“แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ โดยในคอลเลคชั่นนี้ได้นำวัตถุดิบผ้ามาจับเดรปบนหุ่นผ้าให้เกิดเป็นรูปทรงชุดในรูปแบบต่างๆ”

Brand : Vickteerut
Designer : คุณธีรัฐ ว่องวัฒนะสิน


Filming by OKMD

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial