การถ่าย Lookbook ชุดเสื้อผ้าในการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ในการถ่ายภาพนิ่ง เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน และ Popular Vote ซึ่งมีการจัด Virtual Runway ในรอบตัดสิน ในวันที่ 25 กันยายน 2564
ในส่วนการถ่าย คือ 7-8 กันยายน ซึ่งได้ยกกองสตูดิโอ ไฟสตูดิโอ ฉากขาว ขาตั้ง iMac27 และอุปกรณ์กล้องท้้งหมดไปถ่ายที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 2 วัน โดยถ่ายทำหลังจาก ให้คณะกรรมการชมเสื้อผ้าบนตัวแบบ แล้วจึงขึ้นมาถ่าย ณ จุดถ่ายรูป

ThaiCatwalk Team
Asst : Dark
Photo : Jade

Model : Lux Model
Production : Com Art Production
Stylish Team : P’Tum

Link for SACIT Virtual Fashion Runway

กดที่รูป เพื่อลิงค์ไปยังภาพทั้งหมดใน Google Photo Gallery

สุดยอดนักออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายผ้าไทย จากโครงการการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen”
ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ ??
รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– Generation Baby Boomer ได้แก่ นายสมชัย ธงชัยสว่าง เจ้าของผลงาน Wabi Sabi
– Generation X ได้แก่ นายปรรณกร แก้วรากมุข เจ้าของผลงาน Tai Lue modish
– Generation Y ได้แก่ นายวารินทร์ อินทะยศ เจ้าของผลงาน GLAMPER แกลมเปอร์
รางวัลชนะเลิศ ภาคใต้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– Generation Baby Boomer ได้แก่ นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Paradise of the southern
– Generation X ได้แก่ นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Deformation of the nature
– Generation Y ได้แก่ นางสาวซูมัยยะห์ ตอรี, นายประพนธ์ ชนะพล, และ นางสาวณัฐชนา นวลยัง เจ้าของผลงาน มนต์เสน่ห์เมืองใต้
รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– Generation Baby Boomer ได้แก่ นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ เจ้าของผลงาน ออนซอน มยุรี
– Generation X ได้แก่ นายวัชรพล คำพรมมา เจ้าของผลงาน The icon of Culture
– Generation Y ได้แก่ นางสาวเบญจพร ครุฑกุล เจ้าของผลงาน SPIRIT OF THAI
รางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– Generation Baby Boomer ได้แก่ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ เจ้าของผลงาน Line Way of life
– Generation X ได้แก่ นายวัชระ ยาสุกแสง เจ้าของผลงาน Slow life
– Generation Y ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เพิ่มลาภ เจ้าของผลงาน ฝันว่าได้เที่ยว
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิต/นักศึกษาใน Generation Z รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
– นางสาวสาลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และ นางสาวณัฐพร ธีรสุปาณี เจ้าของผลงาน SKATER The New Wave
รางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
– นายสรชาติ พานิช เจ้าของผลงาน เลื่อมลายวรรณ

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial