งานแถลงข่าวเปิดเวทีการประกวด “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018” โดยมี ทีมมิสไทยแลนด์เวิลด์ คาร์ลา-ณัฐธิดา ปอร์เทอร์ รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2009 ,ณฉัตร-วัลเณซ่า เมืองโคตร มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 , เฟร้นฟราย-ธันยชนก มูลนิลตา มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 , ไดร์-จิณณ์ณิตา บุดดี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016 และ มิลค์-ภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens