Pageant : Men’s Health Guys’ Challenge 2013 – Press Conf.
Magazine : Men’s Health
Venue : Central Rama 9
Date/Time : 5 June 2013, 14.00

Men’s Health Guys’ Challenge 2013 – Press Conf.

Photo by Nattawat (Jade)

นิตยสารเมนส์เฮลธ์ (Men’s Health Magazine) คู่มือสำหรับคนรักสุขภาพและการออกกำลังกาย ได้เปิดตัวผู้ชายธรรมดา 10 หนุ่มที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่คำว่า “สุภาพบุรุษ” กับการประกวด เมนส์เฮลธ์ กายส์ แชลเลนจ์ 2013 (Men’s Health Guys’ Challenge 2013) สำหรับชายหนุ่มทุกคนเมื่อมีโอกาสขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้ เตรียมนับถอยหลังได้ทันทีเพื่อรอพบการเปลี่ยนแปลงเรื่องความฟิตแอนด์เฟิร์มทั้งด้านสุขภาพ กายภาพ และจิตใจ ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ในปีนี้มีผู้เข้ารอบทุกคนมีมุมที่น่าสนใจแตกต่างกันไป มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง และผ่านการค้นหาและเลือกเฟ้น ด้วยความหนักใจจากคณะกรรมการ ที่จะต้องเลือกเพียง 10 หนุ่มเท่านั้นที่เข้ารอบสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดจะมาเปิดตัวพร้อมกันเป็นครั้งแรกในงานแถลงข่าว Men’s Health Guys’ Challenge 2013

ชัชวิน อุณหะนันท์ บรรณาธิการ นิตยสารเมนส์เฮลธ์ Men’s Health ประเทศไทย ผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้เวทีนี้มีสีสันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เผยว่า “ การประกวดปีนี้ ได้นำแนวคิด “โซมัส อินเลิฟ” (So Much In Love) มาเป็นธีมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้ารอบสุดท้าย เพราะผมคิดว่าเวลาที่คนกำลังอินเลิฟ มักจะมองโลกด้วยหัวใจสีชมพู เริ่มตั้งแต่อยากเข้าไปทำความรู้จัก อยากศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับคนนั้น หมั่นแสดงความรัก ความห่วงใย มอบความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญ สร้างจินตนาการ เกิดกำลังใจ แล้วก็มีความสุข ดังนั้นผมจึงอยากเห็นหนุ่มเมนส์เฮลธ์ นอกจากจะมีการพัฒนาทางด้านรูปร่างและสุขภาพ มีมุมมองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป     มีการวางตัวในการเข้าสังคมที่ดีขึ้น มีความเป็นผู้นำ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมช่วยเสริมให้พวกเขาเป็นสุภาพบุรุษที่ดีแล้ว หนุ่มๆ จะต้องทำอะไรทุกอย่างด้วยหัวใจที่กำลังอินเลิฟ เพื่อที่จะช่วยถ่ายทอดความดีนั้นให้แก่ทุกคนในสังคมได้ อย่างสมบูรณ์แบบ”

บก.เมนส์เฮลธ์ กล่าวต่อว่า“ในการประกวดครั้งที่ผ่านๆ มา เราเน้นการส่งเสริมจิตสำนึกให้ผู้ประกวดมีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง ให้เข้มแข็งและอดทน มีจิตสาธารณะพร้อมปกป้อง ช่วยเหลือคนรอบข้าง คืนประโยชน์ให้แก่สังคมแล้ว แต่สำหรับปีนี้เรา ต้องการเสริมสร้างให้หนุ่มๆ ได้เกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ ใส่ใจใกล้ชิดกับ สิ่งแวดล้อม  และใช้ทรัพยากรอย่างเห็นคุณค่า ทำให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงมีภารกิจสำคัญที่เตรียมไว้สำหรับหนุ่มๆ คือ การอบรมเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง เรียนรู้การทำโป่ง อาสาปลูกป่า และปลูกปะการังในทะเล เป็นต้น

การเป็นสุภาพบุรุษที่สมบูรณ์แบบนั้นมิใช่มีเพียงฐานะเศรษฐกิจร่ำรวย รูปกายที่สมบูรณ์แข็งแรง หรือใบหน้าหล่อเหลาคมคายบาดใจสาวน้อยสาวใหญ่เท่านั้น หากจะต้องผ่านการหล่อหลอมจากสังคม สิ่งแวดล้อม และใฝ่กระทำในสิ่งดีที่นำพาให้เขาเป็นคนที่คิดดีปฏิบัติดีแล้วเสน่ห์จึงจะตามมานำพาไปสู่ความสำเร็จ ผมรับรองว่าเราจะได้สุภาพบุรุษตัวจริง เสียงจริง มาเสริมกำลังให้กับสังคมไทยได้อย่างแน่นอนครับ” บรรณาธิการ นิตยสารเมนส์เฮลธ์ ประเทศไทย กล่าว

แต่ในจำนวนผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะมีเพียง 5 คนเท่านั้นที่จะครองตำแหน่งสำคัญ คือ Men’s Health Guy Award (เมนส์เฮลธ์ กาย อะวอร์ด), Cool Guy Award (คูล กาย อะวอร์ด), Tough Guy Award (ทัฟ กาย อะวอร์ด), Sexy Guy Award (เซ็กส์ซี่ กาย อะวอร์ด) และ Model Look Guy Award (โมเดล ลุค กาย อะวอร์ด) โดยพิจารณาจากการให้คะแนนช่องทางต่างๆ ดังนี้

Men’s Health Guy Award (เมนส์เฮลธ์ กาย อะวอร์ด) พิจารณาจากคะแนนรวมจากการโหวตทั้ง 3 ช่องทาง 40% คือSMS*, ไปรษณียบัตรที่ติดชิ้นส่วนการโหวตจากนิตยสาร Men’s Health และ http://www.mhthailand.com/MHGC2013, ร่วมกับคะแนนจากคณะกรรมการ 70% ทางด้าน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสุขภาพ และความสมดุลด้านจิตใจ 20 คะแนน พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง 30 คะแนน, พัฒนาทางด้านสังคม ความสนใจต่อเรื่องรอบตัวอีก 30 คะแนน

Cool Guy Award (คูล กาย อะวอร์ด) พิจารณาจากคะแนนรวมจากการโหวตทั้ง 3 ช่องทาง 40% คือ SMS*, ไปรษณียบัตรที่ติดชิ้นส่วนการโหวตจากนิตยสาร Men’s Health และ http://www.mhthailand.com/MHGC2013, ร่วมกับคะแนนจากคณะกรรมการ 60% ในด้านพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง 20 คะแนน, บุคลิกภาพที่โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเอง 40 คะแนน

Tough Guy Award (ทัฟ กาย อะวอร์ด) พิจารณาจากคะแนนรวมจากการโหวตทั้ง 3 ช่องทาง 40% คือ SMS*, ไปรษณียบัตรที่ติดชิ้นส่วนการโหวตจากนิตยสาร Men’s Health และ http://www.mhthailand.com/MHGC2013, ร่วมกับคะแนนจากคณะกรรมการ 60% ในด้านพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่ง อดทน 40 คะแนน

Sexy Guy Award (เซ็กซี่ กาย อะวอร์ด) พิจารณาจากคะแนนรวมจากการโหวตทั้ง 3 ช่องทาง 40% คือ SMS*, ไปรษณียบัตรที่ติดชิ้นส่วนการโหวตจากนิตยสาร Men’s Health และ http://www.mhthailand.com/MHGC2013, ร่วมกับคะแนนจากคณะกรรมการ 60% ในด้านพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง 20 คะแนน, สำหรับชายหนุ่มที่มีเสน่ห์เร้าใจดึงดูดใจ และมีความเซ็กซี่ในตัวเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องปรุงแต่ง สาวๆ เห็นแล้วแทบละลายจนอยากเข้ามาใกล้ชิด 40 คะแนน

Model Look Guy Award (โมเดล ลุค กาย อะวอร์ด) พิจารณาจากคะแนนรวมจากการโหวตทั้ง 3 ช่องทาง 40% คือ SMS*, ไปรษณียบัตรที่ติดชิ้นส่วนการโหวตจากนิตยสาร Men’s Health และ http://www.mhthailand.com/MHGC2013, ร่วมกับคะแนนจากคณะกรรมการ 60% ในด้านพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสรีระ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสุขภาพ ความสมดุลด้านจิตใจ 20 คะแนน, พัฒนาการด้านสไตล์ การแต่งกาย การดูแลตัวเอง 20 คะแนน, สำหรับหนุ่มที่มีรูปร่างเป๊ะ หุ่นดีสมส่วนฟิตแอนด์เฟิร์ม บุคลิกดี สวมใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ดูสมาร์ทและเท่ ราวกับนายแบบบนรันเวย์ 40 คะแนน

สำหรับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ และถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ของการประกวดในปีนี้เลยก็ว่าได้ คือ คณะกรรมการคัดเลือก และร่วมให้คะแนนผู้ร่วมประกวดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันจบโครงการ ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากสาวสวย และมากความสามารถ ทั้งหมด 9 ท่าน จากต่างสาขาอาชีพ มาเป็นผู้คัดเลือกสุภาพบุรุษ สุดยอดของพวกเค้าด้วยตัวเอง ได้แก่ ม.ล. นันทิกา วรวรรณ (รองผู้อำนวยการใหญ่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ Bangkok Airways) คุณประติชญา ตั้งใจใหญ่ (Brand Manager Minus-Sun) คุณพาขวัญ สุพานิชรัตนา (National Health and Fitness Manager, Fitness First) นก-สินจัย เปล่งพานิช (นักแสดง) ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล (นางแบบ) ตู่-ปิยวดี มาลีนนท์ (ผู้จัดละคร) จ๋า-ยศสินี ณ นคร (ผู้จัดละคร) คริส หอวัง (นักแสดง) และ บีน้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ (นักแสดง)

ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 คนสุดท้าย ในประกวด MHGC2013 กับโปรแกรมการพัฒนามุมมองการใช้ชีวิตและทัศนคติที่ดี การวางตัวในการเข้าสังคม มารยาทในการพูดจาสัมมาคารวะ การแต่งตัว การเป็นผู้นำ การรู้จักน้ำใจนักกีฬา การออกกำลังกายและการสร้างสาธารณประโยชน์คืนแก่สังคม และร่วมลุ้นให้หนุ่มที่โดนใจที่สุดคว้ารางวัลสำคัญในปีนี้ ได้ทาง Facebook: http://www.facebook.com/MensHealthThai ทาง Website http://www.mhthailand.com/MHGC2013

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial