ด้วย กองประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN, MRS. DEAF THAILAND ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประกวดเวที MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 กองประกวดฯได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ ได้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการจัดประกวดรอบ The Final Showประจำปี 2020 ณ จรินทร์ทิพย์ ถนนครีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2563 นี้

โดยเป็นเวทีที่ได้รับรองภายใต้องค์กรคนหูหนวกนานาชาติ “Missdeaf Ltd. เพื่อค้นหาตัวแทนคนหูหนวกหรือคนหูตึงเป็นตัวแทนเข้าการประกวดในเวทีคนหูหนวกระดับนานาชาติ 4 เวที เช่น Miss & Mister Deaf World 2020 เป็นต้น

Click here to Google Photo Gallery

ขอบคุณ แบงค์ ที่มาช่วยด้วยใจ
ทีมแต่งหน้า Kim studio
ทีมทำผม พี่กุ๊ก และเพื่อนๆ
ทีมล่ามภาษามือ
ชุดว่ายน้ำ Steamline, SL
และสถานที่ อจินไตย สตูดิโอ

กองประกวดฯ ขอเรียนว่า การจัดประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 เป็นเวทีที่มุ่งสร้างสิทธิความเท่าเทียมของคนหูหนวก และคนหูตึงในการมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการแสดงออกถึงความรู้ ความคิด การมีสุขภาพกายและใจที่ดี ผ่านการประกวดที่ไม่ใช่การมุ่งเน้นความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิด้านต่างๆ เช่น การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์อย่างรู้เท่าทัน สำหรับคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดย สำนักงาน กสทช. และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ในการนี้ กองประกวดฯจึงจัดรอบสัมภาษณ์และความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดคนหูหนวกและคนหูตึงในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส โดยสัมภาษณ์สามประเภทได้แก่ สัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด MISS DEAF QUEEN THAILAND 2020 (สาวประเภทสอง) เวลา 10:00 – 12:30 น., สัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด MISTER DEAF THAILAND 2020 (ผู้ชาย) เวลา 13:00 – 15:30 น. และสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด MISS DEAF THAILAND 2020 (ผู้หญิง) เวลา 15:30 – 18:00 น.
กองประกวดฯ จึงเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุติที่มีความเชี่ยวชาญ
กองประกวด ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์กับผู้เข้าประกวดฯ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

 

#เวทีคนหูหนวกอันทรงเกียรติ
#DeafThailand
#MissDeafThailand
#MisterDeafThailand
#MissDeafQueenThailand

Published by Jade

Runway Shooter