MEDICAL FAIR THAILAND
“เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์ 2560” กับ 830 บริษัท จาก 66 ประเทศทั่วโลก
หวังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาคในอนาคต

งานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ “เมดิคอล แฟร์ ประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี (กลาง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานแสดงสินค้าซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับว่าเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากทั่วโลก พร้อมด้วยกลุ่มประเทศชั้นนำและพาวิลเลียนนานาชาติจำนวนถึง 18 ประเทศ ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0 ได้ครอบคลุมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และศูนย์กลางทางการแพทย์ภายใต้อุตสาหกรรม S-Curve) ในฐานะหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นอนาคตของประเทศไทย โดยงาน เมดิคอล แฟร์ ไทยแลนด์” ถือเป็นแหล่งสำหรับการจัดหา จัดซื้อ  อุปกรณ์ทางการแพทย์  ที่ไม่ควรพลาดที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศอีกด้วย

งานในครั้งนี้ได้นำเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครอบคลุมกว่า 5,000 รายการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับโรงพยาบาล, การวินิจฉัยโรค, เภสัชกรรม, การแพทย์ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ  ได้แก่ การใช้หุ่นยนต์เพื่อการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน การติดตามผล และรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด ที่จะช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วยเข้าด้วยกัน สินค้าที่ร่วมจัดแสดงมีตั้งแต่หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัด ภาพพิมพ์ 3 มิติ อุปกรณ์ที่ฝังในร่างกาย อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการรักษาทางคลินิก ซึ่งล้วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ www.medicalfair-thailand.com

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial