FashionShow : NTS Fashion Printing Fair 2014
Brand : NTS
Venue : NTS Showroom
Date/Time : 6 November 2014, 10.30

NTS Fashion Printing Fair 2014

Photo by Tony

จากวิสัยทัศน์ที่จะให้สินค้าเอปสันเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของอุตสาหกรรม เอปสันรุกตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทออย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดศูนย์บริการ EPSON SERVICE CENTER สาหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างในกลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอแห่งแรก ของอาเซี่ยนอย่างเป็นทางการ โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรคนสาคัญอย่าง บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จากัด หรือ NTS ผู้นา Solution การพิมพ์สาหรับอุตหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

Click here to Google Photo Gallery

การเปิดศูนย์บริการครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับงาน “NTS Fashion Printing Fair 2014” ในวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2014 ณ NTS Showroom ถนนกัลปพฤกษ์ โดยเอปสันได้นาเอานวตกรรมเครื่องพิมพ์ผสานกับ Solution ที่แข็งแรงของ NTS มาจัดแสดงและสาธิตพร้อมทั้งการ อบรม เวิร์คชอป ความรู้รอบด้านที่จาเป็นในการสร้างสรรค์ธุรกิจ ทั้งเทรนด์แฟชั่นปี 2015, การตลาดออนไลน์สาหรับธุรกิจแฟชั่น, และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้าแฟชั่น โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมหลายรายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและใหม่ในวงการการพิมพ์เสื้อผ้า แฟชั่นและสิ่งทอ ได้สัมผัสความเหนือกว่าทั้งด้านเทคโนโลยีและการบริการ ตามคอนเซ็ปงานที่ว่า NEXTTECH TO BEYOND: ก้าวสาคัญแห่งเทคโนโลยี สู่สีสันที่เหนือกว่า

งานครั้งนี้ยังได้เชิญสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDI มาเสริมมุมมองเทรนด์แฟชั่นเพื่อเตรียมพร้อมไอเดียและการเตรียมผลิตสินค้าให้ตรง กับเทรนด์แฟชั่นปี 2015 และเชิญผู้บริหารเอปสันมาพูดถึงภาพรวมของตลาดเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ และโครงการกิจกรรมที่จะ เกิดขึ้นร่วมกันต่อไป เช่น โครงการ Fashion Printing Academy ที่จัดร่วมกับ CIDI และ NTS ซึ่งป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความฝันเป็นเจ้าของสตูดิโอผลิตสินค้าแฟชั่นให้เป็นจริงขึ้นมา โดยโครงการจะคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ให้มาผลิตเสื้อยืดแฟชั่นสาหรับขาย โดยโครงการจะเตรียมทั้งสถานที่, เทคโนโลยี, เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์, องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งแฟชั่นและการตลาด รวมถึงกิจกรรมจัดแสดงสินค้า โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะลงทุนแค่เพียงวัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตเท่านั้น

ถึงแม้ผ่านมาแค่เพียงปีเดียว NTS ก็ได้สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในการทาให้เครื่องพิมพ์ในกลุ่ม SureColor F-Series (Printer for Fabric) อย่างรุ่น SC-F6070 (Digital Sublimation Printer) ซึ่งเปิดตัวมาพร้อมๆ กับการก้าวเข้ามาจับมือร่วมกับ EPSON ในการขยายตลาดสินค้ากลุ่มใหม่ โดยในปีแรกสามารถช่วยนาทีม Partner ของเอปสันที่ทาตลาดเครื่องพิมพ์กลุ่ม F-Series นี้ ให้ยอดขายที่มี สัดส่วนจากศูนย์จนโตเป็น 1 ใน 3 ของสินค้าในกลุ่ม Commercial & Industry และส่งผลทาให้เอปสันก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 กับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล สาหรับเสื้อผ้าสิ่งทอ จนทาให้เป็นที่น่าจับตามองในภูมิภาคอาเซี่ยน

จากธุรกิจขายเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์และวัตถุดิบการพิมพ์สกรีน ผนวกรวมกับประสบการณ์ในธุรกิจด้านเสื้อผ้าและสิ่งทอกว่า 30 ปี ของ คุณมณเฑียร เอื้อวงค์ตระกูล และคุณภูษิต ชัยงาม กรรมการบริหาร NTS ที่มองเห็นโอกาสของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีนเมื่อเกือบสิบปีก่อน จากระบบซิลค์สกรีนหรือ ระบบอนาล็อคเดิม ที่มีข้อจากัดมากมายในการสร้างให้เกิดมูลค่าในเชิงปริมาณ อีกทั้งยังมีการแข่งขันด้านราคา และด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เล็งเห็นว่าระบบดิจิตอลจะเข้ามามีบทบาทในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ NTS จึงเป็นรายแรกๆ ที่ริเริ่มนาเอานวตกรรมการพิมพ์เสื้อผ้าระบบดิจิตอลเข้ามาสร้างให้ตลาดรับรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น SC-F6070 ขนาดหน้ากว้าง 44” ถือเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตอลซับลิเมชั่นสายพันธ์แท้ที่เปิดตัวมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สาหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ โดยทุกชิ้นส่วนทั้งหัวพิมพ์ Epson Micro Piezo TFP อันมีชื่อเสียง, หมึกพิมพ์ Epson UltraChrome DS ตลอดจนเครื่องพิมพ์ถูกออกแบบ และผลิตจากโรงงานของเอปสัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องพิมพ์ Series แรกของโลกที่เอปสันผลิตออกมา ในรูปแบบแทงค์เติม เพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมนี้ที่ต้องใช้งานเครื่องอย่างต่อเนื่องสามารถเติมหมึกเพิ่มได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังใส่ใจในรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ทั้งตัวหมึกเองที่ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex สามารถใช้กับเด็กได้อย่างปลอดภัย และการออกแบบระบบการเติมและทิ้งหมึกไม่ให้มีผลกับ สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไม่นานมานี้เอปสันและ NTS ได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์ Direct to Garment (DTG) เครื่องพิมพ์ดิจิตอลที่สามารถพิมพ์ลงบนเสื้อ T-Shirt Cotton ได้โดยตรง ถือเป็นอีกหนึ่งนวตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนวงการการพิมพ์สกรีนเดิมที่มีข้อจากัดเรื่องของความคมชัด และปริมาณขั้นต่าในการผลิตที่ต้องอาศัย จานวนของชิ้นงานมาช่วยให้ต้นทุนต่อชิ้นต่าได้ แต่เครื่องพิมพ์รุ่น SC-F2000 หนึ่งในซีรีย์ F ได้เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการพิมพ์ เสื้อจานวนน้อยโดยจ่ายต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไปนัก แถมยังได้คุณภาพสีสันลายพิมพ์ในระดับโฟโต้ ซึ่งระบบพิมพ์สกรีนแบบเดิมทาเทียบเท่าได้ยากอีกด้วย ถือเป็นอีกก้าวสาคัญของ NTS หลังจากได้เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนให้ยอดขายผลิตภัณณ์ในภาพรวมของเอปสันเติบโตขึ้นมาก ผนวกกับความ แข็งแรงในด้านบริการหลังการขายของ NTS ที่ผู้ประกอบการในอุตหสากรรมเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอต่างให้การยอมรับและชื่นชมกันมานาน ล่าสุด NTS ได้รับ รางวัล “Excellent Sales Award New Market Development” จากการประชุมกลุ่มพันธมิตรของเอปสันประจาปี 2014 การเปิด ศูนย์บริการเอปสันในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นก้าวสาคัญที่ก้าวหนึ่งที่จะทาให้ตลาดการพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการไทยที่เน้นความรวดเร็วคล่องตัวพร้อมๆ กับคุณภาพของงานพิมพ์ที่ได้รับจากเครื่องพิมพ์เอปสัน ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทั้งในและนอกภูมิภาคได้ อย่างทัดเทียม

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy