Fashion Show : Thailand Student Fashion Project Award 2008
Brand : Central, FSFA 2008
Venue : ZEN, Zen Event Gallery 8th floor
Date / Time : 15 August 2008 ,16.30

Thailand Student Fashion Project Award 2008 มศว. จับมือห้าง Central เพาะพันธุ์
Thai Young Designers สานฝันภาครัฐ สู่กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

Click here to Google Photo Gallery

ศูนย์ การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด โดย Central Y Club จัดงานประกวดผลชิงถ้วยรางวัล Thailand Student Fashion Project Award 2008 (TSFA 2008) การประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ และเครื่องตกแต่งแฟชั่น สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ในระดับ มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึง ที่มาของการประ กวดในงานวันนี้ว่า ที่ผ่านมา ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความตระหนักถึงความสำคัญของ อุตสาหกรรม ด้านการออกแบบแฟชั่น โดยมีความต้องการ ให้กรุงเทพฯ มีแฟชั่นที่เทียบชั้น กับเมืองแฟชั่นชั้นนำ อย่างปารีส และมิลาน ในยุโรป จึงทำให้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นขึ้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้น พร้อม พลักดันให้เิิกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ณ ต้อนนี้ คือ ผู้ ประกอบการขาด นักออกแบบที่มีคุณภาพ และความสามารถในการผลิต นักออกแบบรุ่นใหม่ ให้ทันต่อ ความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมแฟชั่น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มศักยภาพ หรือเพิ่ม ขึดความสามารถทางด้าน บุคลากรให้สูงขึ้น โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การผลิตนักออกแบบ และให้โอกาส กับนักออกแบบรุ่นใหม่ ไปพร้อมกับการสร้าง และพัฒนานักออกแบบไทย ให้ก้าวไปสู่มาตราฐานสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล

ด้าน นางปิยวรรณ ลีละสมภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวเิพิ่มเติมว่า ทางด้านภาคเอกชน มีความต้องการสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเป็น รูปธรรมขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ Central Y Club มีความยินดี และพร้อมพลักดันคนรุ่นใหม่ โดยได้สนับสนุน กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และเพื่อสอดรับกระแสการลดโลกร้อน ที่ทั่วโลกให้ความ สำคัญอยู่ในตอนนี้ การประกวดครั้งนี้ ทางผู้จัดกิจกรรม จึงได้แนวคิด “LOVEARTH” มาเป็นหัวข้อใน การประกวดเพื่อให้นิสิต นักศึกษา นำแนวคิดการรักษาสภาพแวดล้อม มาปรับใช้กับการออกแบบ การผลิต และสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด พร้อมรณรงค์ให้เกิด การตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อ ชีวิตคนทั่วโลก

สำหรับรางวัลในการประกวดครั้ง นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11รางวัล แบ่งเป็น 3ประเภทคือ เครื่องนุ่งห่ม 5รางวัล, เครื่องประดับ 3รางวัล, เครื่องตกแต่ง 3รางวัล โดยรางวัล Project of the Year ในทุกสาขา จะได้รับ ถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนน และการตัดสิน ทางคณะกรรมการจะิพิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์, ความ สวยงาม, การเลือกใช้วัสดุ, ความประณีตในการตัดเย็บ และสามารถสวมใส่ได้จริง โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. คุณโยธิน ธรรมจำรัส , ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
2. คุณชำนัญ ภักดีสุข , บรรณาธิการแฟชั่นจากนิตยสาร Harper’s Bazaar
3. คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ , ดีไซเนอร์แบรนด์ Playhound by Greyhound
4. คุณจิรัฏ ทรัพย์พิศาลกุล , สไตลิสต์ชื่อดัง และดีไซน์เนอร์แบรนด์ Sunshine จาก Headquarter
5. คุณณัฐ ประกอบสันติสุข , ช่างภาพแฟชั่นชั้นนำของเมืองไทย
6. คุณมัญชุมาศ นำเบญพล , ดีไซน์เนอร์เสื้อผ้าแบรนด์ Munchu’s
7. คุณพิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา , ดีไซน์เนอร์เครื่องประดับแบรนด์ Trimode Accessories

นอกจากนี้้ภายในงานประกาศผล Thailand Student Fashion Project Award 2008 ในครั้งนี้ ยังได้จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของผู้เข้าประกวด ทั้ง 3ประเภท และแฟชั่นโชว์ผลงานของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยมีนายแบบ นางแบบ ชั้นนำ อาทิ เบ๊นช์ – ฐิติฉัตร, นิพิธ ฮันเก้, เอเลี่ยน – กัญญณัท บำรุงพงษ์, นุช – นีรนาท โคลท์, บอล – ณภัทร เล็กยิ้ม, เอิ์รธ – อนุวัฒน์ แช่เจ๊า, กันต์ กันตะถาวร, แซมมี่ – บัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาเวลล์, ใบบอน – วรวรรณ ชันกิ่ง, เบส – กุลธิดา แจ่มจำรัส, มะลิ – มาลินี โคลท์, ซ่าร่า บอลล์, สิ – พิชญ์สินี ตันวิบูลย์ ฯลฯ

ประเภทเครื่่องนุ่งห่ม (หญิง)
รางวัล Best Women’s Wear of the Year : นางสาวเบญจมาศ พุทธิวงศาสุนทร
ชื่อผลงาน Human – Made Disaster.. cyclone Nargis จาก ม.ศรีนคริทรวิโรฒ

ประเภทเครื่องนุ่งห่ม (ชาย)
รางวัล Best Men’s Wear of the Year : นายสมสิทธิ์ แช่ลี้
ชื่อผลงาน Solar Cell จาก ม.เกษมบัณฑิตย์

ประเภทเครื่องนุ่งห่ม (หญิง)
รางวัล Outstanding Presentation of the Year : นายเฉลิม อินทรลักษณ์
ชื่อผลงาน [R] Earth จาก ม.เทคโนโลยราชมงคลพระนคร

ประเภทเครื่องนุ่มห่ม (ชาย)
รางวัล Outstanding Presentation of the Year : นายประชา บุญมา
ชื่อผลงาน Doing Something (Solving Global Warming) จาก ม.กรุงเทพ

ประเภทเครื่องตกแต่ง
รางวัล The Best Creative Design Collection : นายปรเมศวร์ พงศ์ลาภประเสริฐ
ชื่อผลงาน Love Yourself Love your Earth จาก ม.ราชภัฏธนบุรี

ประเภทเครื่องตกแต่ง
รางวัล Outstanding Presentation of the Year :
นายพงศกร ปรางคำ, นายพงศ์ภัทร์ พงศ์สุริยา, นายพินิจนันท์ กังแฮ
ชื่อผลงาน Techtural จาก ม.กรุงเทพ

ประเภทเครื่องประดับ
รางวัล The Best Creative Jewelry Design Award : นายพสุ เรืองปัญญาโรจน์
ชื่อผลงาน The True Story จาก ม.ศรีนคริทรวิโรฒ

ประเภทเครื่องประดับ
รางวัล The Best Material Jewelry Design Award : นายธงไชย เลิศพิภพพร
ชื่อผลงาน 4 The Earth The Element Contemporary Jewelry จาก ม.ศิลปากร

รางวัล Project of The Year
ประเภทเครื่องนุ่งห่ม – นายจตุพร เจริญเอม
ชื่อผลงาน 3R / Furoshiki to Save The World จาก ม.ศรีนคริทรวิโรฒ

ประเภทเครื่องตกแต่ง – นายจตุพร เจริญเอม
ชื่อผลงาน 3R / Furoshiki to Save The World จาก ม.ศรีนคริทรวิโรฒ

ประเภทเครื่องประดับ – นางสาวจิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์
ชื่อผลงาน กอด จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial