Pageant : Miss Earth Thailand 2013
Brand : Miss Earth
Venue : Millenium Hilton
Date/Time : 14 November 2013, 15.00

Miss Earth Thailand 2013

Photo by Banhan

บริษัท ออกาไนเซอร์ ไอคิว จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์อย่างเป็นทางการจากองค์กร มิสเอิร์ธ ฟาว์เดย์ชั่น สำนักงานใหญ่ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2556/2013 นี้เป็นต้นไปและได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสเอิร์ธระดับโลก ( Miss Earth World Final) ในประเทศไทยในปี 2015 ซึ่งบริษัทจะทำการจัดการประกวด Miss Earth Thailand ครั้งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2014

สำหรับปีนี้บริษัทจะทำการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเดินทางไปประกวดมีสเอิร์ธระดับโลก ( Miss Earth World Final) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม มินเลนเนียม ฮิลตัน กระงเทพฯ โดยบริษัท ออกาไนเซอร์ ไอคิว จำกัด ร่วมกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และศูนย์การค้า จังซีลอน จำทำการคัดเลือกสาวงามที่พร้อมจะอุทิศตนทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี ความเหมาะสมจะดำรงค์ตำแหน่งมีสเอิร์ธไทยแลนด์ตามมาตราฐานการคัดเลือกในระดับสากลเพื่อเดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์

โดยผู้ชนะเลิศจะเดินทางไปร่วมประกวดมีสเอิร์ธ ร่วมกัยตัวแทนจาก 110 ประเทศทั่วโลก ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2556 นี้ และหลังจากทราบผลการประกวดมีสเอิร์ธในระดับนานาชาติแล้ว ผู้ชนะเลิศระดับโลก ทั้ง 4 ตำแหน่งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริร่วมกับผู้ชนะเลิศมีสเอิร์ะไทยแลนด์ทั้ง 4 ตำแหน่ง ในวันที่ 11 – 17 ธันวาคมนี้

ผู้ชนะเลิศมีสเอิร์ธไทยแลนด์ 2013 จะได้รับการอบรมบุคลิกภาพจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพบาร์บิซอน และได้นำชุดประจำชาติในรูปแบบชุดนางละครไทยโบราณเพื่อร่วมประกวดชุดประจำชาติยอดเยี่ยมซึ่งชุดไทยชุดนี้แสดงถึงความงดงามของนางเอกในวรรณคดีไทย ที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นนางกษัตริย์หรือไม่ก็นางที่สืบสายมาจากเทพธิดา ชุดนางละครสะท้อนความงดงามและความสูงศักดิ์ของสตรีไทย นอกจากนี้ชุดนางละครยังสร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีการปักแบบโบราณกว่า 200 ปีของไทย ประกอบด้วย ไหมทอง ไหมเงิน เลื่อมทอง ปีกแมลงทับ การปักผ้าแบบโบราณนี้แทบจะสูญหายไปแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ฟื้นฟูงานปักแบบโบราณของไทยขึ้นมาใหม่ นับเป็นความภาคภูมิใจในงานหัตศิลป์ของไทยอีกด้วยและชุดออกแบบในแนวสร้างสรรค์ สื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุดราตรีจากโรงเรียนสอนการออกแบบตัดเย็บนานาชาติ กาลวิน

มีสเอิร์ธ Miss Earth คือ ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนประเทศต่าง ๆ กว่า 110 ประเทศทั่วโลกและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก องค์การสหประชาชาติเพื่อสึ่งแวดล้อม (United Nations for Environment Programme : UNEP) ให้เป็นทูตสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ รวมถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากองค์การกองทุนสัตว์ป๋าโลกสากล ( World Wild Fund for Nature : WWF) ซึ่งกิจกรรมรณรงค์หลักในปีนี้เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางป่าและน้ำและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง พัธกิจของมีสเอิร์ธ คือการทำงานเพื่อยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันเน้นการทำงานในด้านป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาของพื้นน้ำมหาสมุทรรวมถึงชายฝั่งทะเลสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การบำบัดสารพิษที่เกิดจากสารเคมี สร้างหลักประกันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้มีการลดมลพิษและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น

มีสเอิร์ธไทยแลนด์ 2013
Miss Earth Thailand 2013 : นางสาวปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พอลลี่)
Miss Air Thailand 2013 : นางสาวชนุชตรา สุขสันต์ (นาย)
Miss Water Thailand 2013 :นางสาวรัตนาพร เยาวเลิศ (เนย)
Miss Fire Thailand 2013 :นางสาวชุติรัตน์ ธรรมรักษา (กาญจน์)

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens