Geisha Beauty Culture – เกอิชา สาวงามจากแดนญี่ปุ่น และกิโมโน
งานนี้ตั้งใจทำ สานต่อจากงานต้นปี 2022 ซึ่งสถานที่ไม่อำนวย จึงจัดอีกรอบในสตูดิโอ ไม่งอนง้อใคร

Model : Focus, Moji
MUA : Flame, Nittha
Jade ThaiCatwalk Studio

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial