Fashion Show : Sigma : Summation of Creativity
Brand : MFA, Chula
Venue : Siam Center
Date / Time : 26 February 2010 ,18.00

Chula U. : MFA, Sigma – Summation of Creativity

งานแสดงผลงาน โครงการศิลปนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาวิชาแฟชั่น และสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่6 ซึ่งจัดขึ้น ณ Siam Center โดยมีนักศึกษารวม 16คน และมีการเดินแบบ โดยเรียงตามลำดับดังนี้

Click here to Google Photo Gallery

ผู้สนับสนุน
Make Up Store

01 Designer: Piyanuj Kamolvisit (Julie)
Email: Julie.hara@gmail.com
Collection: “Back in One piece”
Inspiration: เป็น คอลเลคชั่นที่ต้องการนำเสนอยีนส์รูปแบบใหม่ ที่เกิดจากการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม ผลิตกางเกงยีนส์มาประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นเศษผ้า หรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ผสมผสานกับแรงบันดาลใจ จากการแต่งกายสไตล์กรันจ์ ในยุค 90 ออกมาเป็นคอลเลคชั่นยีนส์ ที่มีกลิ่นอายดิบเซอร์สไตล์อัลเทอร์เนทีฟ ร๊อค

02 Designer: Panchita Noppisanvong ( Ni)
E-mail: panchita.noppisanvong@gmail.com
Collection: Dynamic Green Luxury
Inspiration: ที่ต้องการนำเสนอยีนส์ในรูปแบบใหม่ ใส่ได้ทั้งทำงานและปาร์ตี้ โดยการนำเอาแนวคิด Dynamic Building มาผสมผสาน การออกแบบที่ควบคู่ไปกับ ECO Fashion ซึ่งนำเสนอผ่าน Texture ของชุดให้ดูโดดเด่นและมี ความเคลื่อนไหวขอเส้น ที่เกิดจากมุมตกกระทบ และสีที่ใช้รวมทั้งวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

03 Designer: Kullawena Phollawan(Pang)
E-mail: pang_pangka@yahoo.com
Collection: “Transform me”
Inspiration: เครื่องแต่งกายที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ จากวิธีการสวมใส่ตามโอกาสใช้สอย ผู้ออกแบบให้ความสนใจเกี่ยวกับ เครื่องแต่งกายที่สามารถเพื่อ ตอบสนองการใช้อิสระตามรูปแบบการใช้ชีวิต และจะเป็นการเอื้อให้ผู้สวมใส่ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองผสานไป กับเครื่องแต่งกาย ดังนั้นจึงได้นำแนวคิดจากการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่น่าสนใจอย่าง “หอแสดง Prada Transformers” (Prada Transformer Pavillion) สร้างโดย สถาปนิกชื่อดังแห่งยุคอย่าง Rem Koolhaas และ AMO เพิ่งแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสิ่งก่อสร้าง เพื่อการจัดแสดงงานของPrada มีรูปทรงคล้ายก้อนรูปทรงเรขาคณิต แต่ละด้านจะมีความแตกต่างกันไป เพื่อเป็นฐานในการจัดตั้ง สำหรับการใช้ สอยที่ต่างกันไป กล่าวคือ เมื่อวางด้านหนึ่งลงบน พื้นที่ว่างภายในก็จะเหมาะกับ การจัดตั้งงานศิลปะ, เมื่อวางอีกด้าน หนึ่งลง พื้นที่ภายในก็จะกลายเป็นโรงหนัง สุดท้ายเมื่อวางอีกด้านหนึ่งลง พื้นที่ภายในก็จะกลายเป็น ที่จัดแสดง แฟชั่น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัตถุชิ้นหนึ่ง สามารถตอบสนองการใช้สอยได้มากกว่าด้านเดียว หากเพียงแต่การปรับ เปลี่ยนทิศทาง และการใช้ประโยชน์จากที่ว่าง ทางสถาปัตยกรรมก็จะเกิดประโยชน์ ใช้สอยอื่นๆ ตามมาได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้วัตถุชิ้นนั้นต้องเกิดจาก การออกแบบรูปทรงอิสระ ที่จะเอื้อต่อการนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ผู้ออกแบบจึง เลือกแนวคิดนี้มาใช้เป็นทฎษฎีพื้นฐาน ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้จากการสวมใส่ อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าให้กับงานออกแบบ และเพิ่มประโยชน์ในการนำไปใช้ได้มากขึ้น

04 Designer: Preaw Rattawarakul (Preaw)
E-mail: nooopreaw@hotmail.com
Collection: Animism
Inspiration: เป็น การผสมผสานความเชื่อในธรรมชาติ ของฝั่งตะวันออกว่าธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ไม้ ทอง ไฟ จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน และในคอลเล็คชั่นนี้มีการดึงเอาสี และดีเทลที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละธาตุมาใช้ โดยผสมผสานความเป็นสากล ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า และสามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ได้มากขึ้น

05 Designer: Atthapol Kornwitthayanon (Att)
E-mail: attkub@hotmail.com
Collection: Disintegrate of ancestor
Inspiration: เป็น เรื่องราวของสาวผู้ดีคนหนึ่งที่สูญเสีย และแตกแยกจากครอบครัวที่รักของเธอ ในปี 1930 มีการทดลองปรมาณู และสงครามโลกครั้งที่2 ทำให้เกิดความเสียหายมาก ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายและพังทลาย ทำให้เธอต้องสูญเสียจากคนที่รัก ผสมผสานกับเรื่องราวของดารา Hollywood ในสมัย 1930 ที่เป็นความสวยงาม ของผู้หญิงในการแต่งตัว เอาเรื่องราวทั้ง 2 มาออกแบบเสื้อผ้าโดยนำลวดลายที่สื่อ ถึงความแตกหักมาถ่ายทอดเสื้อผ้า ประเภทโอต์กูตูร์ ให้มีความหรูหราอลังการ และมีการนำเสื้อเก่ามาใช้ใหม่โดยนำเสื้อผ้าท่อนบนทั่วๆ ไปมาแปลงเป็น ชุดประเภทโอต์กูตูร์

06 Designer: Boom Ovas (Boom)
E-mail: designers_bum@msn.com
Collection: “Mystic FantaSea”
Inspiration: จาก ผลงานการวิจัยการออกแบบชุดปาร์ตี้แวร์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เพื่อ เพิ่มประโยชน์ การใช้สอย และเพื่อสอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน โดยคอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก ความสวยงาม และความลี้ลับของโลกใต้ท้องทะเล

07 Designer: Chanakarn Ruangnarong (Fon )
E-mail: drizzle_f8@hotmail.com
Collection: Irregular
Inspiration: แนวคิดของงานศิลปะคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism)เนื่อง จากเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ผลงาน ออกมาดูมีมิติจากการจัดวางองค์ประกอบ เชื่อว่าความงามอยู่ที่โครงสร้าง เน้นความสำคัญของนามธรรมกับการเคลื่อนไหว (Dynamics) และพื้นที่ว่าง (Space) การนำพื้นที่ว่าง (Space) รูปทรง (Form) จังหวะ (Rhythm) มาสร้างผลงานให้เกิดมิติ การนำความไม่สมดุลของสิ่งต่างๆมาผสมผสานกันอย่างลงตัว และประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทาง ในการเสริมสร้างรูปร่างของสตรี ที่มีรูปร่างผอมกว่ามาตรฐานให้ดูสมส่วน ช่วยอำพราง รูปร่างให้ดูมีมิติมากขึ้น

08 Designer: Chatchakul Kulpatarasuwan (Kung)
E-mail: chatchakul_k@hotmail.com
Collection: Illusion in my eyes
Inspiration: การ ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลง เฉพาะรูปร่างแบบผลแอปเปิ้ล และผลลูกแพร์ให้มีความเหมาะสมกับรูปร่าง ในงานวิจัยนี้ได้มีการทำ การสำรวจกลุ่มผู้หญิงที่มีรูปร่างที่เปลี่ยน และพบว่าส่วนใหญ่ จะมีรูปร่างอวบมากขึ้นเมื่ออายุเริ่มมากขึ้น ซึ่งภาษาทางการวิจัยนี้ ได้ใช้ชื่อว่า รูปร่างแบบลูก แอปเปิ้ล และรูปร่างลูกแพร์ ซึ่งตรงส่วนนี้คือหัวใจสำคัญของ collection ที่เครื่องแต่งกายของแบรน์ ที่เกิดจาก มุมมองของผู้ออกแบบ ที่จะทำให้รูปร่างของผู้สวมใส่ดูรูปร่างสวยเซ็กซี่ มากขึ้น โดยการใช้ทฤษฎีศิลปะ อ๊อปอาร์ต ผสมผสานกับ vision Illusion ศิลปะภาพลวงตา ที่มีการใช้ลายเส้นอิสระ และลายเส้นแบบเลขาคณิตมาผสมผสาน ให้งานดูสนุก แต่แฝงด้วยความหอมหวาน ของความโรแมนติก ในเรื่องราวความเป็น retro กับวัฒนธรรมที่ได้ ผสมผสานกันแล้ว เป็นแนวใหม่ที่มีความรวมสมัยใหม่

09 Designer: Thanchanok Mavi Nopphaklao ( Blue )
E-mail: lofty_b@hotmail.com
Collection: Mavi’s Trance
Inspiration: ไซ เคเดลิก สีสัน ความเรืองแสง ลวดลาย ความมึนงง ที่ดูน่าตื่นเต้น สนุกสนาน รากของงาน ดนตรีก่อเกิดความเป็นฮิปปี้ บุปผาชน ความเป็นตัวตน ผ่านความเป็นจริงในผลงาน

10 Designer: Atthaphon Ponglawhapun (Aui)
E-mail: creak­­_kidso@hotmail.com
Collection: THE PREP
ชื่อโครงการ โครงการออกแบบเคื่องแต่งการสตรีสตรีทแวร์สำหรับวัยรุ่นกลุ่มทอมบอย
Inspiration: การวิจัยนี้เกิดจากช่องว่างทางการตลาดในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีแบรนด์สินค้าใดนำ เสนอเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้กับ สตรีวัยรุ่นกลุ่มทอมบอยอย่างสมบูรณ์แบบ จึงนับเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด การวิจัยเพื่อหา ความต้องการที่แท้จริง ของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการออกแบบเสื้อผ้าสตรีทแวร์ ที่มีความเหมาะสมกับ สรีระของสตรี กลุ่มทอมบอย ที่ต้องการเสื้อผ้าผู้ชายมาสวมใส่ โดยวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ การแก้ปัญหาให้ สตรีกลุ่ม ทอมบอย มีเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้จริง มีความเหมาะสมกับ บุคลิกภาพ รสนิยม และสรีระของตนเอง
โดยคอลเลคชั่นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสไตล์เพรพพี ซึ่งเป็นไลฟ์ลไตล์ของนักเรียนไฮสคูลในยุค ค.ศ.1950 ที่เน้นการมิกซ์แอนด์แมทช์ของเสื้อผ้า โดยออกแบบลายพิมพ์ต่างๆ เช่น ลายเช็ค ลายกราฟฟิคแบบเรขาคณิต และลายดอกไม้ที่บ่งบอกถึง ความเป็นเรทโทรในยุคนั้น เน้นสีที่คลุมโทน ตั้งแต่ สีขาว เทา ดำ น้ำเงิน และม่วง โดยเนื้อผ้าที่ใช้เป็น ผ้าคอตต้อนพิมพ์ลายต่างๆ ที่สวมใส่สบาย และท่อนล่างเป็นคอตต้อน เดนิมที่มีการฟินิชชิ่ง แบบทันสมัย

11 Designer: Chaleeporn Ditthana (Nui)
E-mail: iun_30@hotmail.com
Collection: “Once…a bag”
Inspiration: เป็น คอลเลคชั่นที่ต้องการนำเสนอรูปแบบเสื้อผ้าเด็กแนวใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนแพทเทิร์น แบบเดิมๆ ให้เป็นแพทเทิร์นรูปแบบใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจจากแพทเทิร์น และโครงสร้างของกระเป๋า เพราะมีความคล้ายกับ แพทเทิร์นเสื้อผ้า ซึ่งได้นำมาประกอบรูปใหม่ ให้เป็นเสื้อผ้าเด็กที่ดูน่าสนใจ และสวมใส่ได้จริง โดยใช้สีสันที่แตกต่าง จากเสื้อผ้าเด็กเดิมๆมาใช้เป็นสีโทน เทา ดำ และใช้สีส้มเป็นสีแฟชั่น เพื่อให้มีความเหมาะสม กับเด็กยุคใหม่ที่ชอบความแตกต่างไม่ซ้ำใคร

12 Designer: Jiravan Uthansai (tuck)
E-mail: tuck_ok@hotmail.com
Collection: Bizarre Landscape
Inspiration: ลัทธิศิลปะเซอร์เรียลิสม์ลัทธิที่ไม่มีเส้นแบ่ง ระหว่างโลกแห่งความจริง และความผัน ซึ่งทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้อย่าง ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ และเหตุผล ก่อเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ที่แปลกตา เกินจริง และเร้นลับ เสมือนการได้ท่องไปในสถานที่อันแปลกประหลาด โดยถ่ายทอด ผ่านลายผ้าที่เกิดจาก การจัดวาง ลวดลายอย่างอิสระ ในโทนสีที่สร้างความรู้สึกลึกลับ เช่นสีดำ และสีเนื้อเป็นหลัก ใช้เทคนิดคการเซาะ ซ้อน ตัด แปะ อันเป็นเทคนิคซึ่ง ใช้ในงานจิตรกรรมของจิตรกรเซอร์เรียลิสม์ เพื่อให้ได้ผลงานที่สร้าง ความรู้สึกประหลาด แต่โดดเด่น และน่าสนใจ สตรีที่มีรูปร่างผอมกว่ามาตรฐาน ให้ดูสมส่วน ช่วยอำพรางรูปร่างให้ดูมีมิติมากขึ้น

13 Designer: Rumrada Kongthongchai (kig)
E-mail: kig_gaa@hotmail.com
Collection: Mystic Horizon
Inspiration: แรง บันดาลใจได้มาจากกลิ่นอายของอารยธรรมกรีกโบราณ เรื่องราวของบีชแวร์ ในสไตล์ เมดิเตอร์เรเนียน สร้างสรรค์ลวดลายงานถักทอแมคคราเม่ซึ่งดัดแปลง จากโมทีฟในสมัยกรีก โดยใช้เฉดสีของทะเล เช่น สีฟ้าและสีเขียว เป็นตัวสร้างลวดลาย และนำสีขาวครีมที่เป็นสีของผ้าลินินเครื่องแต่งกาย ในสมัยนั้นมาเป็น สัดส่วนสีโดยรวมคลุมโทน ให้ภาพรวมของคอลเลคชั่น ออกมาในรูปแบบของชุดบีชแวร์ จากงานถักทอที่เหมาะสม กับสรีระผู้หญิงทั้ง 4 รูปร่าง

14 Designer: davis rojanakij (Chan)
E-mail: davis_devil4divas@hotmail.com
Collection: Reincarnation
Inspiration: การออกแบบเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปประเภทงานเลี้ยงกลางคืน สำหรับเกย์ โดยแสดงความเป็น นาฏศิลป์ชั้นสูง ประเภทโขนในรูปแบบสากล โดยการนำโครงร่างเงา ที่เด่นชัดจากส่วนต่างๆ ของเครื่องแต่งกายโขน และลักษณะตัวละครของวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ เช่น หนุมาน พระราม พระลักษณ์ ยักษ์ และทศกัณฐ์ มาประยุกต์ ร่วมกัน เป็นการสืบสานอนุรักษ์ ส่งเสริมความเป็นไทยในรูปแบบสากล สามารถสวมใส่ได้จริง ในชีวิตประจำวัน ผ้าที่นำมาใช้เน้นเนื้อผ้าที่แสดง ความเป็นไทย เช่น ผ้าไหม ผ้ายก ผ้าไหมชีฟอง ผ้าไหมชีฟองพิมพ์ลาย ตัดเย็บ รวมกับเนื้อผ้าชนิดอื่นๆ เช่น ผ้ายืดสแปนเด็กซ์ ผ้าคอตต้อนผสมสแปนเด็กซ์ รวมถึงผ้ากำมะหยี่ ผ้าบุหงาโปร่ง ผสมใยสแปนเด็กซ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่หรูหรา กระชับสัดส่วน และสามารถแสดงรูปร่างสรีระได้ชัดเจน สีที่นำมา ใช้เน้นสีตามลักษณะตัวละครแต่เพิ่มความเข้มข้นของสี เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น สีครีม สีน้ำตาลทอง สีเขียว สีแดงไวน์ สีม่วงและสีดำ ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยวัสดุที่ส่งเสริมให้เกิดความหรูหรา เช่น คริสตัลสีทอง สีขาว และสีดำ

15 Designer: Sukanya Sunyeekhan (Toon )
E-mail: toonsukanya@hotmail.com
Collection: Sensual Seduction
Inspiration: การออกแบบบอดี้สูทที่นำเอาเทคนิคของชุดชั้นใน มาใช้เป็นเทคนิคหลัก โดยนำความเซ็กซี่ในยุค 80s มาเป็นแรงบันดาลหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้เหมาะสมกับโอกาสการใช้สอย โดยแสดงให้เห็นถึง ความสนุกของการสวมใส่ชุดบอดี้สูท ที่มีทั้งความเป็นแฟชั่นและฟังก์ชั่น ที่แตกต่างไปจากเดิม

16 Designer: Prarunrop(Tira) Prueksopee
E-mail: huu.too@hotmail.com
Collection: “ Connective ”
Inspiration: โครงร่างเงาของภาชนะเครื่องจักสานประเภทหวาย ไม้ไผ่ ผสมผสานระหว่าง โครงสร้าง แพทเทริ์น และการตกแต่งรายละเอียด ด้วยลวดลายการสานแบบดั้งเดิมอย่างลงตัว เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ในภูมิ ปัญญาไทย

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens