นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น หรือ “Qurated Fashion Incubation Project” ปี 2563 พร้อมประกาศผลักดันผู้ประกอบการ 62 รายสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดอย่างยั่งยืน ฝ่าวิกฤตโรคระบาด COVID-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซา ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์การสร้างแบรนด์สินค้า การเรียนรู้เข้าใจความต้องการสินค้าที่แท้จริงของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน การพัฒนาสินค้าให้ทันต่อกระแสแฟชั่นโลก และการพัฒนาตลอดออนไลน์ การสร้างเนื้อหาการตลาดอย่างไรให้เข้าถึง โดนใจผู้บริโภคยุคใหม่

Click here to Google Photo Gallery

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมฯ ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี โดยในปี 2563 นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของ COVID-19 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาหมอกควัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สู่ยุคของโลกดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคแฟชั่นทั้งสิ้น จากปัญหา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมฯ จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ให้ตรงกับความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และอนาคต ภายใต้โจทย์การพัฒนา สินค้าเพื่อตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Lifestyle Product) สู่การพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่หลากหลายรูปแบบ และตอบสนองในเชิงการใช้งาน และความสวยงาม อาทิ สินค้าเพื่อใช้ในการแพทย์ (Medical Textiles) สินค้าแฟชั่นเพื่อสุขลักษณะที่ดี (Hygienics and Protective Fashion) สินค้าแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Fashion) เป็นต้น

กระบวนการพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืนถือเป็นหัวใจหลักที่กรมฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ กรมฯจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมดึงความร่วมมือจากนักออกแบบแฟชั่น นักการตลาด และนักสร้างแบรนด์ชื่อดังอาทิ ASAVA, Theatre, Kloset, Greyhound, Plankiller ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ เพื่อนำเสนอภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนมีนาคม 2564 ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

ผู้ประกอบการทั้ง 62 ราย จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาสินค้าเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการสร้างแบรนด์ และพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแฟชั่น ภายใต้แนวคิด “DISRUPTIVE RENEWAL” คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และตลาดผู้บริโภคแฟชั่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ด้วยการสร้างเรื่องราวให้แบรนด์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล และการพัฒนาสินค้าแฟชั่นอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง การพัฒนาจุดเด่น และสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและ แบรนด์ การสร้างแนวคิดแรงบันดาลใจ การเลือกสรรวัตถุดิบที่เหมาะสม จนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าตัวอย่างที่มีความสวยงามและสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาการออกแบบ และการพัฒนาการตลาดอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานที่ผ่านมาของโครงการ ทางเว็บไซต์ www.quratedfashion.com และผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Published by Tony

Runway Photographer, Seminar & Group Photographer, Vegetarian Guy & Dhamma, Good Work, Nice Guy