Family Together Magazine
นิตยสาร Family together เป็นนิตยสารแฟชั่นสำหรับเด็กและครอบครัว นิตยสารทางเลือกใหม่ (free copy) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท Family together จำกัด โดยคุณ วรางคณา อุเทนสุต และคุณ อุไรพร วางมูล เนื้อหานิตยสารนอกจากเซตแฟชั่นจากห้องเสื้อชั้นนำแล้ว ยังมีแบรนด์ชั้นนำของรองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง รวมถึงภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ การออกบูธ ที่นิตยสารจัดขึ้นร่วมกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ วัตถุประสงค์ในการจัดทำนิตยสาร family together นั้นเพราะต้องการส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ต้องการให้เยาวชนมีพื้นที่ ในการแสดงออก แสดงความสามารถที่ตนถนัด ได้แสดงผลงานแสดงความสามารถต่อสาธารณชน ต้องการให้แบรนด์หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีช่องทางการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย นิตยสาร Family together มีจุดยืนที่จะเป็นหนังสือแจก ไม่จำหน่าย เพราะมีช่องทางการกระจาย หนังสือ ให้ทุกคนได้รับหนังสือ ได้มากที่สุด เพราะมีแนวคิดว่าหากวางจำหน่ายก็คงจะไม่มีใครสนใจหยิบจับซื้อเท่าใดนัก ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนตลอดเวลา และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จากยุคอนาลอคเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอล นิตยสารชื่อดังต่างๆ ทยอยปิดตัวลง เราจึงต้องการแจกไม่จำหน่าย เพื่อให้หนังสือของเราเข้าถึงผู้อ่านเป้าหมายทุกคนอย่างแท้จริง

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens