FashionShow : The Fourth Celebration of Silk, The Miracle Journey
Brand : Mutli Brands
Venue : Suvannaphummi Airport
Date/Time : 13 August 2014, 18.00

The Fourth Celebration of Silk, The Miracle Journey

Photo by ThaiCatwalk Team

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกลับกลุ่มรักชาติ แมเนจเม้นท์ จัดงาน “มหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้ราชินี” ครั้งที่ ๔ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสร้างกระแส การเดินทางสู่จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมไทย

Click here to Google Photo Gallery

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมายังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม ผ้าไหม ร่วมเทิดไท้ราชินี” ครั้งที่ ๔ (Celebration of Silk, The Miracle Journey) จัดโดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม ร่วมกับกลุ่มรักชาติและแฟชั่นทีวี ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 และเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการสนับสนุนและส่งเสริมผ้าไหมไทย และเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสู่แหล่งผลิตผ้าไหมไทยในจังหวัดต่างๆ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์จากเอกอัครราชทูตและภริยาทูต นางแบบและนายแบบชื่อดัง

ในงาน“มหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้ราชินี” ครั้งที่ ๔ (Celebration of Silk, The Miracle Journey) มีการจัดกิจกรรมเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑ การจัดนิทรรศการผ้าไหมไทย โดยนำผ้าไหมไทยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มาจัดแสดง พร้อมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านผ้าไหมไทย (Silk Tourism) เพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ใช้บริการเดินทางผ่านเข้า- ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีโอกาสเยี่ยมชม โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก

๒ การแสดงแฟชั่นโชว์ จากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ในหัวข้อ สุนทรียศิลป์แห่งไหม “The Legacy of Silk” ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ส่วนบริการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น ๔ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ๔ ชุด

ชุด The Art of Traditional Thai Silk เป็นการแสดงผ้าไทยโบราณ ที่มีความงดงาม วิจิตรตระการตา บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

ชุด The Wisdom of Thai Silk เป็นการนำผ้าจากภูมิปัญญาไทย เช่น ผ้าแพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้าทอย้อมคราม ผ้าหางกระรอก ผ้ายกดอก มาดีไซน์ รังสรรค์ ให้เข้ากับแฟชั่นสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยได้รับความนิยมจากสังคมแฟชั่นระดับสากล
ไฮไลท์ของงานพิธีเปิด

ชุด The Modern Art of Thai Silk เป็นการนำผ้าไหมไทย ที่มีลักษณะผ้าพื้น ผ้าลายดอก ผ้าลวดลายแฟชั่นที่มีสีสันสดใส และลวดลายสวยงาม นำมาออกแบบ ตัดเย็บ ให้เข้ากับแฟชั่นสมัยใหม่ในรูปแบบไลฟ์สไตล์

ชุด The Wonder of Color ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตและภริยาทูต จาก ๑๔ ประเทศ ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไหมไทย โดยนำผ้าไหมไทยจากกรมหม่อนไหมที่ได้รับพระราชทาน ตรานกยูง จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทย นำมาตัดเย็บชุดให้แก่ เอกอัครราชทูตและภริยาทูต ใช้สำหรับการแสดงแฟชั่นโชว์

สำหรับภาพบรรยากาศในการแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ได้นำไปประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ สู่สายตาชาวโลกมากกว่า ๕๐๐ ล้านคนทั่วโลก โดยผ่านช่อง Fashion TV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับแฟชั่นโชว์โดยเฉพาะ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย และบริษัท คิงดอม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

Brands : Blaze of Sweden by Medusa Hallgren!, Puvasa, Suwanee by Sam, Ganit ETC, more

Tourism Authority of Thailand in collaboration with Rakchat Management Group organize  the 4th edition of “Celerbration of Silk, The Miracle Journey 2014 “, a Thai Silk Project and Exhibition to Honor Her Royal Highness Majesty the Queen Sirikit’s 82nd Birth Anniversary

Her Royal Highness Princess Soamsawali has graciously presides over and be the chairperson to the grand opening of the Project and Exhibition.

This is a project to honor Her Majesty The Queen for her tireless effort in supporting and promoting Thai silk in rural areas throughout Thailand. Such Silk farms are not a interesting Tourists Attractions in a new campaign called Silk Tourism.

At the event, the activities are divided into two parts.

1. The Exhibition of Thai Silk. By bringing in Thai silk fabric from each region of Thailand to display with information on tourism of Thai Silk Village locations to distribute the new silk tourism destinations to the tourists, Thai and foreign passengers are able to have the opportunity to visit the exhibition, from 12-20 August 2014 at the departure terminal’s eastern and western concourses.

2. The Fashion Show of Thai Silk, in the concept of “The Legacy of Silk”, on August 13th, 2557 at the domestic departure service area, the 4th floor of Suvarnabhumi International Airport. The fashion show consists of 4 sets,

 The Art of Traditional Thai Silk.

The traditional costumes and antique Thai fabric are presented in this session and they are magnificent graceful, indicating obviously the uniqueness of Thailand.

The Wisdom of Thai Silk

The show presents Thailand intellectual in fabrics and design by various kinds of fabric such as Prae-wa silk, woven silk, indigo dyed woven fabric, satin, brocade, are designed to create a modern fashion, in order to add value and gain appreciations from international fashion societies.

The Modern Art of Thai Silk

It’s the show of the design by using plain silk fabric, flower pattern fabric, and colorful fashion to tailor in the modern lifestyle fashion.

The Wonder of Color is the highlight of the fashion show. The beautiful Thai dresses worn by honorary guest models from participating Ambassador and Spouses Of The Head Of Missions in Thailand from 14 countries. All these dresses are made of Thai silk fabric, from the Queen Sirikit Department of Sericulture, which is hallmarked by the Peacock logo bestowed by Her Majesty the Queen

The fashion shows will be televised by Fashion TV worldwide, the World’s Number One fashion channel to more than 500 million viewers around the world.

The Project has been strongly supported by “Airports of Thailand Public Company Limited, PTT Public Company Limited,  Thai Airways International, Thai Orchid Exporter Association, and Kingdom Property.

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial