FashionShow : Elite Model Look Thailand 2013 – Hatyai
Brand : Elite
Venue : Hatyai, Songkla
Date/Time : 28 September 2013, 14.00

Elite Model Look Thailand 2013 – Hatyai

Photo by Nattawat (Jade)

การคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ในการประกวด Elite Model Look Thailand 2013 ซึ่งจัดขึ้นหน้าโรงแรม Lee Garden จังหวัดสงขลา ตัวแทนทั้ง 6คนนี้ จะได้รับการเข้าร่วมเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ และตัดสินในวันที่ 26 ตุลาคม ณ Promanada

รอบต่อไปได้แก่ พัทยา ตัวแทนตะวันออก และกรุงเทพ ตัวแทนภาคกลาง จากนั้นจะขึ้นสู่เชียงใหม่เพื่อหาตัวแทนภาคเหนือ

รายชื่อ คือ นส. สุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์ (แอม), นส. สุภารัตน์ ขุนรักษ์ (พลอย), นส. นราวดี เรืองเพ็ง (หนิง), นส. อมรฟ้า พยัควงมาศ (ฟ้า), นาย ธนพล วงศ์อัคราภา (โอ๊ก)

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial