FashionShow : RMUTK, ก่อนก้าว KON : KAO
Academy : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Venue : Bangkok Art Center
Date/Time : 29 November 2015, 16.00

RMUTK, ก่อนก้าว KON : KAO

Click here to Google Photo Gallery

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดนิทรรศการโครงการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านออกแบบแฟชั่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแสดงศักยภาพนักศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถเกิดการพัฒนาและต่อยอดสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งทำให้เกิดประสบการณ์ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อันเป็นผลชี้วัดความสำเร็จ และเป็นการเผยแพร่ผลงานอาจารย์และนักศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านออกแบบแฟชั่นขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.50 น.

ซึ่งการแสดงแฟชั่นโชว์ภายในงานครั้งนี้ได้มี คุณณฏิกา ทองสัมฤทธิ์ หรือ จูน ผู้เข้าประกวดรายการ The Face Thailand season 2 และ คุณณัฐสุดา เรืองศิลป์ประเสริฐ หรือ ป๋อมแป๋ม ผู้เข้าประกวดรายการ The Face Thailand season 1 มาร่วมเดินแบบในงานด้วย

โดยแฟชั่นโชว์ในงานจะมีทั้งหมด 33 คอลเลคชั่น ภายใต้แนวคิด ก่อน : ก้าว คำว่า “ก่อน : ก้าว” มีความหมายที่สื่อแฝงไว้หลายประการ ประการที่หนึ่ง ก่อน : ก้าว คือ 8 หมายถึง รุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปัจจุบันคือรุ่น 8 ของสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ประการที่สอง ก่อน : ก้าว หมายถึง การก้าวเดินไปข้างหน้าสู่การเริ่มต้นของการทำสิ่งใหม่ของงาน แต่ละเรื่องจึงมีความหลากหลายของแนวคิดสร้างสรรค์ ประการที่สาม ก่อน : ก้าว ที่หมายถึง 8 ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ EIGHTเช่นเดียวกัน จึงได้นำมาเป็นชื่อผลงานใหญ่ ๆ ของเรา โดยแบ่งเป็น 5 PART

 

Published by Banhan

Runway & Event Photographer, Kid Lover Canon 1D mk III, 7D and Prime Lens