“แรงบันดาลใจมาจากชุดไทยโบราณ โดยการนำรายละเอียดของชุดไทย เช่น จีบหน้านาง สไบ ผ้านุ่ง มาลดทอนให้กลายเป็นแพทเทิร์นที่สามารถสวมใส่ได้สะดวกในชีวิตประจำวัน”

Brand : Curated
Designer : เอก ทองประเสริฐ


Filming by OKMD

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial