FashionShow : QSMT Celebration
Brand : Multi Brands
Venue : Queen Sirikit Museum of Textiles
Date/Time : 8 January 2016, 14.30

QSMT Celebration

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Museum of Textiles – QSMT) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า ๖๐ ปี

Click here to Google Photo Gallery

เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงจัดงาน “QSMT Celebration” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม และรู้จักพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มากขึ้น พร้อมจัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระมหามงคลตลอดทั้งปี ๒๕๕๙

โดยภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กล่าวถึงความเป็นมาของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรม “QSMT Celebration” ตลอดระยะเวลา ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มกราคมนี้ รวมถึงการกลับมาอีกครั้งของงาน Silk Festival 2016 ที่เคยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ. สกลนคร เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคมนี้ ณ บริเวณโถงหน้า พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เช่น งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมของคนไทย และงานด้านอนุรักษ์ผ้าไทย รวมทั้งเป็นโอกาสที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จะประชาสัมพันธ์แผนงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย

“ที่สำคัญปีนี้ได้รื้อฟื้นงานเทศกาลผ้าไหม ซึ่งเป็นงานแสดงแบบเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ออกแบบโดยนักออกแบบผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน เดิมเคยจัดขึ้นที่ลานคำหอม พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ. สกลนคร ซึ่งไม่ได้จัดมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไม่ได้เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพระสุขภาพพลานามัยไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นในปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงจัดงาน ‘Silk Festival 2016’ ขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่รู้จักการนำผ้าไทยมาใช้ประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยรู้จักนำมาผ้าไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น”

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวถึงความเป็นมาและรายละเอียดของกิจกรรม QSMT CELEBRATION ตลอดระยะเวลา ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มกราคม ว่า “สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆ หลายแห่ง อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย โดยจัดกิจกรรมลานสาธิตตลอดทั้ง ๔ วัน เช่น ชมกระบวนการสาวไหมพื้นบ้าน มัดย้อม ทอผ้า, งานปักพัสตาภรณ์โขนพระราชทาน โดย กลุ่มจันทร์โสมา เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรมออกร้านสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และอาหารจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง ที่มีให้เลือกจับจ่ายตลอดทั้งงาน ในราคาย่อมเยา

“นอกจากนี้ภายในงานยังจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสวนา และการแสดงนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงโขนพระราชทาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม และรู้จักพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มากขึ้น อาทิ วันเสาร์ที่ ๙ ม.ค. ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ก็คัดสรรกิจกรรมสนุกๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาความรู้ของนิทรรศการหลักเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้และความความเพลิดเพลินเหมาะสมกับทุกช่วงวัย และกระตุ้นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์, วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ม.ค. สนุกกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพับผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์ โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง, ชมการแสดงการละเล่นโบราณที่หาชมได้ยากประกอบการแสดงดนตรีสดแบบพื้นบ้านจาก จ.สุรินทร์, จันทร์ที่ ๑๑ ม.ค. ร่วมฟังกิจกรรมเสวนา “กว่าจะเป็นโขนพระราชทาน” พร้อมรับชมการแสดงโขนพระราชทาน เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับทั้งสาระความรู้ และความเพลิดเพลินใจกันอย่างเต็มที่”

ทั้งนี้ในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์ ภัณฑารักษ์ ร่วมพูดคุยถึงนิทรรศการ “เครื่องโขน” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป พร้อมด้วยกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการนิตยสาร Vogue Thailand และที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมบอกเล่าถึงนิทรรศการ Fit For a Queen ที่แสดงเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับปิแอร์ บัลแมง จากห้องเสื้อบัลแมง เกี่ยวกับการเตรียมฉลองพระองค์ในการโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการ อันเป็นสิ่งสำคัญในฐานะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะต้องปรากฏพระองค์ในที่สาธารณะเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ และปิดท้ายด้วยกิจกรรม “ผ้าไทยในโลกแฟชั่น” การแสดงแบบชุดผ้าไทยจาก ๖ ห้องเสื้อ ได้แก่ Wisharawish, Sanchai, REAL, HOOK’s by PRAPAKAS, CHAIGOLDLABEL และ T-RA

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อสอบถามได้ทางโทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือข้อความทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial