Fashion Show : Muslim Fashion Project – อาภรณ์สวรรค์ สานฝันสู่สากล
Brand : SWU, CIDI, Kasem Bundit
Venue : Zen, Event Gallery
Date / Time : 12 October 2009 ,18.00

Muslim Fashion Project – อาภรณ์สวรรค์ สานฝันสู่สากล

กรมส่งเสริมอุสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา จัดงานแสดงแฟชั่นเครื่องแต่งกายมุสลิม พร้อมการ แสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง สร้างแนวคิดใหม่ และยกระดับการออแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายมุสลิม ภายใต้ชื่องาน “อาภรณ์สวรรค์ สานฝันสู่ สากล”

Click here to Google Photo Gallery

โครงการนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งหวังให้เป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยง กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด การสร้างงาน การสร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เครื่องแต่งกายมุสลิม โดยเฉพาะ พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับการร่วมมืออย่างดีจาก สถาบันฝึกสอนกรออกแบบ และผลิต แฟชั่นเสื้อผ้า ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นสากลทำหน้าที่ออกแบบ และผลิตชุดต้นแบบ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรจน์, มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ งานนี้จะมี เหล่าศิลปินดารา และนางแบบหลายรุ่นมาร่วมใจกัน เดินแบบโชว์ฝีมือนักออกแบบชาวไทย ให้เป็นเส้นทางออก สู่สายตาตลาดโลกต่อไป

Muslim Fashion Project, first designs for Boutique / Dress shop and Exporter to start their own Design for World market

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial