Pageant : Miss Universe Thailand 2014 – Camping Day 2
Brand : MUT
Venue : Roi-Et
Date/Time : 9 May 2014

Miss Universe Thailand 2014 – Camping Day 2

Photo by Nattawat (Jade)

40 ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวนา ลงเกี่ยวข้าวกลาง ทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งข้าวหอมมะลิโลก

Click here to Google Photo Gallery

กิจกรรมวันที่ 2 ของ 40 สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ในจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มด้วยการเดินทางไปถ่ายทำวิดีทัศน์ ที่แปลงนาอินทรีย์ ของนายบุญช่วย สาสุข เกษตรกรดีเด่นปี 2556 ที่มุ่งมั่นทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านโพนละมั่ง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายกฤษณะ แสนสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลหินกองให้การต้อนรับ ซึ่งเหล่าสาวงามได้ลงแขกเกี่ยวข้าว กับชาวนา หัดตำข้าว นวดข้าว สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ ที่วันนี้เขียวชอุ่มด้วยแปลงนาไม่ แห้งแล้งเหมือนในอดีต จากนั้นได้เดินทางไปโบราณสถานกู่กาสิงห์ เมืองโบราณที่สร้างจากหินทรายและ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณครั้งขอมเรืองอำนาจอายุกว่า1,600 ปี ซึ่งที่กู่กาสิงห์ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาร่วมให้ถ่ายทำวิดีทัศน์ และยังเป่าโหวดร่วมกับวงดนตรีพื้นบ้าน โดยมีสาวงาม ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ร่วมฟ้อนอย่างสนุกสนาน ขณะเดียวกันวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ก็ได้มาฟ้อนระบำเทวะอัปสราที่สวยสดงดงามประกอบการถ่ายทำด้วย

ส่วนในตอนบ่าย เหล่าสาวงามได้เยี่ยมชมโรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย บ้านดงคลั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ซึ่งผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ส่งออกไปต่างประเทศ จากนั้นได้ไปเรียนรู้วิธีฝึก สอนควาย คนไถนา ที่โรงเรียนฝึกสอนควาย.บ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เกษตรกรนิยมใช้กระบือไถนา เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม และเป็นหมู่บ้านที่มี ประชากรโค-กระบือมากที่สุดในร้อยเอ็ด นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าโรงเรียน ฝึกสอนควาย คนไถนานั้น สร้างเพื่อแก้ปัญหากระบือที่มีจำนวนน้อยลง และรื้อฟื้นวัฒนธรรมการทำนาด้วย การใช้ควายไถนาแบบดั้งเดิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ 76 พรรษา เมื่อปี 2550 และยังทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

สำหรับในวันพรุ่งนี้ เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ทั้ง 40 คนจะเดินทางไป สักการะพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เยี่ยมชมผาหมอกมิวาย บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่สุด และเป็นแหล่งต้นน้ำที่ สำคัญในผืนป่าสุดท้ายของร้อยเอ็ด จากนั้นจะล่องเรือชมทัศนียภาพในอ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ซึ่งจะเป็น สถานที่ที่ผู้เข้าประกวดฯจะได้ถ่ายทำวิดีทัศน์ในชุดว่ายน้ำ

การเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 ทั้ง 40 คน เป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสาวงามทั้ง 40 คนจะทำกิจกรรม ที่ร้อยเอ็ดถึงวันที่ 14 พฤษภาคม และจะกลับไปพักที่โรงแรมเรเนองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อเตรียมตัวสู่ การประกวดรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ 1-2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 19.00 -21.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทอด 22.45 น.

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับการโหวตมิสป๊อบปูล่าประจำปี  2014 โดยปีนี้สามารถโหวตผ่าน 2 ช่องทางคือ โหวตผ่าน SMS โดยพิมพ์ MUT เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขที่ชอบแล้วส่งมาที่ 4838322 ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่ายช่องทางที่ 2 คือ โหวตผ่าน www.ais.co.th/muthailand 2014 เป็นกำลังใจให้เหล่าสาวงาม ด้วยการโหวตมิสป๊อบปูล่า 2014 ได้ทั้ง  2 ช่องทางตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2557

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial