Kasemrad Smart kids Contest 2016
ด.ญ. ณัฐจิมาศ ภาษีผล หรือ น้องแพท เข้าร่วมประกวด Kasemrad Smart Kids Contest 2016 ได้รับรางวัล ป๊อปปูล่าโหวตโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับตำแหน่ง “Kasemrad Smart Kids Contest 2016″เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอสพลานาด แคราย

Photo by Banhan

Kasemrad Smart Kids Contest 2016

ด.ญ. ณัฐจิมาศ ภาษีผล หรือ น้องแพท  เข้าร่วมประกวด Kasemrad Smart Kids Contest 2016 ได้รับรางวัล  ป๊อปปูล่าโหวต

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับตำแหน่ง “Kasemrad Smart Kids Contest 2016”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอสพลานาด แคราย

Click here to Google Photo Gallery

ขอแสดงความยินดีกับ…
1. ด.ญ. แพรวา โสภณรัตน์ หรือ น้องแพร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
2. ด.ญ. ชรินพร เงินเจริญ หรือ น้องปิ่น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
3. ด.ญ. พิสชา แซ่ตั้ง หรือ น้องย้งยี้ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
4. ด.ญ. ณัฐจิมาศ ภาษีผล หรือ น้องแพท ได้รับรางวัล ป๊อปปูล่าโหวต
5. ด.ญ. ลลนา กัลยางาม หรือ น้องอุ้มบุญ ได้รับรางวัล รองป๊อปปูล่าโหวต

ขอขอบคุณคณะกรรมการ
1. คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
2. คุณสิรวุฒิ สว่างนพ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
3. คุณชาริณ วราสิน ผู้ช่วยฝ่ายบริการ บริษัท ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้งจำกัด และร้านอาหารสามเสนวิลล่า
4. คุณนันทวรรณ ศรีจันทร์ Dematoglyphichs Project Supervisor บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด
5. คุณอาทิติยา เบ็ญจะปัก Miss Kasemrad Smart Girl 2014 (รางวัลชนะเลิศ)
6. คุณศิริกาญจน์ เข็มมุข Miss Kasemrad Smart Girl 2014 (รองชนะเลิศ อันดับ 1)

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ “Kasemrad Smart Kids Contest 2016”
1. ศูนย์การค้า เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์งามวงศ์วาน-แคราย
2. บัตรเครดิตการ์ด ในเครือกรุงศรี
3. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
5. บริษัท อักษรโลจิสติกส์
6. ผลิตภัณฑ์ o-spa
7. ร้านอาหาร สามเสน วิลล่า
8. บริษัท Massi Engineering
9. ผลิตภัณฑ์ Huggies
10. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดีดี พลัส

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens