ThaiCatwalk’s Profile

Executive Summary

ThaiCatwalk.Com ได้เริ่มต้นในยุค Internet ที่ได้ปรับสภาพเข้าสู่โลก Internet ความเร็วสูง ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาชาติ และติดต่อสื่อสารผู้คนได้ทั่วโลกในเวลาอันสั้น  ในจุดเด่นของโลกอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนี้เองที่เราได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาวงการแฟชั่นของไทย ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว  โดยเฉพาะ มีช่วงโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงทำให้ทั่วโลกรู้จัก ความสามารถของวงการแฟชั่นประเทศไทย  และทำให้เกิดการค้าระดับประเทศ

สำหรับวงการแฟชั่นไทย  ThaiCatwalk.Com เปรียบเสมือนระบบสารบัญห้องสมุด ที่ได้บันทึกแฟชั่นโชว์ ทุกเวทีในประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการพัฒนาแฟชั่นของไทยเรา เพราะ ThaiCatwalk.Com ไม่ลบข้อมูลออกจากระบบ  อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของดีไซนเนอร์ไทยให้กว้างขวางไปยังทั่วโลก ด้วยการทำดัชนีค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ

Company Background

การพัฒนาแฟชั่นของประเทศไทยนั้น มีระดับที่สูงมากในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนานาประเทศให้การยอมรับ  ว่าได้คุณภาพระดับมาตราฐานโลก ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคที่ต้องการชมแฟชั่นโชว์ แต่ไม่มีโอกาสชมแฟชั่นโชว์นั้น และไม่สามารถหาชมในสื่ออื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถหาชมแฟชั่นโชว์ย้อนหลังได้  มีจำนวนมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ  ประเทศไทยขาดสิ่งนี้

ThaiCatwalk.Com เห็นจุดที่ประเทศไทยต้องพัฒนา ต้องมีสื่อที่รวบรวม หรือนำเสนอข่าวแฟชั่น เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาวงการแฟชั่นไทย, สืบค้น, ศึกษา, การค้า, อ้างอิง และอื่นๆ ซึ่งผลโดยรวมนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาโดยองค์รวมของวงการแฟชั่นไทย   โดยในการบันทึกภาพแฟชั่นโชว์นั้น จำเป็นต้องมีทักษะในการบันทึกภาพ จึงเกิดการรวมตัวของช่างภาพมืออาชีพ ที่ต้องการอุทิศตัว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวงการแฟชั่นไทย

การบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ เปลี่ยนลักษณะไปตามยุค ในปัจจุบัน คือการบันทึกในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย มิใช่เพียงตัวอักษร และเราเลือกใช้สื่อภาพนิ่ง ในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เนื่องเพราะต้องใช้ภาพจำนวนมากในการแสดงผลงาน จึงมุ่งไปที่ ทักษะในการถ่ายภาพ และผู้ชมเป็นผู้พิจารณาถึงความโดดเด่นของผลงานนั้นๆ  ในอนาคตรูปแบบน่าจะเป็นสื่อเคลื่อนไหวในรูปแบบ 3มิติ ซึ่งต้องติดตามกันต่อๆไป

Target Customer / Visitor

เนื่องจาก ThaiCatwalk.Com เป็น Niche Market ที่มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง นั่นคือ กลุ่ม Fashionista ที่มีกำลังซื้อสูง, ทรงอิทธิพลทางความคิด,  มี life style ที่โดดเด่น, สนใจต่อแฟชั่นใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ, เป็นผู้นำแฟชั่น, มีรสนิยม, ผู้ที่ทำงานในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น, สไตลิสต์, Organizer, นักศึกษาแฟชั่นดีไซน์ และอื่นๆ  ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มแฟชั่นระดับผู้บริโภค ที่เข้าใจรายละเอียดของงานแฟชั่นในระดับ Trend Setter, เจาะลึก และมีความคิดเป็นของตัวเอง

กลุ่มผู้ชม ThaiCatwalk จึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงทางด้านแฟชั่น ที่ได้ติดตามชม เพื่อซื้อสินค้าเสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า และเครื่องประดับ  ซึ่งทำให้ ThaiCatwalk.Com แตกต่างจากสื่อสารมวลชนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

จำนวนผู้เข้าชมต่อวัน โดยเฉลี่ย 2,500คน  หรือ 50,000คนต่อเดือน  ในจำนวนผู้เข้าชม ได้ทำการชมหน้าแฟชั่นโชว์  ทำให้ Page View มีการชมมากกว่า 40,000หน้าต่อวัน หรือ 900,000หน้าต่อเดือน  ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในโลกแฟชั่นของประเทศไทย และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Truehit – ตัววัดสถิติ

ThaiCatwalk.Com ได้ทำการจดและวัดสถิติการเข้าชมของผู้เข้าชมเว็ปไซค์ สองแห่ง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผู้เข้าชม เป็นจำนวนที่ถูกต้องแท้จริงในแต่ละวัน  คือ Truehit ซึ่งเป็นตัววัดที่มีมาตราฐานของไทย โดยได้ทำการติดตั้งเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2008 โดยสามารถกดชมรูปกราฟเล็กๆ ส่วนกลางของหน้าเว็ป

Goal – เป้าหมาย

ThaiCatwalk.Com ต้องการเป็นผู้นำแฟชั่นในโลก Internet เพราะเป็นสื่อที่ผู้คนในยุคปัจจุบันไม่อาจขาดได้ และเข้าถึงได้ทุกวัน ทุกเวลา ไม่มีวันหยุด  ทำให้ ThaiCatwalk.Com เป็นแฟชั่นไทย ที่เผยแพร่แฟชั่นไทยไปทั่วโลก โดยไร้พรมแดน  อีกทั้งยังเป็น สื่อคุณภาพที่เที่ยงตรง โดยการสื่อสารออกไปสู่กลุ่มผู้ชม ว่าเราคือ Fashion Reference Website หรือสื่อแฟชั่นที่อ้างอิงได้  เปรียบเสมือน เสาหลักในโลกแฟชั่น ที่เมื่อใดก็ตามมีการนึกถึงแฟชั่นไทย ต้องนึกถึง ThaiCatwalk.Com และเป้าหมายต่อมาคือ Fashion Week Around The World, เป็นการเก็บงานแฟชั่นวีคในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย และตามด้วยยุโรป

Why Fashion Show and Why Fashion Week เพราะว่า แฟชั่นโชว์เป็นสุดยอดของแฟชั่น และเป็นต้นน้ำของวงการรแฟชั่นทั้งหมด  คอลเลคชั่นใหม่หรือเทรด์ใหม่ จะถูกนำเสนอในรูปแบบแฟชั่นโชว์   ในส่วนของแฟชั่นวีค เป็นแหล่งรวมสุดยอดหัวกระทิของดีไซเนอร์ในประเทศนั้นๆ มารวมตัว และแสดงแฟชั่นโชว์ ซึ่งสร้างกระแสเทรนด์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  โดยสิ่งที่ตามมาหลังจากแฟชั่นวีค คือ การค้ามูลค่ามหาศาล เพราะแฟชั่นวีค คือการออกแบบเสื้อผ้าล่วงหน้า 6เดือน ซึ่งจะนำ เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า และเนื้อผ้า สู่ตลาดโลกต่อไป

Objective – จุดประสงค์

ในการจัดตั้ง ThaiCatwalk.Com มีความตั้งใจให้โลกแฟชั่นของไทย ได้มีสื่อในโลก Internet ที่รวบรวมผลงานแฟชั่นโชว์ ในเวทีต่างๆของประเทศไทย  ซึ่งแฟชั่นโชว์เป็นดั่งการแสดงศิลปะ และชี้แนวโน้มเทรนด์แฟชั่นในช่วงนั้นๆ  โดยที่ผ่านมา การหาชมภาพหรือสื่อแฟชั่นโชว์ที่ได้จัดผ่านไปแล้วนั้น มีความลำบากในการหาชม หรือสืบค้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย ที่แฟชั่นไทยที่ผ่านมา จำกัดอยู่ในวงเพียงคนกลุ่มเดียว  ปัจจุบันสื่อ และข้อมูลแทบทุกชนิด ได้ย้ายเข้าสู่โลก Internet แต่ขณะเดียวกัน ยังไม่มีสื่อแฟชั่นที่น่าเชื่อถือในประเทศไทยเกิดขึ้นมาเลยในเวลาที่ผ่านมา

และต้องการเป็นศูนย์กลางข้อมูลแฟชั่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษในงาน และเดินทางไปเก็บงานแฟชั่นใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางแฟชั่น ศูนย์กลางการเรียนรู้แฟชั่น และเป็นสถาบันสอนแฟชั่นดีไซน์ ในภูมิภาคนี้ต่อไปในอนาคต

Fashion Week Around The World เป็นการนำพาแฟชั่นโลก มาสู่ประเทศไทย  และนำแฟชั่นไทยสู่โลกกว้าง เพราะการที่มีข้อมูลทางแฟชั่นที่คนทั่วโลกสนใจ ทำให้ทุกคนมองหา สื่อแฟชั่น ที่แสดงงานแฟชั่นวีคใหญ่ครบในที่เดียว  เมื่อโลกพบว่า ThaiCatwalk.Com แสดงสิ่งที่เขามองหา  ชาวโลกจะค้นหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับ แฟชั่นไทยใน ThaiCatwalk และจะพบเรื่องราวของแฟชั่นไทย และนำพาแฟชั่นอันสวยงามของไทย สู่ตลาดโลก  ในตลาดสื่อระดับโลก  มีไม่เกินสิบสื่อแฟชั่น ที่ลงผลงานครบทั้งแฟชั่นวีค และ ThaiCatwalk เป็นหนึ่งในนั้น  ยกตัวอย่างงาน Hong Kong Fashion Week 09 ไม่มีสื่อฮ่องกงใดที่ลงผลงานครบเช่นเรา  แม้แต่เจ้าภาพ  นั่นทำให้ผู้คนที่ฮ่องกง ค้นหางานแฟชั่นทางเน๊ตและพบ ThaiCatwalk.com อีกหนึ่งงานคือ Seoul Fashion Week 2009 ซึ่งทาง ThaiCatwalk ได้รับเชิญให้ไปทำข่าวตลอด 8วัน กว่า 50โชว์ และได้นำเสนอทุกโชว์ ทุกวัน ทำให้เกิดกระแสจากฝั่งเกาหลี ให้มาชม ThaiCatwalk เพราะหาชมแฟชั่นในเกาหลีได้ไม่ครบทุกโชว์ อีกทั้งยังชมแฟชั่นไทยในแฟชั่นวีคซีซั่นต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีการชมจากต่างประเทศสูงถึง 14%

งานแฟชั่นวีคที่ได้รับเชิญเป็นประจำทุกปีคือ Singapore Fashion Festival ที่ต้องการให้ ThaiCatwalk เป็นกระบอกเสียง แสดงผลงานดีไซเนอร์ชาวสิงคโปรต่อต่างประเทศ เพราะเขาเล็งเห็นว่า ThaiCatwalk มีศักยภาพในจุดนี้  งานล่าสุดคือ Mercedes Benz Fashion Week in Moscow ประเทศรัสเซีย ผลงานห้องเสื้อ KAI ที่ได้ไปแสดงแฟชั่นโชว์ พร้อมกับได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามหลังจบโชว์ เป็นไปอย่างสวยงาม  ThaiCatwalk ก็ได้นำผลงานมาส่งให้สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ได้นำไปเผยแพร่

ThaiCatwalk Team :
Mr. Nattawat (Jade) C. – Editor
Mr. Banhan (Ban) – Photographer
Mr. Jirakrit (Tony) – Photographer
E-mail : thaicatwalk@hotmail.com and jade@thaicatwalk.com
Mobile : 086-645-1535