Miss Thailand : นางสาวไทย 53 – ออกรายการเช้าข่าวข้นช่อง9
Brand : OV
Venue : Mcot ช่อง9 และทัณฑสถานหญิงกลาง
Date/Time : 15 October 2010, 8.00

ออกรายการเช้าข่าวข้นช่อง9 , เยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงกลาง

Photo by Bong

วันนี้ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง 18คน ได้เยี่ยมเยียนการทำงานของ อสมท. ช่อง9 และออกรายการเช้าข่าวข้น ซึ่งเป็นรายการสด ทำให้นางสาวไทยมีอาการเกร็งกันเล็กน้อย จากนั้นจึงได้เยี่ยมเยียนสตูดิโอการทำงานทั้งฝ่ายโทรทัศน์ และฝ่ายรายการวิทยุ

ในช่วงบ่ายจึงได้เดินทางเข้าสู่ ทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิง และดูแลเด็กน้อยที่ถือกำเนิดในเรือนจำกลาง ซึ่งคณะนางสาวไทยให้ความรักความเอ็นดูแก่เด็กทุกท่าน

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial