การดำเนินการจัดการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต  Irresistible18 ภายใต้ชื่อ “Re-Burst” ซึ่งมีความหมายถึง (การระเบิดหรือก้าวไปอีก??)
ผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ ประกอบไปด้วยผลงานสร้างสรรค์ Womenswear 25 Collections และ Menswear5Collections ซึ่งต่างก็มีรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไปแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มต่างๆดงัน้ี 1. Wearable art 2. Creative ready-to-wear 3. Ready-to-wear เรื่องราวของผลงานวิจยั ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ที่นักศึกษาเล่าเรื่องผ่านเสื้อผ้า (Story Telling) มาจากเรื่องราวต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ทั้งไทยและต่างชาติ ดนตรี แนวความคิดที่น่าสนใจประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องราวในหนังสือประกอบภาพการ์ตูน เป็นต้น รวมนักศึกษาที่ร่วมแสดงผลงานทั้งสิ้น 30 คน

Photo by Jaroon

Facebook : Irresistible 18
IG : Irresistible18

1 Name : Warakorn Sinjermsiri
Collection : The Relation of Cloth & Stained glass
Tel : 0806221905
Email : Warakon02@hotmail.com

To my way of thinking.
Clothes are similar to Stained glass which perpose to camouflage inside but hidden trap in its design. Therefore, I combined both concepts, making it possible by creating the cloth which is similar to the Stained glass for camouflage from people eyes and show up only the shadow of figure inside a dress. This is not a revealing dress but attractive with artistic body and flowers design.

I am telling the story through the special techniques of meterial by transforming Gelatin to Translucent Gelatin Clothes.

2 Name : Arpassara Sakcharoenchaikun
Collection : Paradise
Tell : 0924141988
Email : arpassaraorn@gmail.com

The distinctivity of the Phra That Pha Son Kaew temple is The color tile with benjarong bowl, pearls,beads and things of various things. Decorated with beautiful blurred when the guard must be sunlight. All over the area is reflected by the magnificent. Like a temple on heaven.

3 Name : Chatchawan Khumphai
Collection : The Royal Barge Procession
Tel : 064-6191718
Email : Porchatchawan.51@gmail.com

When talking about The Royal Barge, most people generally think of Kap hae ruea chom krung kao whan. In the part of kap hae ruea chom mai reflecting the traditions of Thai people in many ways especially “Flower verse” Women will be a housewives who have skilled crafting a flower work to decorate or offering.

4 Name : Itsaree huayhongthong
Collection : Bind
Tel : 0982455824
Email : Saiparnnn_nn@hotmail.com

If you think of “wedding”, you’re probably thinking of a picture full of happiness. It is a wedding that was born out of the consent of both parties.

But in fact, “First marriage” that happened for the first time in the world. is a young woman auction Treat a young woman like a product. She has no right to choose her marriage for herself. And this is the origin of “Bind” in this collection.

5 Name : Idsada Suwanjinda
Collection : Camouflage
Tel : 0635624946
Email : floyfloy.kiki55@gmail.com
In a war in the midst of a cold snow-covered sniper who kills over 500 enemies, you must learn how to camouflage in the snow to survive the so-called Winter War.

6 Name : Wiranphat Tanavongchanasri
Collection : I AM RED
Tel : 0619782230
Email : wiranphat.tns@gmail.com
I never thought that one football team name Liverpool
would mean so much to me. It’s like I’m part of the club as a partner without paying a cent. It’s a bond that cannot be cut.

7 Name: Natthaphon Chaikaeo
Collection: Food rider
Tel: 0928154877
Email: natthaponchaikaeo@gmail.com
“During the covid 19 epidemic situation in Bangkok, the most popular occupation is “Food rider” due to home quarantine. People can’t go out shopping at Supermarkets. Most people will order food, Supplies form rider in the application.

8 Name:Napatsorn Dabmanee
Collection:Temple of darwn
Tel:0830313398
Email:napatsorn.d61@rsu.ac.th
“Wat Arun” which means morning, this place will be beautiful. Best in the evening, especially when viewed from the Phra Nakhon side because The sun that sets back to the west will shine beautifully, helping to make Phra Prang look even more outstanding.

9 Name : Nutchayaporn Singkonkeaw
Collection : Characteristics
Tel: 0884933833
Email: Nutchayaporn.si61@rsu.ac.th

“Cosplay” is one of the Japanese cultures and means dressing up as characters from anime, comic books, and games, including each character’s costume and hairstyle. This collection has been inspired by Cosplay by bringing various characters from Kimetsu no Yaiba animation is used in interpretation to design fashion clothes.

10 Name : Suriwipa Malaihom
Collection : Crown of the palace
Tel : 0628159561
Email : damnyou.newmail@gmail.com

The Taj Mahal is an ivory-white marble mausoleum on the right bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra. It was commissioned in 1632 by the Mughal emperor Shah Jahan (r. 1628–1658) to house the tomb of his favourite wife, Mumtaz Mahal; it also houses the tomb of Shah Jahan himself. The tomb is the centrepiece of a 17-hectare (42-acre) complex, which includes a mosque and a guest house, and is set in formal gardens bounded on three sides by a crenellated wall.

11 Name : Chunheang Leethai
Collection : The Daughter of Los Remedios
Tel : 0989928864
Email : saeyyeas@gmail.com
Festival of Spain in madrid. When it’s spring Girls aged 7-11 years Five of them will be chosen to be “Maya girls”, dressed in robes and sitting on an altar decorated with flowers to celebrate the transition of spring Have the girl sit still for 2 hours don’t move and don’t smile to represent the Virgin Mary Los Remedios and to worship the Roman goddess Maia, which is commemorated on behalf of the fifth month of May to help promote the fertility of the crops.

12 Name:Sineenat Choichanchaikun
Collection: Friendship
Tel.0982741889
Email.Sineenatbenz@gmail.com

Impression of the christmas truce starting on christmas eve december 24, Between German and British fighting in World War I only born in 1914.

13 Name : Irin Lapkreangkrai
Collection : Invisible
Tel : 0621454997
Email : pkirinii8@gmail.com

This collection Inspired by thermoscan that shows what’s inside show different tastes in dressing from personal image.

14 Name : Khathawut. Thaburet
Collection : Mo Lam
Tel : 0918680742
Email : Wutdy5555@gmail.com

Mo Lam is a modern-driven show development from the old days to the present, and it is also a huge show industry. Moreover, whether it’s light, sound, and fun that are presented in the style of the Isan region. It lead to having groups of fans who love to have fun which these fans are called “Angel in front of the stage” or “นางฟ้าหน้าฮ้าน”

15 Name: Tanakit Rattanasarakul
Collection: coexistence between urban planning and nature
Tel: 094-4256250
Email: fahsaidomon99@gmail.com

The urban plan that can coexist with nature to create a greener area and conservation plan. Has the concept and rules that go together. Which is, emphasising the space as well as defining the habitat of other living things that are in nature. However, these two can not be separated. Space and Habitat are bonded with so many elements and context. Especially, basic elements of soil and water. When urban society realizes the value of nature conservancy, knowledge from education and research. Then, it will make the procedures of planning and expanding the urban area more thoroughly and emphasize the value of the environment.

16 Name: Risu Marhatta
Collection: The combination of two worlds
Tel: 0925554319
Email: risu.marhatta@gmail.com

The good and the bad. The negative and the positive. Black and white as we call it. One is preferred more than the other. Why? Isn’t one made to put value to the other? I like to think that it is a loop of combinations that all of us are in need of, to be in balance and to see the greatness of both sides.
“Yin-Yang” created a world cause of the balance of two different opposite elements. Which inspired me and now i can say that “A combination of two worlds is what makes it better. “

17 Name : Nattakan Rungkittipipat
Collection : The enchant never fade
Tel : 0918697185
Email : milkypichy.2220@gmail.com

Something has been around for a long time and will never withe, everlasting as if faith sustain it seemingly like magic. A mystical being both a blessing and a curse, a fairy.

18 Name : Chaninwalai Pholchuay
Collection : Happy land♡ (onnellinen maa)
Tel: 0954191790
Email.bamcha1596@gmail.com

inspiration by me/ memories / Finland / winter /unforgettable experience / time to respect your soul/

the simple things of life. I’m still missing the wild and your respect for nature, the memory still makes me smile.

19 Name : Jaingam Kijjasoonthorn
Collection : KISS American Rock Band
Tel. (+66) 0985249364
Email : jaingamsoonthorn@gmail.com

KISS is an American rock band formed in New York City in 1973. Well known for its members’ face paint and stage outfits, the group rose to prominence in the mid-late 1970s with its shocking live performances, which featured fire breathing, blood-spitting, smoking guitar, shooting rockets, levitating consistent members.

With their make-up and costumes, The band members took on the personae of comic book-style characters : the Starchild (Stanley), the Demon (Simmons), the Spaceman or Space Ace (Frehley), and the Catman (Criss).

20 Name: Audjita Sarayudej
Collection: The spirit of 幸福
Tel: 0844613223
Email: Niningfan@gmail.com

Pandemic, dying of boredom.
Enjoyable hobbies are the only thing that can raise my soul like the picture of a floating world.
The spirit of happiness (幸福), the spirit of the fight! during this moment.
“Plus Ultra”!!

21 Name: Prakaikarn kijpakamas
Collection: Sextical Damage
Tel: 083-542-4881
Email: prakaikarn.k30@gmail.com

Inspired by the painter Francis Bacon, as a child he secretly wore his mother’s underwear. Francis Bacon was caught by his father and kicked out of the house. He is in the group “BDSM” by his masochist group. and enjoy being abused by others

22 Name : Kunlanat Nuchanram
Collection : Hanato of colorful
Tel : 0919696651
Email : airry0021@gmail.com
Aomori Nebuta”) is a Japanese summer festival that takes place in Aomori, Aomori Prefecture, Japan in early August. The festival attracts the most tourists of any of the country’s nebuta festivals,
“Nebuta” refers to the float of a brave warrior-figure which is carried through the center of the city, while dancers wearing a unique type of costume called haneto (ハネト) dance around in time with the chant Rasserā (ラッセラー)

23 Name : Thanchanok sangsri
Collection : Le Chevalier D’Eon
Tel : 0925077331
Email: Thanchanok331@gmail.com

Le Chevalier D’Eon usually known as the Chevalier DÉon, He was a French diplomat, spy, and soldier. D’Éon fought in the Seven Years’ War, and spied for France while in Russia and England. d’Éon successfully infiltrated the court of Empres

24 Name : Wisinee Kachen
Collection: Full moon party koh Phangan
Tel : 0960272543
Email : Benzny41benzny@gmail.com
During the Covid-19, almost everything stops, the emotions and feelings are vapid endless. Going out is almost impossible if not necessary.

For any reason, it’s reminds me of extreme fun, good atmosphere, almost unconscious drunkenness in the past. That I have experienced a long time ago
it’s call “The Full Moon Party” at Koh Phangan.

25 Name: Chanachai Chumpon
Collection: Wild Child in the Woods
Tel: 061-4492539
Email: c.chanachvi@gmail.com

A rambunctious and sensitive boy who feels misunderstood at home and escapes to the woods. He finally finds himself in a place where the wild things are, then he becomes “the wildest thing of all.”

26 Name : Nutchaya Namchan
Collection : Basketry
Tel : 097-2989229
Email : Nutthaphong.n61@rsu.ac.th

nspiration comes from the wisdom of basketry of people in the northeastern region or Materials, equipment, belongings and appliances that are around such as threshing basket, Kratip Rice, mat, various patterns, weaving methods, methods of making are used to further develop the design. Something new came out to be more modern.

27 Name : Sirawit Wichuladawut
Collection : JUST OBEY THE TIME
Tel: 0988256451
Email: siravvit.srw@gmail.com

Nothing can stop or change the passage of time. However, everything around the time is always gradually changing in a natural way. But what if we rush it? What if we force the time to switch in an unnatural way? What would happen then?

28 Name : Nicha Chatvijidchork
Collection : The Prodigy
Tel : 0841666155
Email : nicha.fong@gmail.com
Patriarchy is norm of society which created inequality between different gender and gives values most in masculinity, this might sounds fair to men but however, aware or unaware patriarchy also injure those “men” which called “Toxic Masculinity”.

“The prodigy” by Hermann Hesse is one of my most beloved books which can be a great example for this problem of toxic masculinity telling stories of a boy who has to live following patriarchy norm leading his life into a tragedy ended.

29 Name : thanatit despradipa
Collection : girl adventure in world war II
Tel : 0996175656
Email : thanatit21194@gmail.com

Inspired by “Grandma” at the age of 9, who has to adventure in World War 2 and through the events of the country and have to face various changes in the country and the events of violence from World War 2, so it’s a girls adventure in world II story

30 Name: Pakjira jamsawasd
Collection: On a Downward Upward Spiral
Tel: 061-4295249
Email: p.akjira@hotmail.com

Life changed suddenly when pandemic arrived. With it came the need for people to stay home and living the same day over and over, she launched the collection “On a Downward Upward Spiral”

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial