กองประกวด Prince & Princess Thailand ศูนย์ภาคตะวันออก โดย คุณนุชนารถ เอื้อตระการวิวัฒน์ – ผู้จัดการศูนย์ภาคตะวันออก จัดการประกวด เพื่อคัดเลือกหาเยาวชน ในภาคตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง ในนามจังหวัด  ระยอง , ชลบุรี , ตราด ของแต่ละรุ่น เพื่อเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ Prince & Princess Thailand 2019 ต้นปีหน้า

ในงานประกวด Prince & Princess Thailand รอบตัวแทน ภาคตะวันออก ณ ห้อง Rayong Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561   เวลา 13.00 – 17.00น.

Click here to Google Photo Gallery

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens