การถ่ายภาพ เพื่อในสื่อโปรโมท GoodLife Journey วิถืเมืองรอง – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Virtual Runway ผ้าไทยเท่ๆ กับการเที่ยวภาคกลางแบบคุลๆ จะไปด้วยกันยังไง? ซึ่งจับมือร่วมกับ Shopee Live

Organizer : Comp Art Production
Location : Termsook Studio
Asst : Jargon (Dark)
Jade ThaiCatwalk Studio

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial