ThaiCatwalk’s Profile

Executive Summary ThaiCatwalk.Com ได้เริ่มต้นในยุค Internet ที่ได้ปรับสภาพเข้าสู่โลก Internet ความเร็วสูง ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาชาติ และติดต่อสื่อสารผู้คนได้ทั่วโลกในเวลาอันสั้น  ในจุดเด่นของโลกอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนี้เองที่เราได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาวงการแฟชั่นของไทย ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว  โดยเฉพาะ มีช่วงโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงทำให้ทั่วโลกรู้จัก ความสามารถของวงการแฟชั่นประเทศไทย  และทำให้เกิดการค้าระดับประเทศ สำหรับวงการแฟชั่นไทย  ThaiCatwalk.Com เปรียบเสมือนระบบสารบัญห้องสมุด ที่ได้บันทึกแฟชั่นโชว์ ทุกเวทีในประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการพัฒนาแฟชั่นของไทยเรา เพราะ ThaiCatwalk.Com ไม่ลบข้อมูลออกจากระบบ  อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของดีไซนเนอร์ไทยให้กว้างขวางไปยังทั่วโลก ด้วยการทำดัชนีค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ Company Background การพัฒนาแฟชั่นของประเทศไทยนั้น มีระดับที่สูงมากในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนานาประเทศให้การยอมรับ  ว่าได้คุณภาพระดับมาตราฐานโลก ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคที่ต้องการชมแฟชั่นโชว์ แต่ไม่มีโอกาสชมแฟชั่นโชว์นั้น และไม่สามารถหาชมในสื่ออื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถหาชมแฟชั่นโชว์ย้อนหลังได้  มีจำนวนมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ  ประเทศไทยขาดสิ่งนี้ ThaiCatwalk.Com เห็นจุดที่ประเทศไทยต้องพัฒนา ต้องมีสื่อที่รวบรวม หรือนำเสนอข่าวแฟชั่น เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาวงการแฟชั่นไทย, สืบค้น, ศึกษา, การค้า, อ้างอิง และอื่นๆ ซึ่งผลโดยรวมนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาโดยองค์รวมของวงการแฟชั่นไทย   โดยในการบันทึกภาพแฟชั่นโชว์นั้น … Continue reading ThaiCatwalk’s Profile