“แนวคิดการออกแบบสินค้ามาจากผ้าไหมไทยร่วมสมัยให้มีความแปลกใหม่ เพื่อปรับภาพลักษณ์การรับรู้ของผ้าไหมไทยให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนั้น ยังนำเทคนิคใหม่ๆ เช่น การปั๊มนูน และใช้การปักซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำของแบรนด์มาใช้ในการออกแบบ”

Brand : Issue
Designer : คุณภูภวิศ กฤตพลนารา


Filming by OKMD

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial