Lift Up Your Style by Bangkok University & SuperSports
Academy : Bangkok University
Venue : SuperSports @ CentralWorld
Date/Time : 10 October 2019, 14.00

Lift Up Your Style by Bangkok University & SuperSports

แฟชั่นโชว์นี้เป็นผลสำเร็จด้านการออกแบบที่เกิดจากโครงการความร่วมมือด้านการออกแบบแฟชั่น BUxCRC COLLABORATION ระหว่างภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด

จัดโดย ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักการและเหตุผล
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะการออกแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแฟชั่นในสถานการณ์จริง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับ ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแฟชั่นเฉพาะทาง (Fashion Category Killer) รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกคนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มุ่งเน้นในการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมด้านการเป็นผู้ประกอบการและความเป็นสากลให้กับนักศึกษา ในการนี้ ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดีจาก บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อร่วมกันพัฒนาผลงานออกแบบแฟชั่นแบรนด์ชุดกีฬา ปัจจุบัน บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต ถือเป็นผู้บริหารร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น  ครอคส์, นิว บาลานซ์, สเก็ตเชอร์ส, ลิเวอร์พูล ฟุตบอล คลับ, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด,อัมโบร,ฟีล่า เป็นต้น

ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาควิชาได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว โดยได้นำเสนอโจทย์การออกแบบแฟชั่นชุดกีฬาสำหรับแบรนด์ UMBRO / LOTTO/ FILA / S SPORTS มาใช้เป็นโจทย์ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการบรูณาการความรู้เชิงวิชาการ ผ่านการออกแบบแฟชั่นชุดกีฬาที่สวยงาม ทันสมัย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ต่อไป

ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาภาควิชาการออกแบบแฟชั่น จำนวน 32 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการออกแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแฟชั่นในสถานการณ์จริง
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแฟชั่นเฉพาะทาง
3. เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณสปอนเซอร์
1.บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด
2 เครื่องสำอางค์ NARS และ Shiseido Professional
3. บริษัทเย่พัฒนา ต้าเย่ ในเครือ วาย เอ็ม ที กรุ๊ป จำกัด

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial