FashionShow : Future Park Young Designer Contest 2010
Brand : Future Park
Venue : Future Park, Rangsit
Date/Time : 9 August 2010, 14.00

“Future Park Young Designer Contest 2010
ร่วมสืบสานงานศิลปาชีพ ใน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง”

Click here to Google Photo Gallery

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” พร้อมทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ “ผ้าขาวม้าไทย…สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก” ผลงานการประกวด “Future Park Young Designer Contest 2010” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงงานด้านศิลปาชีพ ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ Cascata (แคสคาต้า) ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ศกนี้

นางสาวพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงาน ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง ว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พารค์ รังสิต มีปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 จึงได้จัดงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณ แคสคาต้า ชั้น จี เพื่อร่วมเทิดเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน ศิลปาชีพการเกษตร จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ กรมหม่อนไหม, โครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรลดา, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), ร้านศิลปาชีพ 904, ร้านภูฟ้า, โครงการถักร้อยสร้อยรัก, มูลนิธิจุฬาภรณ์ และมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดง พร้อมจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนงานหัตถกรรมและสินค้าของเกษตรกรไทยที่ผลิตในประเทศ และมีคุณภาพดีทัดเทียมต่างประเทศในราคาย่อมเยา ด้วยการอุดหนุนผลิตผลและสินค้าคุณภาพจากฝีมือชาวบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในถิ่นทุรกันดารมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เพื่อเป็นการสานต่อและเผยแพร่พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ยังได้จัดโครงการ “Future Park Young Designer Contest 2010” ประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับอุดมศึกษา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าขาวม้าไทย…สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก” เพิ่มมูลค่างานฝีมือของคนไทย ด้วยการนำผ้าทอมือ มารังสรรค์เป็นงานแฟชั่น ที่มีความทันสมัยสามารถสวมใส่ได้จริง ตลอดจนเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในงานฝีมือของไทย หันมาบริโภคสินค้าไทย โดยประกาศรับผลงานการออกแบบของนักศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 260 ชิ้นงาน และได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงคัดเลือกผลงาน จำนวน 12 ชิ้นงาน ของนักศึกษา 8 สถาบัน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาตัดเย็บด้วยผ้าทอลายขาวม้า และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ “ผ้าขาวม้าไทย… สู่ดีไซน์แฟชั่นโลก” ในธีมชุดลำลองสำหรับคุณแม่และหนูน้อย ในวันพิธีเปิดงาน 9 สิงหาคมนี้ โดยมี สุวนันท์ ปุณณกันต์ จูงมือหลานสาว “น้องแอล” นุสบา ปุณณกันต์ จูงลูกชาย “น้องปุณ” และ “น้องกันต์” มาร่วมแสดงแบบในครั้งนี้

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการและมูลนิธิต่างๆ ในงาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณ Cascata (แคสคาต้า) ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial