Miss Thailand : นางสาวไทย 53 – เก็บตัวหัวหินวันที่4
Brand : OV
Venue : โครงการชั่งหัวมัน, พระนครคีรี, ทำขนมหวาน
Date/Time : 14 October 2010, 8.00

Miss Thailand : นางสาวไทย 53 – เก็บตัวหัวหินวันที่4

คณะนางสาวไทย ได้เดินทางไปยังโครงการในพระราชดำริชั่งหัวมัน

“ชั่งหัวมัน”

เป็นโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิสัยทัศน์ สร้างโอกาส

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ให้ประสบความสำเร็จ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร

ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

จากนั้นจึงได้เดินทางไปยังพระนครคีรี เพื่อสักการะ องค์รัชกาลที่4 และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ ได้ฝึกทำขนมหวานขึ้นชื่อเมืองเพชร คือ ขนมหม้อแกง

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial