Hair Passion Show 2016, CHALACHOL ACADEMY Final Project CHALACHOL ACADEMY Final Project : Hair Passion Show 2016 และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผม วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ CPN Hall ชั้น5 เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย และHAIR PASSION SHOW 2016 แสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นทรงผมของนักเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

Click here to Google Photo Gallery

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล(CHALACHOL Academy) เป็นสถาบันสอนทำผมโมเดลใหม่ และเป็นแห่งเดียวของเมืองไทย ที่ได้นำเอางานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับวิชาชีพช่างทำผม บูรณาการเข้ากับหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ด้านทัศนคติ, ด้านความรู้(ทักษะ), ด้านบริการ และด้านบริหารเพื่อสร้างให้ผู้เรียนได้เป็นช่างทำผมมืออาชีพอย่างยั่งยืน(Professional Hairstylist)

ปัจจุบันโรงเรียนเสริมสวยชลาชล ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพช่างทำผมไทย ที่จะทำให้บุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพ ได้มีสมรรถนะในการให้บริการลูกค้าที่ชัดเจน และมีการจัดการระบบมาตรฐานอาชีพเทียบเท่าสากล เป็นการยกระดับงานบริการของประเทศไทยอีกหนึ่งวิชาชีพ ซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรที่อยู่ในอาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ตลอดปี2558 นั้น โรงเรียนเสริมสวยชลาชล และคณะผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพช่างทำผม ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ร่วมกันประเมินจนเป็นผลสำเร็จ โดยมีช่างทำผมที่ผ่านเป็นบุคลากรของ ชลาชล และ บุคลากรจากร้านเสริมสวยต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 240 ท่าน จึงได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยให้แก่ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งหมดในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบ พร้อมกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประเมินว่าการประกอบอาชีพที่มีมาตรฐานวิชาชีพไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพเสริมสวย ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทางสถาบันฯได้ดำเนินการสอน และผลิตบุคคลากรช่างทำผมมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และสิ่งที่เป็นกิจกรรมประจำทุกปี คือ Final Project ชื่อ “HAIR PASSION SHOW 2016” เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการออกแบบทรงผมที่มีความโดดเด่น และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางแบบ 4 เวทีระดับประเทศ ร่วมเดินฟินาเล่ ได้แก่

นางสาวไทย ประจำปี 2557, Miss Thailand World 2016, Thai Super Model 2016, Miss Tiffany Universe 2016 และพร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาด้วย

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (ชลาชล อคาเดมี) มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทย และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน และมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบการบริหารจัดการ และหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเพื่อนร่วมวงการอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างบุคลากรในวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยของเมืองไทยให้ทัดเทียมสากลต่อไป

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy