Miss Universe Laos 2017 Profile Shooting
งานที่ถ่ายให้น้องนุ้ย ต้ั้งแต่เดือนพฤษจิกายน 2017 ก่อนเดินทางไปประกวดที่ USA แต่ช่วงนั้นละครหนัก จึงไม่อยากลงกวนน้ำ
และไม่ขอลงชุดว่ายน้ำ เพราะอาจไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ สปป.ลาว
คนทำงานเบื้องหลัง ก็ตามภาพครับ รู้จักกันดี
17 November 2017 @ ThaiCatwalk Studio
Photo by Jade

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial