Miss Universe Thailand 2012, รอบคัดเลือก 44คน

การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012 จากผู้สมัคร 283 ท่านทั่วประเทศ ได้เดินทางมาถึงรอบ 44 ท่านโดยมีการคัดเลือกกันที่ โรงภาพยนตร์ 8 Paragon Cineplex โดยผู้เข้าประกวดฯ ทั้ง 44 ท่าน และการเก็บตัวที่จังหวัดพิษณุโลก รางวัลแรกของการประกวดจะขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยการประกวดจะมีขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 ผู้สนใจเข้าชมการประกวดฯ สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือผ่านทาง Call Center 02-262-3456 ราคาจำหน่าย 2,000 บาท และ 2,500 บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com

รายชื่อผู้เข้ารอบ 44 คน

1 เกวลิน  ศรีวรรณา ยีน
2 เจนจิรา  สุครีวก แป้งฝุ่น
3 สิริน  ไตรวุฒิพิพิฒน์กุล ลี่
4 พัทธวรรณ  เจียมสกุลศักดิ์ จ๊ะโอ๋
5 วาสนา  ศรีพูล พลอย
6 ธนกานต์  เลิศวิลัย แอล
7 สาวิตรี  แสงเมือง จิ๊ฟเฟย
8 เปรมนลิน  ธรรมเจริญ แคท
9 รัมภ์ลภา  บุญมี ลิลลี่
10 สุพัตรา  จูเจริญ แนน
11 สุนิดา  วาจาสิทธ์ แป้ง
12 เฌอกาญจน์  เอี่ยมอ่อง นุ๊ก
13 ตรีชฎาภรณ์  พงศ์ภัทรวดี ตุ๊กตา
14 มุกอันดา  อาจองค์ มุก
15 ณัฐนรี  ศรีบัว นัท
16 สุปรางค์  ฝันนิมิตร ส้ม
17 รวัตชนันต์  พัฒนปุณณธร เหมียว
18 อิงครัตน์  ศิวศักดิ์ศรัณ แพรรุง
19 สมหทัย  เหรียญทอง โบนัส
20 อติยา  สีดอกบวบ น้ำมะเน็ต
21 ชุติมา  สารศิลป์ เน็ต
22 นริศศรา  อินทวงษา อุ๊
23 จันทิมา  กำลังดี แอม
24 ณรัชวีร์  กลั่นไพรี ฝ้าย
25 พรภัสสร  อัตถปัญญาพล กวาง
26 อริยดา  พริ้งสกุล พิม
27 ธัญวรัตน์  นวลมณี น้อยหน่อย
28 ชนุชตรา  สุขสันต์ ณาย
29 กุลกันยา  โคกพูล น้ำอิง
30 วลิตา  วิบูลย์เลิศวัฒนะ เชอร์รี่
31 วรัทยา  ว่องชยาภรณ์ มายด์
32 สาวินี  ใจบรรจงกุล ใหม่
33 วรรณา  สุ่มมาตย์ นานา
34 นัธนันท์กานต์  หรี่จินดา แวร์ซายน์
35 กนกพรรณ  อภิชัยอนันต์ อีฟ
36 ณภัทรพร  นาคเงิน เนส
37 รัตนา  นพวงศ์ หมิง
38 จุฑาภรณ์  มานิสสรณ์ ละมุด
39 จันทร์สมร  สุรเกียรติ มด
40 มนสิชา  เจริญแพทย์ โบว์
41 ภาวิดา  รัตคาม มุก
42 มัชฌิมาลา  สุทธนะ กล้วย
43 ฟาริด้า  วัลเล่อร์ ริด้า
44 ศิรประภา  พุทธลา เจน

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial