesting artwork as the art thesis.
Inspiration : ได้แรงบันดาลใจมาจากสวนKew Gardens Ken Hoffmanในจินตนาการที่เปรียบดั่งสวนแห่งสรวงสวรรค์ที่เต็มเปรี่ยมไปด้วยความสวยงามของเหล่าพันธ์ไม้และดอกไม้ จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจผ่านการนำเสนอเป็นศิลปนิพนธ์

Thanate sanmai
( Ball )
E-mail : b.thanate@gmail.com
FB page : www.facebook.com/ballad.brand
FB : thanate sanmai
IG : ballad.brand
Line : ballad69
Line :@ballad
Inspiration : From Zen to Bushido, in practice of samurai and the tale of 47 Ronin who pledged allegiance to their master. They were murdered by injustice – slander and forbidden to take revenge. 47 Ronin, nevertheless, decided to undergo vengeance for their master, which doesn’t conform to the rule of Samurai. It was disobedience against rule for the righteousness.
Loyality is morality?
Inspiration : จากลัทธิ เซน สู่วิถีแห่งบูชิโด ในการปฏิบัติตนของ ซามูไร และ ตำนานของกลุ่มซามูไร 47 โรนิน ที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน ที่ถูกประหารด้วยความอยุติธรรมถูกใส่ร้าย แล้วถูกสั่งห้ามให้แก้แค้นแต่สุดท้ายแล้ว ทั้ง47 คนก็ตัดสินใจแก้แค้นให้กับนายของพวกตน ซึ่งผิดกฎของซามูไร เป็นการบิดเบือนคำสั่งเพื่อความถูกต้อง

JENJIRA WAGNER
( Jenny )
Email :wagnerjenjira@gmail.com
Line : wjjenny
Conserve
Inspiration : มาจากนางสีดา การนุ่งห่มสไบเฉลียงบ่าปล่อยชายยาว และลักษณะนิสัยของนางสีดา จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ รวมกับเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ของตัวนาง จากโขนพระราชทานชุดโขนพรมมาศ นำมาใช้ในการออกแบบประยุกต์ให้ชุดมีความเป็นชุดไทยที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้เอกลักษณ์ของการแต่งกายแบบไทยสมัยโบราณเลื่อนหายไป
Inspiration : Alluding to Sida, a female character from Ramayana, the contributions to the design are her characteristic, her clothing style of wearing a shawl wrapping over the shoulder around the chest and back leaving the long end and a collection of ornaments worn by female persona in relation to the Royal Khon Performance: Prommas as well. They were adopted to create an applied art of design, a Thai dress, attuned to fit contemporary design. Its purpose is to conserve the uniqueness of Thai traditional clothing, in prevention of disappearance.

vattakorn Junthong
( Boat )
E-mail : boat_ge@hotmail.com
IG : baragrodboat
FB : Vattakorn Janthong
Inspiration : It was inspired by an abstract artwork by Jackson Pollack, portrayed by the splashing of colors to create an artwork, expressing a range of emotions in accordance with watchers’ imagination.
Inspiration : ได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะ แนวAbtractของศิลปิน Jackson Pollock นำ มาถ่ายทอดผ่านการสาดสีสันต่างๆเพื่อสร้างศิลปะที่แสดงได้อย่างหลากหลายอารมณ์ตามจินตนาการของผู้ชม
Action of art

Wiparat Toonsap
( Puy )
email :Zewing.boutique@gmail.com
FB: Wiparat Toonsap
IG:Zewinggg
FB: www.facebook.com/zewinggg
Sweet Paradise
Inspiration : Sugar finissage(ศิลปะลูกกวาด) เป็นศิลปะแบบPip&Pop ศิลปะสมัยใหม่ที่มีลักษณะนูน เป็นงานที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว การนำน้ำตาลและลูกกวาดมาสร้างภูมิทัศน์ให้ผสมผสานกลมกลืนกับงานปติมากรรมได้อย่างลงตัว
Inspiration : Sugar finissage, an art of Pip&Pop is a modern art with its relief attribute. It’s temporary art work. Engaging sugar and candy in creating scenery constitutes a harmonious work of sculpture.

Teerapat wongkanun
( Pop )
E-mail:Teerapatplus@gmail.com
FB: Tee R Plus
Inspiration : แรงบันดาลใจที่ได้มาจากอนุเสาวรีย์ ยูโกสลาเวีย อนุเสาวรีย์แห่งโลกอนาคต ที่มีโครงสร้างแปลกตาเหมือนราวกับว่ามาจากโลกอนาคต
Inspiration :The inspiration derives from Yugoslavia monument of future. Its striking structure resembles the futuristic world of Yugoslavia.
Rising Monumental

Gingganok prasatthong ( Ging )
E-mail:summer_snow_pd@hotmail.com
FB: Gp Rasatthong
Inspiration : Strong Architectural structure is in mixture with Art Nouveau which is soft and delicate.
Inspiration : ( Le Grand Palais )
โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความแข็งแรงผสมผสานกับศิลปะ Art Nouveau ที่มีความนิ่มนวลอ่อนช้อย
Different attitude

Jeerakit Athikarnkorn ( Jame )
Glamorous of VLAD
Inspiration : ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของกษัตริย์นักรบที่โหดเหี้ยมนามว่า วลาด ซึ่งได้ฉายาว่า แดร็กคิวล่า จึงนำเรื่องราวของแวมไพร์และความหรูหราของกษัตริย์มาผสมผสานเป็นงานออกแบบที่ลงตัว
Inspiration : It was inspired by the story of a brutal king, Vlad whose designation is Dracula. The perfect combination of vampire story and luxuriance of king contributes to the harmonious design.
E-mail : J2na.sungjongii@hotmail.com
FB: James Nana

Jiaranai Seedaprom
( Deer )
E-mail : deerlikay@hotmail.com
FB: Jiaranai Seedaprom
Line : Deer1022
Agent of love
Inspiration : ลายประกอบของผ้าซิ่นตีนจก จากตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
การประกอบลายของผ้าซิ่นตีนจกที่แฝงไปด้วยความหมายและความเชื่อที่เกิดขึ้นในจิตใจออกมาเป็นลายผ้าที่ให้ความหมายด้านความรัก ความคุ้มครอง ความสามัคคี และด้วยลักษณะลายที่เป็นรูปเลขาคณิต คล้ายกับลายชนเผ่า จึงรังสรรค์ออกมาเป็นการผสมผสานระหว่างลายประกอบของผ้าซิ่นตีนจกเข้ากับสไตล์โบโฮชิค
Inspiration : A pattern of ‘tinjok’ sarong, Hat Siao, Sri Satchanalai
A pattern of sarong underlies the hidden meaning and belief in the mind, producing a pattern coveying the meaning of love, protection, solidarity. Together with its geometrical pattern resembling tribal design, it is the combination of sarong’s pattern and Boho Chic style.

supaweekarn chaiyaanoppakit ( Nan )
imagination
Inspiration : ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวความลี้ลับของภูติ ผี ปีศาจ ไทย ผสมผสานกับคาแรคเตอร์ของการ์ตูนให้มีความน่ารัก
Inspiration : It was inspired by the superstitious myth of Thai spirit, ghost and demon, which integrated with the cartoon character to add in cuteness.
E-mail : nany_young_witch@hotmail.com
FB : nanzy g’za
IG : nanzy_gza

Ambition of love
Inspiration : เรื่องราวความรักระหว่างคนและเทพไซคีกับคิวปิด (Pyche&Cupid) เมื่อเทพต้องมาตกหลุมรักกับคน โดยมีข้อแม้คือห้ามเห็นหน้ากันในเวลาที่พบกันซึ่งเป็นช่วงกลางคืน แต่แล้วคืนหนึ่งนางไซคีก็ละเมิดข้อห้ามนั้น คิวปิดจึงหนีไปทำให้นางไซคีต้องออกทำภารกิจ 3 สิ่งเพื่อให้ได้กลับมาพบกับคิวปิดอีกครั้ง คือคัดแยกเมล็ดพันพืชนานาชนิด เก็บขนแกะทองคำและนำกล่องความลับจากยมโลกกลับมาหลังจากนางไซคีสลบไปด้วยเหตุจากความอยากรู้คิวปิดจึงขอให้เทพเจ้าซูดช่วยคลายมนคาถาให้และทั้งคู่จึงแต่งงานกันอย่างมีความสุข
Inspiration : It’s was a love story between human and God (Psyche&Cupid).When god fail in love with guy. But rendezvous at night was forbidden.When the night came Psyche broke the permission so Cupid had to leave her for ordaining. Then,Psyche had to take 3 missions for seeing Cupid again.First mission was selecting a various type of seeds,second was collecting golden wool and third bringing a box of secret from hell back to where they belong.After she completed all of that missions,she became unconcious from her curiousity. That’s why Cupid beg to Zeus to relieve the spell.The story went to an end,they married each other and live their life happily ever after.
Suphachok Mongkhonwit
( Shim )
FB : Shim Sher Mongkhonwit
IG : Officialsherr
FB Page : SHERR
E-mail : mixme_4@hotmail.com

 

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial