Reco Young Designer Competition 2018

RECO คือโครงการแข่งขันออกแบบอัพไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยเป้าหมายของโครงการคือการสร้างความตระหนักด้านการใช้วัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์ ทั้งนี้ หนึ่งในจุดมุ่งหมายของ RECO คือการแสดงให้เห็นถึงทักษะใหม่ ๆ ในการนำวัสดุใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าทึ่ง สามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ที่พบเห็น นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี กิจกรรมในโครงการให้ความรู้และการสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อโครงการเป็นเสมือนตัวแทนในการเสริมสร้างสังคมที่ดีและสภาพแวดล้อมที่สะอาดมากขึ้น บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จะคัดเลือกนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมการ Workshop ด้านการออกแบบเชิงนิเวศ (eco-design workshop) โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการออกแบบให้คำแนะนำทางแก่ผู้เข้าร่วม โดยผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะใช้ความรู้ที่ได้รับในโครงการ ผลิตผลงานเพื่อจัดแสดงในงานประกาศผลรอบสุดท้าย

เงื่อนไขการผลิตผลงาน

ผลงานการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design Collection)
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยเสื้อผ้า 3 ชุด ภายใต้แนวความคิด ECOHEART
• หนึ่งผลงานประกอบด้วย ชุดที่แสดงแนวความคิด 1 ชุด และชุดที่ใส่ได้จริง 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับและรองเท้า
• ผลงานจะต้องผลิตโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ สามารถใส่ได้จริงและเป็นเสื้อผ้าที่สามารถวางขายในจริงในท้องตลาด
• ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใดมาก่อน

วัสดุที่ใช้ผลิต
• ผลงานจะต้องใช้วัสดุ PET หรือ โพลีเอสเตอร์อยากน้อย 60% ของวัสดุที่ใช้ผลิตผลงานทั้งหมด
• RECO สนับสนุนการใช้วัสดุใช้แล้วเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อผลิตผลงานได้โดยไม่มีข้อบังคับ
• ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผ้า Ecorama (ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล) เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตผลงาน

Click here to Google Photo Gallery

รายละเอียดโครงการ ตามลิงค์ http://www.indoramaventures.com/th/updates/reco-young-designer

The Winner of Reco Young Designer Competition 2018
Back to the Eart – นาย ชนะจิตร หนูเดช

The Second prize is
Pop Sang Long – นาย ชาติชาย ไชยเดช

The Third prize is
Chao-Lea – นาย ธนกฤต ธัญญากรณ์

โค้ช, กรรมการ และสไตลิส – พี่เล้ง, ดิศักดิ์ โรจน์ศิริสัมพันธ์
ประสานงาน – คุณปุ๋ย
ผู้ช่วย – Bank, Annie
Photo – Jade

10 Finalists

The Majesty of Stillness – ไอริณ เกตน์ธัญนพ, Chulalongkorn University
Chao-Lea – ธนกฤต ธัญญากรณ์, Bangkok University
POP SANG LONG – ชาติชาย ไชยเดช
I’ve felt like that before – นวมินทร์ สิงห์ทอง, Suan Sunandha Rajabhat University
Worker on Working – ศุภชัย คำตัน, Srinakharinwirot University
HDD Happy DAD DAY – ณัฏฐกิตติ์ พจน์อริยะ, วิศรุต เฉลิมสิทธพัฒน์
สวัสดีภูมิสยาม – ปาณิสรา มณีรัตน์, นภัต ตันสุวรรณ, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
โนราโกลน – ณัฐเขต ขุนคง
Back to the earth – ชนะจิตร หนูเดช
My Thologies of Innovative ECO – จิณณวัตร ละครชัย, Suan Sunandha Rajabhat University

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial