Profile : Mekkala Rising Star 2014 – Profile
Brand : Mekkala
Venue : บ้านสร้างดาว
Date/Time : 14 May 2014

Mekkala Rising Star 2014 – Profile

Photo by Nattawat (Jade)

การถ่ายรูป Profile สำหรับงานประกวดเพื่อเฟ้นหา ดาวดวงใหม่ เพื่อเชิญรางวัล เมขลา รางวัลอันทรงเกียรติ การถ่ายทำในครั้งนี้ ถ่ายทำ ณ บ้านสร้างดาว โดย พี่หนึ่ง ได้จัดการประสานงานขอ ช่างแต่งหน้า MTI และช่างทำผม Mark Thawin มาช่วยกันสรรค์สร้าง ความโดดเด่นเลิศล้ำให้กับบรรดาหนุ่มหล่อ สาวสวย

Click here to Google Photo Gallery

และการประกวด จะมีขึ้น ณ The Mall บางกะปิ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2014 เวลา 13.30 หน้า Hall ชั้นโรงหนัง

W001 โบว์ – นางสาว พรพิมล ประดิษฐ์พลแสน

W002 แอมมี่ – นางสาว สุรินธร เมธีธารพงศ์วาณิช

W003 ขนมเค้ก  – นางสาว ณัชชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์

W004 จิ๊กซอล์ – นางสาว นุจรีย์ อุบลรัศมี

W005 ฟ้า – นางสาว วิศัลย์ศยา ภคศุภกุล

W006 เนส – นางสาว พรไพลิน จุลชโลทร

W007 สโนว์ – นางสาว ซีนเนอร์ว่า นิลเซ่น

W008 มิลค์ – นางสาว ณิชกานต์ แสงดี

W009 สเตฟานนี่ – นางสาว สเตฟานนี่ ฮาร์เบอร์เซทเทิล

W010 เกรซ – นางสาว พัฒน์นรี จันทร์ฉาย

W011 กิ่ง – นางสาว โชตินันท์ พรหมสถิตย์

W012 ไลลา – นางสาว พชรมน คงเลิศผล

W013 ออย – นางสาวโสภิดา แก้วยอดเขา

W014 กิ๊ก – นางสาว ภัครมัย ประชาสิริกุล

W015 บี – นางสาว หทัยชนก สร้อยสังวาลย์

M001 เซฟ – นาย อดิเทพ อนันต์

M002 ปาร์ค – นาย เตสมัชญ์ สิริวัฒนรัชต์

M003 ทัช – นาย ศิริทัช จันทิหล้า

M004 ไอซ์ – นาย นคินธร ภาษยวรรณ์

M005 โชค – นาย เจนณรงค์ ศรีจันทร์

M006 นนท์ – นาย รัชชานนท์ สุขแปง

M007 ท๊อป – นาย อัษฎายุธ คลังทรัพย์

M008 ภู – นาย ภูมิพงษ์ จีระพันธุ

M009 ปาล์ม – นาย ปริยากร ถาวร

M010 บอส – นาย ณัฐพล มูสิกะนันท์

M011 เฟม – นาย กิจจา ฤกษ์รุ่งจริยา

M012 ริสกี – นาย รัชชานนท์ โกมลวงศ์มณี

M013 ปุญ – นาย ปุญญพัฒน์ นาสมชัย

M014 ดรีม – นาย วัชรพงศ์ หมื่นสังข์

M015 หยก – นาย อรรถสิทธิ์ เหลาไกร

W004 ในรูปครั้งแรก สละสิทธิ จึงใช้รูปต่อไปนี้

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial