Part 5th, Silpakorn
Silpakorn University
26 May 2016, Hof Art, W District

Click here to Google Photo Gallery

THE GREAT DISCOVERY

ผลงานที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากการค้นพบสุสานฟาโรห์”ตุตัลคาเมน” ของนักโบราณคดี โฮเวิร์ด คาร์เตอร์ และเป็นสุสานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงได้เจาะประเด็นไปถึงพิธีกรรมทำมัมมี่ของสุสานฟาโรห์ ที่มีรายละเอียดและเล่าเรื่องผ่านเสื้อผ้าผู้ชาย ที่ดูเรียบง่ายแต่มีรายละเอียดที่ต่างกันในเสื้อผ้าแต่ล่ะชุด

This collection inspire from “The DISCOVERY OF GREAT TUTANKAMUN ”   of HOWARD CATER,  archeologist, which importance in history. The details in each clothing are  transform the way them make the mummy to MENSWEAR’s collection.

นางสาว อภิชญา  วิทยาคม  ( หนึ่ง )

LINE id : neung_v.

LA VILIGATION

การพันธนาการ เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ หากเปรียบกับสังคมปัจจุบันแล้ว ในเรื่องค่านิยม ความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ได้เติบโตขึ้น ความพึงพอใจเมื่อได้ครอบครองสินค้ามูลค่าสูง เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตะเกียกตะกาย เพื่อพยายามจะเป็นเจ้าของสิ่งของชิ้นต่อไป และต่อไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพียรหาอำนาจในการซื้อ เพื่อเติมเต็มความต้องการ  กระทำแบบเดิมซ้ำๆเหมือนเป็นหน้าที่   ความต้องการที่เกินจำเป็นนี้ได้ครอบงำกลายเป็นบ่วงรัดพันธนาการตนเอง  มอมเมาให้เกิดหนี้สิน และการใช้เงินจนเกินตัว พบได้มากในชีวิตพนักงานที่หาเงินเดือนชนเดือน วนเวียนไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอเครื่องแต่งกายสตรี ที่ได้แรงบันดาลใจจากพันธนาการ( Bondage ) และความฟุ่มเฟือยที่ทำการร้อยรัด ผสมผสานเป็นเครื่องแต่งกาย Ready-to-Wear สำหรับฤดูหนาว จำนวน คอลเลคชัน

The obligations are both concretes and abstract, comparing to nowadays social value, the demand and appreciation of possession are rose and push us to struggling need to possess unnecessary things, endlessly. This exceeding needs override us and become self-bonded loop, also create the debt that could be seen in the office workers life.

I decided to submit a Women Autumn/Winter collection which is inspired by Bondage(Fetish) represented the obligation and lavishness represented the exceeding needs.

นางสาว ช่อแก้ว    ลักขณาลิขิตกุล  ( น้ำหวาน )

LINE id : nnnumwannn

INTO THE DEEP

ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายคอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจากภาพยนตร์เรื่อง แบล็คสวอน โดยกล่าวถึงความบริสุทธิ์ที่กำลังปกปิดส่วนมืดและสัญชาตญาณดิบไว้ภายใน

              Inspired from film “Black Swan” ,mention to a pureness is conceal a dark corner behind bright side.

นาย ภัทรพงศ์   แสงมุกดา  ( ปังโก๋ )

LINE id : monstapatt

13 FLOWERS OF NANGJING

แรงบันดาลจากภาพยนตร์ 13 บุปผาแห่งนานกิง เล่าถึงเรื่องราวการเกิดสงครามในนานกิงที่มีเหล่าหญิงสาวโสเภณีกลุ่มหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดจากสงครามโดยเข้าไปหลบในโบสถ์กับเด็กนักเรียนสุดท้ายเหล่าโสเภณีต้องสละชีวิตเผื่อช่วยเด็กนักเรียนคอนแวนต์ไว้ จุดนี้ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจโดยนำเครื่องแต่งกายของหญิงสาวในยุคนั้น มาดัดแปลงให้ร่วมสมัยและผสมผสานกับเครื่องแต่งกายของทหารโดยนำเสนอผ่านเสื้อผ้าผู้หญิงพร้อมใส่

Inspired by the film 13 flowers of Nanjing. Tells the story of war in Nanjing with a group of women and girls in prostitution to survive the war, took refuge in the church with the children of these prostitutes will have to be sacrificed for the convent schoolgirl. This makes me impressed and inspired by the costumes of young women in that era. Adapted to contemporary and blend in with the costumes of the military by offering a women’s ready to wear garments.

นาย วิทวัส    โนรีราช  ( อั้ม )

LINE id : Your_character

THE QUEEN OF BELTAIN

ได้รับแรงบันดาลใจจาก MayQueen ราชินีหรือเทพธิดาในเทศกาลไฟ Beltainที่เฉลิมฉลองและแสดงความรักต่อความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน โดยมีโครงเสื้อจากการแต่งกายของราชินีในยุคกลาง ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นเทพธิดาโบราณ มุ้งเน้นเทคนิคซ้อนทับของผ้าสีเป็นดอกคล้ายเปลวไฟ บนลวดลายทับด้วยกำมะหยี่ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของเทศกาล

Inspired by the Goddess of Spring, the May Queen that celebrates of the coming of summer and the fertility of the coming year in Beltain Fire Festival,Combines with the elements of fire,floral and the scent of celtic goddess into technique and pattern on this evening dress collection.

นางสาว เพชรพลอย   รัตนมาลัย  ( พลอย )

LINE id : Petchployyy

EAST MEET WEST

       ภายหลังหลังจากสงครามโลกครั้งที่  2  (ค.ศ. 1945) ญี่ปุ่นผ้ายแพ้ให้กับอเมริกาญี่ปุ่นจึงมีความหลงใหลในวัฒนธรรมแบบตะวันตกมากจึงอยากที่จะถ่ายเทวัฒนธรรมในแบบตะวันตกมาสู่ตะวันออก วัฒนธรรม 2 นักสู้จาก  2 ทวีปตะวันออกและตะวันตก จาก 2 เอกลักษณ์ที่มีความสวยงามในแบบที่แตกต่างกัน สามารถรวมกันเป็นหนึ่งและถ่ายทอดออกมาผ่าน  ศิลปะนิพนธ์ (East meet west) ของข้าพเจ้า

      Later, after World War 2 ( 1945 ), Japan lost to the United States , Japan and boards have a passion for Western culture, many would like to transfer to Eastern culture and Western culture, two fighters from the two North East . and two from Western identity is beautiful in a different way. Can be combined into one issued and transmitted through an art project (East meet west) of the presentation.

นางสาว จิรดา    จันทร์จรัส  ( กระบี่ )

LINE id : Kabbinn

360 DEGREE OF HIDDEN STORY

        ณ สวนอีเดน เรื่องราวของอีฟหญิงสาวคนแรกของโลก ที่แสนบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไร้บาปใดๆ ผู้ถูกปีศาจล่อลวงให้กินผลไม้ต้องห้าม แม้ในพื้นที่ๆสว่างบริสุทธิ์ที่สุดในสวนสวรรค์ของพระเจ้า หรือในหัวใจของอีฟ ความมืดก็ยังสามารถย่างกรายเข้ามาได้ เพียงแค่เปิดโอกาศให้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ตีความเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิ้ลใหม่ เลือกใช้ silhouette จากรูปทรงของหนังสือ ที่กำลังถูกกางเปิด ถ่ายทอดเรื่องราวของ Eve & Lucifer ทุกๆหน้า ซ้อนทับประกอบกันเป็นมุมมอง 360 องศา

At Eden Gardens, the story of Eve, the first woman in the world. The pure innocence without any sin. The devil was tempted to eat the forbidden fruit. Even in light of the purest in the Garden of the Gods. In the heart of Eve Darkness can also venture into. Just open the chance. I interpreted the story in the Bible use the new shape of the silhouette of the book. Being spread open The story of Eve & Lucifer every page overlay form a 360-degree view.

นางสาว ศิวิไล   รงศิริกุล  ( แตง )

LINE id : Tangsiwilai

REBELLIOUS MILITARISM

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนั้นทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจต่อเหตุการณ์การปะทะกันของพังค์และทหารตำรวจหรือเรียกว่า Military Police ซึ่งทั้งสองฝั่งต่างแสดงจุดยืนในแนวความคิดของฝั่งตนเองโดยไม่สนใจความคิดเห็นหรือการแสดงออกของฝั่งตรงกันข้ามเลย  จึงก่อให้เกิดความรุนแรงดังกล่าวข้างต้นขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดใหม่ในการนำเสนอผลงานเครื่องแต่งกายในรูปแบบการแสดงออกที่ความแตกต่างแต่ลงตัวและเหมือนกันของพังค์กับทหารตำรวจ โดยการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายที่ผสมผสานกันระหว่าง 2 ขั้วตรงข้ามด้านแนวความคิดกันอย่างชัดเจน ซึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นไม่สามารถลงรอยกันได้ แต่ในผลงานเครื่องแต่งกายของข้าพเจ้านั้นจะออกแบบพังค์และทหารตำรวจให้เข้าคู่กันได้อย่างลงตัวในมุมมองของข้าพเจ้า

This thesis collection was inspired by punk and military. These two are the represent of the each side of political ideology, lifestyle, music and fashion.The contrast of these two are the wall to blindfold people for seeing the trueCore idea of these ideologies ,is to follow the leader with commitment.Therefore, It’s inspiring me to bring these contrast to combine together to showThat every difference and contrast have their own beauty within

นาย กันต์   จันทราทิพย์  ( กันต์ )

LINE id : quill.l

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial