Pageant : ONE MAN ONE WOMAN
Brand : Perfect Model Academy
Venue : ชั้น 2 SC Plaza สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
Date/Time : 23 May 2015, 13.00

ONE MAN ONE WOMAN

Photo by Banhan

การประกวด ONE MAN ONE WOMAN ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้า SC Plaza (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่)

สถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็คโมเดล และบริษัท เอซีซี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เล็งเห็นถึงความสามารถของเพศทางเลือกที่มีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ทางคณะผู้จัดจึงได้ดำเนิดการจัดการประกวด ONE MAN ONE WOMAN ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้เพศทางเลือก และผู้ชายที่มีความมั่นใจ ได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพเฉพาะตัวอีกทั้งได้ทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ รวมไปถึงเป็นการสร้างสรรค์งานให้สังคมยอมรับในเพศทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

Click here to Google Photo Gallery

************************************************************************

วัตถุประสงค์ของการประกวด

 1. เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ONE MAN ONE WOMAN
 2. เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เพศทางเลือก หรือผู้ชายที่มีความมั่นใจได้แสดงออกทางด้านศักยภาพในทางสร้างสรรค์

************************************************************************

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
2.1 เพศทางเลือก หรือผู้ชายที่มีความมั่นใจ ไม่จำกัดสรีระความงามใดๆ
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี

************************************************************************

การสมัครเข้าประกวด
3.1 โทรสมัครล่วงหน้า หรือสมัครหน้างานก็ได้
3.2 ค่าสมัคร 300 บาท (โอนค่าสมัคร ที่บัญชี นพดล แป้นวงค์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 218-200902-9 และส่งหลักฐานการโอนมาที่ Facebook / Noppadon Panwong หรือ ID Line : Austinice
หากสมัครหน้างานค่าสมัคร 500 บาท
(ผู้ที่สมัคร Online โดยการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารพร้อมส่งหลักฐานชำระเงินจะได้รับคะแนนพิเศษคนละ 5 คะแนนทันที) โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันประกวดตอนลงทะเบียนด้วยเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับคะแนนพิเศษ

************************************************************************

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. เป็นเกย์ หรือผู้ชายที่มั่นใจ ไม่จำกัดสรีระความงามใดๆ
 2. รอบที่ 1 แต่งผู้หญิงให้สวย ในชุดราตรี และรอบที่ 2 แต่งผู้ชายให้หล่อดูดี
 3. กรอกใบสมัคร (หน้างาน หรือ Online) แนบรูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว

จำนวน 1 ใบ (รูปชาย) และสำเนาบัตรประชาชน

 1. ค่าสมัครท่านละ 300 บาท (โอนค่าสมัครที่บัญชี คุณนพดล แป้นวงค์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามพารากอน บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 218-200902-9 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ www.facebook.com/Noppadon Panwong หรือ ID Line : Austinice)

เก็บหลักฐานการโอนเงิน เพื่อรับคะแนนพิเศษเพิ่มคนละ 5 คะแนน

 1. ผู้สมัครหน้างาน ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท

************************************************************************

สถานที่ประกวด
ชั้น 2 ศูนย์การค้า SC Plaza (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่)

รอบการตัดสินการประกวด
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ลงทะเบียนเวลา 11:00 น.

การแสดงตัวจับฉลากหมายเลข
ผู้เข้าประกวดจะต้องมาพบและแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดฯ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า SC Plaza (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) เพื่อทำการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวด เริ่มประกวด 15.00 น.

ที่พักและอาหารในวันประกวด
ทางกองประกวดฯ จะจัดอาหารว่างไว้ให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนที่มารายงานตัวในวันประกวด

การแต่งกาย
ผู้เข้าประกวดแต่งกายได้ไม่จำกัดแนวความคิด ฟรีสไตล์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งหญิงชุดราตรี ให้สวยสะดุดตา
รอบที่ 2 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งชายให้หล่อเทห์ดูดี

การเสริมสวย
ทางกองประกวดจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้กับผู้เข้าประกวดเพื่อใช้สำหรับการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากรอบที่ 1 เป็นรอบที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 45 นาที

กองประกวดจะจัดการประกวด ดังนี้
ครั้งที่ 1 รอบแต่งหญิง คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่แต่งหญิงสวยงาม 1 คน เพื่อรับรางวัล BEST OF ONE WOMAN และให้คะแนนไว้เพื่อเข้าประกวดในรอบต่อไป
ครั้งที่ 2 รอบแต่งชาย คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่แต่งชายแล้วหล่อ เท่ห์ 1 คน เพื่อรับรางวัล BEST OF ONE MAN แล้วนำคะแนนรอบแต่งหญิงมารวมกับรอบแต่ชาย
จากการประกวดทั้ง 2 รอบนำคะแนนมารวมกันแล้วหา 10 คนสุดท้ายที่มีคะแนนสูงสุดเข้ารอบต่อไป รอบ 10 คนสุดท้ายจะเป็นการยกป้ายคะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุด 5 คน เข้ารอบไปตอบคำถาม (หมายเหตุ*ในรอบ 10 คนสุดท้ายจะมีผู้เข้าประกวดที่ได้ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติอีก 7 คน ดังนี้) รวมเป็น 17 คน ในรอบยกป้ายให้คะแนน

 1. ได้รับรางวัล BEST OF ONE WOMAN ซึ่งมาจากการคัดเลือกลงคะแนนของกรรมการ
 1. ได้รับรางวัล BEST OF ONE MAN ซึ่งมาจากการคัดเลือกลงคะแนนของกรรมการ
 1. ได้รับรางวัล POPULAR VOTE ซึ่งมาจากการโหวตของผู้ที่มาร่วมงาน
 1. ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน ซึ่งมาจากการติดสติ๊กเกอร์จากบรรดาร้านค้าภายในศูนย์การค้า
 1. ได้รับรางวัล The Best Perfect Model ซึ่งมาจากการติดสติ๊กเกอร์จากบรรดานายแบบ นางแบบตัวน้อย ที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์เปิดงานและคั่นรายการ
 1. ได้รับรางวัล ขวัญใจ Grace By Art ซึ่งมาจากการตัดสินของ คุณอาท Grace By Art
 2. ได้รับรางวัล The Best Perfect Personality ซึ่งมาจากการตัดสินของ สถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

************************************************************************

การตัดสิน
การตัดสินการประกวดครั้งนี้จะกระทำโดยคณะกรรมการการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ และการตัดสินของกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

************************************************************************

สถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประกวด ONE MAN ONE WOMAN มีสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือขอความยินยอมจากผู้สมัครก่อน26

************************************************************************

สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินสด 10,000 บาท มงกุฎเพชร ถ้วยรางวัล สายสะพาย Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเงินสด 5,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเงินสด 4,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ได้รับเงินสด 2,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
ได้รับเงินสด 2,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

รางวัล BEST OF WOMAN
ได้รับเงินสด 1,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี ได้เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย

รางวัล BEST OF MAN
ได้รับเงินสด 1,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี ได้เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย

รางวัล POPULAR VOTE
ได้รับเงินสด 3,000 บาท สายสะพาย และถ้วยรางวัล Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี ได้เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย

รางวัลขวัญใจมวลชน
ได้รับเงินสด 1,000 บาท สายสะพาย และถ้วยรางวัล Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี ได้เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย

รางวัล The Best Perfect Model
ได้รับเงินสด 1,000 บาท สายสะพาย และถ้วยรางวัล Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี ได้เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย

รางวัล The Best Perfect Personalty
ได้รับเงินสด 1,000 บาท สายสะพาย และถ้วยรางวัล ได้เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย Give Voucher Perfect Model Academy เกียรติบัตร และของที่ระลึก

รางวัลขวัญใจ Grace By Art ได้รับเงินสด มงกุฎเกียรติยศ สายสะพาย ถ้วยรางวัล และ Fast Track เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย

รางวัลมิสบู้บี้ (แต่งหญิงก็ฉิบหาย แต่งชายก็พินาศ)

ได้รับเงินสด 1,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยรางวัล Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

รางวัลขวัญใจพิเศษ 25 รางวัล

ได้รับถ้วยรางวัล Give Voucher จากสถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี

รางวัล On Time มอบให้สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นท่านแรก

ได้รับ ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย Give Voucher Perfect Model Academy

รางวัล Special Award for introducing the most friends
รางวัลสำหรับ หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมประกวดมากที่สุด

ได้รับ ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย Give Voucher Perfect Model Academy และรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

************************************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– คุณเพลินพิศ คิดถึงคุณ PKK Creation โทร. (081) 515 5085
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็คโมเดล ออกาไนเซอร์ โทร. 095 908 0577
– ฝ่ายการตลาด สถาบันเพอร์เฟ็คโมเดล อคาเดมี โทร. 0 2 379 0864 / 087 818 7575
– สมัครหน้างาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ในวันประกวด

************************************************************************

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens