Profile ของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2013 ทั้ง 44คน
ใครเป็นใคร อายุ สัดส่วน ส่วนสูง น้ำหนัก การศึกษา ความสามารถพิเศษ ติดตามชมกันได้ครับ

Click here to Google Photo Gallery

1 วันฟ้างาม ศรีอาวุธ (หนามเตย)24 ปี 4 เดือน

34-24-35

168 48

คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดินแบบ, ถ่ายแบบ, การแสดง, เต้นรำ, ร้องเพลง

2 ธนภรณ์ คชาผล (แพร)21 ปี 9 เดือน

33-26-34

176.5 59

คณะศิลปะศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เล่นดนตรีไทย (ขิม), เล่นดนตรีสากล (เบส), ทำอาหารไทย, บาสเกตบอล

3 หทัยชนก สร้อยสังวาลย์ (บี)21 ปี 8 เดือน

35-25-33

166 51

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เต้น, เดินแบบ, ร้องเพลง

4 พัชริดา ภูมิเพ็ชร (ปอย)19 ปี 1 เดือน

32-24-33

166 47

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เต้น, รำ, ร้องเพลง

5 รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ (มิ้ม)21 ปี 11 เดือน

33-25-36

167 49.5

คณะแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

รำมวยไทย

6 ศตพร ส่องแสงเจริญ (หวาน)18 ปี 3 เดือน

33-27-35.5

170 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เต้น, รำไทย, ร้องเพลง

7 ปรียานุช กิตติธนากร (เมย์)18 ปี 11 เดือน

32-25-32

170 54

คณะบริหารธุรกิจ สาขาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พิธีกร, เดินแบบ

8 ณัฐพร ดำพลงาม (โดนัท)18 ปี 2 เดือน

32-26-37

173 50

โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

พากย์นิทาน, การแสดง, ร้องเพลง

9 ลักษณ์ธนพร ชมบุณ (พรีม)24 ปี 5 เดือน

31-25.5-35.5

166 50.5

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การแสดง, เดินแบบ

10 ชรัชดา พิทักษ์บุตร (โบร์)21 ปี 9 เดือน

33-28-35

179 59

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ว่ายน้ำ

11 ชาลิตา แย้มวัณณังค์ (ลิต้า)24 ปี 11 เดือน

33-24-37

176 53

คณะการจัดการท่องเที่ยว และการตลาด Bournemouth University

Belly dancing

12 รัตนาพร เยาวเลิศ (เนย)23 ปี 1 เดือน

33-25-36

175 58

คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

นักกีฬาบาสเกตบอล, รำ, เต้น, พิธีกร, การแสดง

13 นาฎลัดดา ศรีทองคำ (อาย)20 ปี 4 เดือน

31-25-35

170 52.5

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ร้องเพลง, รำไทย, เดินแบบ

14 วรรณภาลักษณ์ บุญสกุลเจริญ (เอมมี่)20 ปี 11 เดือน

36-28-35

164 55

คณะ Social Science Mahidol University International College

Dancing, baking, MC, drumming, boxing, writing, Designing

15 วันทนีย์ ฟักแก้ว (มิ้นท์)20 ปี 2 เดือน

32-24-35

167 48

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เต้น,ร้องเพลงจีน,

16 อารดา เคนผาพงศ์ (เฟิร์น)24 ปี 6 เดือน

32-25-36

172 50

ป.โท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป.ตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาฏศิลป์,วาดภาพ,เดินแบบ

17 ปรียานารถ ลายคราม (แพลน)21 ปี 8 เดือน

33.5-26-35

172 56

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ยิงปืน,เปียโน,เขียนบทภาพยนตร์,ครูสอนการแสดง,ใช้กล้อง, สวิทช์เชอร์ (ตัดต่องานถ่ายทอดสด)

18 ดาราวรรณ จันตะละ (เวียร์)23 ปี 6 เดือน

31-24.5-35

172 51

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

รำไทย,ร้องเพลง,วอลเล่ย์บอล

19 พิชชาพร ชีวประภาวงศ์ (เฟิร์น)18 ปี 3 เดือน

31-25-34.5

176 51.5

โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ

พูดภาษาฝรั่งเศส

20 ธนิศา ปัญญาภู (ปาย)23 ปี 6 เดือน

30.5-25.5-36

168 53.5

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รำไทย

21 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรรณภา ศรีผสม (น้ำฟ้า)24 ปี 11 เดือน

35-25-36

167 54

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฟ้อนรำ, ลีลาศ

22 กัญชรีย์ พัฒนา (เบส)22 ปี 8 เดือน

32-26-37

170 57

คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ

รำไทย, พิธีกร

23 สุทธิชา บรรจงดวง (กิ่ง)23 ปี 2 เดือน

32-26-34

173 52

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรีไทย (ขิม), เดินแบบ

24 ศิรดา ทวีกิจรัตน์ (เชอรี่)20 ปี 1 เดือน

30.5-24-35

165.5 49.5

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เล่นดนตรีไทย (ขิม), ภาษาจีน

25 สริตา ขันโท (แป้ง)21 ปี 6 เดือน

31.5-23-35

169 50

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เล่นดนตรีไทย, รำไทย, เต้น, เชียร์ลีดเดอร์, เล่นกีต้าร์

26 ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พอลลี่)20 ปี 6 เดือน

34-23-38

172 55

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลีลาศ, ทำบายศรี

27 ชลธิชา เที่ยงธรรม (จีจี้)18 ปี 11 เดือน

31-24-35

171 55

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เต้นฮิปฮอป,รำ, ขี่ม้า

28 นคนันทินี วงค์จิตต์ (นะคะ)23 ปี 3 เดือน

33-24-35

170 49

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จินตลีลา,ฟ้อนรำ

29 ณภัสนันท์ สุขสวัสดิ์ (พริม)20 ปี 9 เดือน

34-26-34

165 53

คณะการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รำพัดเกาหลี

30 สุนิดพร ศรีสุวรรณ์ (เล็ก)23 ปี 2 เดือน

30.5-24.5-35

173 55

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ว่ายน้ำ, เดินแบบ, ถ่ายแบบ

31 ดวงรัตน์ สุขะปิณฑะ (แอน)23 ปี 9 เดือน

32-27-36

170 56

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การแสดง, เดินแบบ

32 คเนพร อินต๊ะมูล (นุ่ม)23 ปี 6 เดือน

33-24-35

172 52

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฟ้อนรำ, เต้นรำ

33 ปวีณา พวงผกา (ปุ๋ย)22 ปี 9 เดือน

33-26-37

166 53

คณะการตลาด วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

เดินแบบ

34 ฌานัญญา ทองสอน (ลิ้นจี่)21 ปี 11 เดือน

32-26-36

168 52

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เต้น, เชียร์ลีดเดอร์, เดินแบบ

35 กันยารัตน์ วัจรินทร์ (แนน)20 ปี 7 เดือน

34-26-36

171 55

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รำไทย, เชียร์ลีดเดอร์, มวยไทย, ภาษาอินโดนีเซีย (เล็กน้อย)

36 พัชรินทร์ รมย์มาลี (พัชชี่)24 ปี 9 เดือน

31-25-36

166 49

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดง

37 สกาววรรณ สิงหปรีชา (แพรวา)19 ปี 6 เดือน

33-25-36

175 55

คณะอุสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไวโอลีน,ว่ายน้ำ

38 วันวิสา ประภาสิริวิชัยกุล (จำปา)19 ปี 4 เดือน

32-24.5-35

170 49

Bangkok School of management

เต้น Jazz, เล่นกีฬา, พูด 4 ภาษา เดินแบบ, การแสดง

39 ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ (มิ้นท์)18 ปี 2 เดือน

32-25-34

175 50

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ร้องเพลง, เดินแบบ

40 ชนัชดา แก้วประเสริฐ (อะริ่ง)23 ปี 11 เดือน

32-25-34

170 49

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เล่นไวโอลีน, ร้องเพลง, พิมพ์สัมผัส

41 กชมน สิงห์มานนท์ (อายส์)19 ปี 5 เดือน

31-25-35

173 50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เดินแบบ, ถ่ายแบบ

42 ภัทรินรดา บุญส่ง (แจง) (พัด-ทะ-ริน-ระ-ดา)22 ปี 9 เดือน

34-25-36

169 53 คณะวิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ดนตรีไทย, รำไทย, เดินแบบ

43 ชญานิศ ภู่ระหงษ์ (ดรีม)21 ปี 3 เดือน

33-26.5-34.5

178.5 60

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

ว่ายน้ำ, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เล่นอูคูเลเล่

44 อาทิตยา คุณนะลาภัทร (อาร์ม)21 ปี 7 เดือน

36-25-36

173 55

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ

รำ, จินตลีลา, ว่ายน้ำ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial