เป็นปีที่ 2 สำหรับ ThaiCatwalk.com ที่ได้รับการสนับสนุนจาก DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรุงเวียนนา คุณ พรพิมล เพชรกูล, Minister Counseller Commercial purchase Valtrex
cheap Tadalafil– Office of Commerical Affairs เพื่อทำข่าวส่งเสริมแฟชั่นไทย ที่ได้แสดงศักยภาพสู่ตลาดโลกผ่านเวที MQ Vienna Fashion Week ซึ่งเป็นประตูสู่ยุโรปอีกหนึ่งเวที และปีนี้มี 4แบรนด์ไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ Adhoc, Pattric Boyle by Paul, BLAKWILAI, และ PAUL DIREK ดีไซเนอร์แบรนด์จาก Designer’s Room, DITP

การไปร่วมงานของแบรนด์ไทย ต้องผ่านการคัดเลือกจาก Ms. Zigi Mueller-Matyas, Creative Headz ผู้จัดงานบินตรงสู่ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผลงานที่เข้าตา จาก Designers’ Room, DITP กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วงงาน Biff & Bil 2014 ที่ผ่านมา

—————————————————————

MQVFW’14 – Princess and Thai Silk
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 13 September 2014, 21.00

MQVFW’14 – Thai Designers
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 13 September 2014, 22.00

MQVFW’14 – Michel Mayer
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 11 September 2014, 18.00

MQVFW’14 – Art Studio
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 11 September 2014, 19.00

MQVFW’14 – Paptiste, Draskovits, Jchoerl
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 12 September 2014, 20.00

MQVFW’14 – Evan Clayton
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 14 September 2014, 14.00

MQVFW’14 – Lila
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 14 September 2014, 15.00

MQVFW’14 – R! by Dominique Raffa
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 14 September 2014, 16.00

MQVFW’14 – Amateur Fashion
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 14 September 2014, 17.00

MQVFW’14 – Alwa Petroni
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 14 September 2014, 18.00

MQVFW’14 – Zoe by Inge Cecka
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 14 September 2014, 19.00

MQVFW’14 – Bipone
Venue : Tent @ Museum Quartier
Date/Time : 14 September 2014, 20.00
.
—————————————————————

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial