MQ Vienna Fashion Week 2013 เป็นงานแฟชั่นโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย และไดรับการยอมรับจาก วงการแฟชั่น และดีไซเนอร์ ซึ่งมีดีไซเนอร์จากหลากหลายประเทศ เข้าร่วมงานมากขึ้นทุกปี โดย Ms. Zigi Mueller-Matyas, Creative Headz  ผู้จัดงาน MQVFW ต้องทำการคัดเลือกอย่างละเอียดทุกคร้้ง  ในปีนี้ มีแบรนด์ไทยเข้าร่วมงาน 4 แบรนด์ คือ Adhoc, The Urban Apparel, Paul B., Rotsaniyom ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก Ms. Zigi เมื่อครั้นมาเยี่ยมในเดือนมีนาคม 2013 ช่วงจัดงาน Biff & Bil 2013

สถานที่จัดงาน มีความสวยงามเป็นอย่างมาก Tent @ MQ คือ Museum Quartier เป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม และอยู่ใกล้กับแหล่งวัฒนธรมม ความสวยงามที่สุดของ กรุงเวียนนา เช่น พระราชวัง, พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ, พิพิธภัณฑ์งานศิลปะ, โบสถ์สำคัญหลายแห่ง และตึกโบราณสวยงาม พร้อมศิลปะสมัย Baroque  ความขลังของงานจึงเป็นมนต์เสน่ห์ ดึงดูงผู้ชม, Fashionista, Buyers, Designers มาเข้าชมงานไม่ขาดสาย

จากการพูดคุยกับ Ms. Zigi M. ทำให้ทราบว่า การจัดงานในครั้งแรก มีปัญหาอยู่บ้าง สุดท้ายก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ภาครัฐ ซึ่งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงาน ที่สนับสนุนให้เกิดการค้าขาย และแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศออสเตรีย  และปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจาก Mercedes Benz ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ให้กับงานแฟชั่นวีคใหญ่ๆทั่วโลก รวมถึงเข้าสู่ปฏิทิน งานแฟชั่นวีคโลก  ทำให้อยู่ในเส้นทางการเดินทางของ งานแฟชั่นใหญ่ที่จัดงานมีช่วงเวลาต่อกัน Buyers & Media สามารถวางแผนการเดินทาง รวมถึงตั้งงบสำหรับงานนั้นๆได้อย่างเหมาะสม

สำหรับ ThaiCatwalk ที่ได้เข้าร่วมทำข่าวในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เก็บภาพความประทับใจของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ สาธารณรัฐออสเตรีย ที่ได้ร่วมแสดงแบบในชุดไทยจาก Arada Couture พร้อมทั้ง 4 ดีไซเนอร์ไทย ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมงานติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ถือเป็นช่องทางในการบุกตลาดยุโรปต่อไป

งานมีระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2013  ทีมงานต้องกลับวันที่ 14 กันยา เพื่อจัดงาน Dee Project

——————————————————————————–
MQVFW : Pitour
Brand : Pitour
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 11 September 2013, 17.00
.
.
MQVFW : Michel Mayer
Brand : Michel Meyer
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 11 September 2013, 18.00
.
.
MQVFW : Tiberius
Brand : Tiberius
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 11 September 2013, 19.00
.
.
——————————————————————————–
MQVFW : Zoe by Inge Cecka
Brand : Zoe by Inge Cecka
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 12 September 2013, 16.00
.
.
MQVFW : Rama Diaw
Brand : Rama Diaw
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 12 September 2013, 16.30
.
.
MQVFW : Anzuglich
Brand : Anzuglich
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 12 September 2013, 17.00
.
.
MQVFW : Sabine Karner
Brand : Sabine Karner
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 12 September 2013, 18.00
.
.
MQVFW : Callisti Hosted by Mercedes Benz
Brand : Callisti
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 12 September 2013, 19.00
.
.
MQVFW : Thai Designers in MQ Vienna Fashion Week 2013
Brand : Adhoc, The Urban Apparel, Paul B., Rotsaniyom
Venue : Museum Quartier
Date/Time : 12 September 2013, 21.00
.
.
——————————————————————————–
MQVFW : We are not Sisters
Brand : We are not Sisters
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 13 September 2013, 15.00
.
.
MQVFW : Daria Kostenko
Brand : Daria Kostenko
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 13 September 2013, 16.00
.
.
MQVFW : Prieston by Noemi Nagy
Brand : Prieston
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 13 September 2013, 16.30
.
.
MQVFW : Shakkei
Brand : Shakkei
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 13 September 2013, 18.00
.
.
MQVFW : Kayiko
Brand : Kayiko
Venue : Meseum Quartier
Date/Time : 13 September 2013, 19.00
.
.
——————————————————————————–

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial