การถ่าย Pack Shot เสื้อผ้าสำหรับ Chef ชุดทำครัว ซึ่งถ่ายบน ตัวหุ่น, หัวหุ่น, จัดเรียง และแขวน บนโฟมแผ่น ให้กับแบรนด์ Blue Bear ผู้ผลิตชุด Uniform ให้กับบริษัท, ห้างร้าน, โรงแรม, และองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

Photo : Jade
Assistance : Bank, Annie
Stylish : Da, Dear, Jo

ติดต่องานได้ทาง https://www.bluebearuniform.com/

Click here to Google Photo Gallery

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial