“IRREGULAR SPECTRUM FASHION SHOWS”
>>19 OCTOBER 2023

Graduate Fashion Show
Register 6 P.M. , Show start 7 P.M.
Rajamangala University of Technology Krungthep (Pranakorn-tai)

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดแสดงผลงานทางแฟชั่นโชว์ “IRREGULAR SPECTRUM FASHION SHOWS” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกฤต แก้วพิลารมย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งการจัดงาน และผลงานของนักศึกษาได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทางคณะฯขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ ร้านครัวพระนครใต้ KIMS MAKEUP Studio บริษัท แลคตาซอย จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การแทรกแซงของคลื่นสัญญาณไร้ตัวตน เข้าแทรกคลื่นดาวเทียมครอบคลุมทุกพื้นที่ของโลก ได้แสดงถึง “identity” อัตรลักษณ์ถ่ายทอดผ่านการสร้างตัวตนและการสร้างสรรค์ผลงานไร้ขีดจำกัด มีความคิดอิสระเสรี
คลื่นสัญญาณถูกปล่อยลอยเป็นอิสระภาพ เปรียบเสมือนกับแนวคิดผลงานทั้ง 16 ผลงาน ต้องการแสดงออกถึง ทิศทางการสร้างไอเดีย ริเริ่มแนวคิดสิ่งใหม่ๆสร้างความยั่งยืนให้เหมาะสมกับสังคมในยุคศตวรรษที่21 อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญของแนวคิดจะต้องต่อยอดกับ next Generation รุ่นใหม่ๆกำลังจะก้าวสู่เส้นทางนักออกแบบ และเพื่อแสดงถึงจุดยืนความเป็นตัวตนของ FSD 16 กับแนวคิดการออกแบบ จึงถูกรังสรรค์ถ่ายทอดผ่านเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเป๋าทั้งหมด 16 คอลเล็คชั่น ที่จะสื่อสารผ่านทางแนวคิด เทคนิคการตัดเย็บ เนื้อผ้า สิ่งทอโครงสร้าง การย้อมผ้า ทางด้านการออกแบบ จะถูกรวบรวมและแสดงผ่านผลงานทั้งหมด 16 คอลเล็คชั่น

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial