FashionShow : GFT 2010
University : Kasetsart U. and Krungthep U.
Venue : BiTec
Date/Time : 3 July 2010, 13.30

รัฐผนึกเอกชนจัดงาน “จีเอฟที 2010” และ “จีเอ็มเอส 2010”
งานเดียวในไทยเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ
เดินหน้าดันไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกครบวงจร
250 แบรนด์ดังจาก 20 ประเทศ ตบเท้าเข้าร่วมงาน 1-4 กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทค

Click here to Google Photo Gallery

Reed Tradex โดยความร่วมมือจากภาครัฐ จัดงาน “จีเอฟที 2010” งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอนานาชาติ และงาน “จีเอ็มเอส 2010” งานแสดงอุปกรณ์ฟิตติ้งและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับงานจีเอฟที เป็นงานเดียวในไทยที่ครบครัน เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตของไทย ด้วยกองทัพเทคโนโลยีระดับโลกที่ครบวงจร กว่า 250 แบรนด์ดัง จาก 20 ประเทศทั่วโลก พร้อมสุดยอดการประชุมและสัมมนา, แฟชั่นโชว์, เวิร์คช้อป, และกิจกรรมต่างๆมากมาย มุ่งขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค หนุนอาเซียนสู่ฐานการผลิตโลก วันที่ 1 – 4 กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน และองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “AFTA โอกาสใหม่สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียน” กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศต่างๆ นับเป็น “โอกาส” สำหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน แต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยอีกหลายอย่างที่ถือ ได้ว่าเป็น “ข้อจำกัด” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต่างหันมาสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันธรรมชาติ ที่ทำให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องของการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน เรื่องของสถานการณ์ที่เรียกว่า “เงินเฟ้อโลก (World Inflation)” ที่สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จาก “โอกาส” และลดผลกระทบจาก “ข้อจำกัด” ดังกล่าว รวมทั้งการปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ การผลิตโดยเครื่องจักรทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ระบบของอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค และการคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างยั่งยืน เป็นต้น การปรับตัวที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ควรจะต้องทำและต้องให้ความ สำคัญ 2 เรื่องหลักๆ คือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) กับ นวัตกรรม (Innovation)

ในขณะที่อาเซียนเองก็มีสินค้าหลายรายการที่อาเซียนยังไม่ได้ลดภาษีให้กับจีนภายใต้ FTA อาเซียน-จีน โดยเฉพาะสินค้าในหมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งถือเป็นสินค้าอ่อนไหวที่อาเซียนยังคงภาษีไว้เพื่อปกป้องตลาดภายในประเทศ ขณะที่ภาษีการส่งออกภายในอาเซียนด้วยกันภายใต้ AFTA เหลือร้อยละ 0 แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเร่งลดภาษีของอาเซียน 9 สาขาที่ภาษีของสมาชิกเดิม 6 ประเทศเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ปี 2550 ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป สินค้าประมง สินค้า IT และสินค้าสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้นักลงทุนจีนเข้ามาจัดตั้งฐานการผลิตในอาเซียนมากขึ้นเพื่อส่งออกไปภายในอาเซียน 6 ประเทศโดยได้สิทธิภาษีเป็นร้อยละ 0 หรือส่งออกไปยังประเทศที่อาเซียนมีความตกลง FTA ด้วย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งจีนยังไม่มีความตกลง FTA กับประเทศเหล่านี้ ซึ่งนอกจากจะได้รับผลดีจากการขยายตลาดส่งออกจากอานิสงส์ของการปรับลดภาษีภาย ใต้ FTA แล้ว ยังได้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบสะสมในอาเซียน (Rule of Origins : ROOs) ด้วย

นางนิชาภา ยศวีร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า งาน GFT 2010 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอนานาชาติ ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากกระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย, สมาคมภายใต้สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย เนื่องจากเป็นงานเดียวในประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอได้อย่างแท้จริง และครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดย GFT 2010 ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 และได้รวบรวมผู้เข้าแสดงกว่า 250 แบรนด์ดัง อาทิ แบรนด์ในกลุ่ม Garment & Textile ได้แก่ TAJIMA, SWF, AMAYA, Kingtex, Typical, MATSUYA, UZU, Atlas, Samsung แบรนด์ในกลุ่ม Digital Printing ได้แก่ Kornit, MHM, Roland, Mimaki แบรนด์ในกลุ่ม Software Design ได้แก่ Lectra, Gerber, Opitex, Richpece, GRAFIS จาก 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

โดยงาน GFT 2010 ปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้น เมื่อสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) ผนึกกำลังลังกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน GMS 2010 หรือ Garment Manufacturers Sourcing Expo งานแสดงอุปกรณ์ฟิตติ้งและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับงาน GFT 2010 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือยกระดับ สร้างสถานะประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านของวัตถุดิบในระดับภูมิภาค

งาน GFT 2010 ประกอบด้วย 5 ส่วนแสดงและกิจกรรมหลัก คือ (1) ส่วนแสดงเทคโนโลยีสำหรับ Garment & Textile, (2) ส่วนแสดงด้าน Digital & Screen Printing, (3) ส่วนแสดงด้านอุปกรณ์ฟิตติ้งและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ สำหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรืองาน GMS 2010, (4) ส่วนกิจกรรม อาทิการแสดงแฟชั่นโชว์จากหลากหลายสถาบันกว่า 20 รอบ การแสดงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ Young Designer Awards ซึ่งร่วมจัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, และ (5) ส่วนการประชุมและสัมมนา

รวมถึงการแสดงผลงาน Thesis จาก ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.ราชภัทร กรุงเทพ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial