FashionShow : Fashion Generation 5, The Stylistic Art
Academy : Rajamangala University of Technology Krungthep, RMUTK
Venue : Bangkok Art and Culture Center
Date/Time : 30 March 2013, 18.00

Fashion Generation 5, The Stylistic Art

Click here to Google Photo Gallery

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดให้มีการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ โดยมีชื่องานว่า“FASHION GENEREATION 5”ภายใต้แนวความคิด “The Stylistic Art” ซึ่งเป็นการนำแนวการสร้างงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยมาประยุกต์ใช้กับแนวทางการออกแบบผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมา จัดทำเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบการแต่งกาย โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐มีนาคม ๒๕๕๖เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑เพื่อเป็นเกียรติกับนักศึกษา ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบในกำหนดการและบัตรเข้าชมงานพร้อมเอกสารชุดนี้แล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมอบโอกาสให้กับนักศึกษา

Stylistic Art

ความรู้สึกนึกคิด เกิดเป็นแรงบันดาลใจจากความงดงามในแง่มุมที่แตกต่างกัน ถูกสรรค์สร้างที่สะท้อนเรื่องราวผ่านสังคม ก่อให้เกิดศิลปะในมุมมองที่ใหม่ โดยมีโครงงานทางการออกแบบแฟชั่นดังนี้

– การสลายโครงสร้างกางเกงเพื่อการออกแบบประกอบใหม่เป็นเครื่องแต่งกายสตรี RECONSTRUCTION FOR DECONSTRUCTION PANTS NEW PAIR OF WOMEN’S APPAREL

– การเปลี่ยนรูปร่างชิ้นส่วนขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

MODIFIED PLASTIC PARTS FOR THE REUSE ECO-DESIGN

– การออกแบบเสื้อคลุมเด็กก่อนวัยเรียนที่สามารถปรับรูปแบบการใช้งานเป็นที่นอนเอนกประสงค์

JACKET DESIGN FOR PRESCHOOL CHILD CAN DEVELOP INTO MATTRESS

– การย้อมสีธรรมชาติกกเหลือใช้เพื่อทำเป็นกระเป๋าสตรีและบุรุษ

DYEING NATURAL REUSED UMBELLAPLANT FOR RADIES AND GENTLEMEN BAGS

– การย้อมผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกกล้วยน้ำว้า

DYEING OF SILK WITH A BANANA PEEL

– สภาวะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาหนังกบเพื่อการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย

THE DEVELOPMENT OF FROG SKIN TO IDEAL CONDITION FOR ACCRSSORIES DESIGN

– การออกแบบชุดชั้นในที่สามารถเพิ่มประโยชน์การใช้งานเป็นชุดโอกาสพิเศษ สำหรับสาวประเภทสอง

DESIGN BRASSICRC CAN BE USEFUL FOR A SPECIAL OCCASION FOR LADYBOY

– การทำสีระบายผ้าสกัดจากชาและกาแฟ

COLOUR MAKING BY TEA AND COFFEE EXTRACTION TO PAINTING FABRIC

– การย้อมผ้าไหมด้วยดอกดาวเรืองและเทคนิคการย้อมทับจากวัสดุธรรมชาติ

DYEING SILK FROM MARIGOLD AND TECHNIQUE NATURE COLOUR DYE LAYER

– การปรับเปลี่ยนแบบชุดสำหรับศิลปินเพื่อการแสดงบนเวที

MODIFICATIONS A SERIES FOR ARTISTS TO PERFROM ON THE STAGE

– การออกแบบกระเป๋าจากกล่องกระดาษลูกฟูกเหลือใช้สำหรับสตรีวัยรุ่นด้วยรูปทรง

เลขาคณิต

THE DESIGN BAG BY CORRUGTED RECYELE FOR TEENAGE GIRL BY GOMETRIC SHAPE

– การเปรียบเทียบผ้ากับแบบตัดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการตกแต่งจากโลหะ

THE COMPARISON OF TISSUE TYPES AND CUTTING PATTERNS BY USING THE TECHNIQUE OF METAL EMBROIDERY DESIGNS

– การตกแต่งย้อมสีผ้าถักนิตใยผสมด้วยดินและแป้ง

THE DECORATE DYING FIBER BLEND KNILTED WITH SOIL AND STARCH

– การย้อมสีเส้นไหมด้วยผลมะเกลือสดและการหมักโคลน

DYEING SLIK WITH A FRESH EBONY AND COVER WITH CLAY

– การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันผู้สวมใส่จากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายในขั้นต้น

DESIGN CLOTHES FOR PROTECT ELECTRIC CURRENT

– การออกแบบตกแต่งผิวสัมผัสผ้ามัดหมี่ภายในคลังสินค้า

THE SURFACE IKAT DESIGN IN OLD STOCK

– การปรับรูปแบบชุดลำลองสำหรับวัยรุ่นด้วยเทคนิคการตัดปะ

APPLIQUE’ TECHNIQUES BY ADAPTING THE CASUAL WEAR FOR TEENAGER

– การนำเศษเส้นด้ายที่เหลือใช้จากการทอผ้ามาพัฒนาในการออกแบบชุดลำลองสตรีด้วยการถัก

LOFTOVER YARN DEVERLOP DESIGN FOR WOMEN CASUAL BY UNITTING

– กระบวนการย้อมโคลนที่มีผลต่อผ้าที่ย้อมด้วยลูกสมอไทย

– การออกแบบแบบตัดสร้างสรรค์ชุดราตรีโดยใช้ผ้าที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน

– การนำลวดลายผ้าพื้นเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายจากพลาสติกเหลือใช้

ROI ET NOTIVES THE PATTERN APPLIED IN THE DESIGN OF THE COSTUMES OF PLASTIC DECARDS

– การพัฒนาการออกแบบแบบตัดสร้างสรรค์จากรูปทรงเลขาคณิต แบบอักษรภาษาอังกฤษสำหรับชุดสตรีวัยทำงาน

– DEVELOPMENT OF PATTERN MAGIC DESIGN FROM GEOMETRY ENGLISH FONT FOR WORKING WOMEN DRESS

– การปรับเปลี่ยนรูปแบบรองเท้าบู๊ทสตรีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ให้สามารถสวมใส่ได้ตามฤดูกาล

THE BOOT RECYCLE DESIGN TO BE USED IN COUNTRIES WITH COLD WEATHER

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial