FashionShow : FASH15 The Graduate Fashion Presentation at ZEN
Academy : SWU, Srinakharinwirot University
Venue : Zen Gallery
Date/Time : 17 June 2015, 14.00

SIHGHA Presents FASH15 The Graduate Fashion Presentation at ZEN

Click here to Google Photo Gallery

สาขา วิชาการออกแบบทัศนศิป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ขอนำเสนอโครงการแสดงผลงงานแฟชั่นนิพนธ์ ประจำ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นในระดับชาติ(เครื่องนุ่งห่ม) : แฟชั่นโชว์ในงาน SIHGHA Presents FASH15 The Graduate Fashion Presentation at ZEN ที่จะประกอบไปด้วยผลงานแฟชั่นนิพนธ์นิสิตวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผลงานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจำนวนกว่า  300 ชุด  ที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับรายวิชาแฟชั่นนิพนธ์ ที่เน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทำงานจริง และแสดงขีดความสามารถของนิสิตโดยการเผยแพร่ผลงานการออกแบบและค้นคว้าทางด้านแฟชั่นต่อชุมชน โดยจะเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ แฟชั่นโชว์ในระดับเมืออาชีพ ที่ใช้กระบวนการวิจัยและต่อยอดด้านภูมิปัญญาไทยเป็นแกนหลักในการพัฒนาผลงานโดยมีคณะกรรมการภายนอกเป็นผู้พิจารณาผลงานดังนี้

1.       คุณศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ THEATRE
2.       คุณอดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธุ์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ ZENITHORIAL
3.       คุณสธน ตันตราภรณ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร L’Optimum Thailand
4.       คุณอารยา อินทรา นักออกแบบแบรนด์ THEATRE และสไตลิสต์ชั้นนำของประเทศ
5.       ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ กูรูแฟชั่น และอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์

โดยจัดในรูปแบบแฟชั่นโชว์โดยนางแบบชั้นนำระดับประเทศและนางแบบต่างประเทศกว่า 50 คน ในปี พ.ศ. 2558   เอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงแนวความคิดในการให้นิสิตนำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยนำมาต่อยอดความคิดเช่นเดิม เรายังคงเชื่อมั่นในตัวตนความเป็นไทย (THAI IDENTITY) ที่เกิดจากตัวตนทางวัฒนธรรม (CULTURAL IDENTITY) ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่ามีเอกลักษณ์ที่เข้มแข็งแสดงให้เห็น ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเลียนแบบได้ และเท่าทันกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (CULTURE CHANGE) จากกระบวนการออกแบบ

“DESIGN + THAI WISDOM = INNOVATION”
“Reinventing Thai Wisdoms”

น้องๆนักศึกษา กรุณาส่งรายละเอียดคอลเลคชั่น และดีไซเนอร์ เรียงตามลำดับการเดิน เพื่อพี่จะได้จัดนำลงในแต่ละหน้าของการแสดงโชว์

 1. “GROWING PAINS”
  By CHALAKORN OUNSREE   E-mail: Chaounsree@gmail.com

Ginger and Rosa (2012)

The two girls who grew up during of nuclear war ( ban – the a bomb ). using mood and tone from the scene movie are the main colour way in each looks that tell the intimacy of two main characters by handhold symbolic become to combination technic merge with British Military, a movie’s background, to be silhouette and colour detail in each looks are meant through the pains of growing up.

หนังเล่าเรื่องราวเด็กวัยรุ่นสองคนที่เติบโตท่ามกลางสงครามนิวเครีย ( ban – the – bomb ) ปัญหาครอบครัว ความเจ็บปวด Collection พูดถึงประเด็นความสัมพันธ์ของตัวละครหลัก โดยตีความและให้ความหมายความสัมพันธ์จาก Intimacy – Friendship – Handhold เป็นเทคนิคประกอบกับความเป็น British Military ซึ่งเป็น Background ของหนังและเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์มาเป็นโครงสร้างรวมถึงลายละเอียด และใช้ mood and tone ของหนังคอนโทรลสี Collection โดยทั้งหมดนี้ต้องการสื่อถึงการเติบโตจากเด็กผ่านความเจ็บปวดของวัยรุ่นสู่การเป็นผู้ใหญ่

 1. “ILLUMINATE BEDDY”
  BY THANAPORN LANTHONG  E-MAIL : CHA.AEUNGAEY@LIVE.COM

I’ve got an inspiration from the creation which it made of fluorescent light . Jame clar created it, anyway. It divided so many kinds such as geometric from , nature’s imitation and Text. Which it comes from his life. Therefore I think to find a meaningful word and put it on clothes.

However, Lennon’s wall – “John Lenon” text people give this wall to represent for fighting to the government. Those on the wall are lyric,history of his life and VN’s war. To make this war peaceful. We need to give some idea and create the inspiration from John Lennon’s word

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานปฏิมากรรมที่ทำจากหลอดไฟ เป็นผลงานของ James Clar ซึ่งแบ่งได้ หลากหลายประเภท เช่น รูปทรงเลขาคณิต, การเลียนแบบของธรรมชาติ , Text จึงได้เลือกประเภท งานที่สร้างเป็นคำหรือตัวอักษร ซึ่งมาจากสิ่งรอบตัว เรื่องราวในชีวิตของศิลปิน จึงได้ต่อยอดโดยการหา คำที่มีความหมายมาอยู่บนเสื้อผ้า โดยเลือกกำแพงJohn Lennon ที่กรุงปราก ซึ่งชาวเช็กได้ให้กำแพง นี้และJohn lennon เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้น นำคำพูด เนื้อเพลง มาเขียนลง บนกำแพง จึงได้นำเหตุการณ์ของ John Lennon และ Yoko Onoที่ประท้วงบนเตียงในสงครามเวียดนามเพื่อเรียกร้องสันติภาพที่เรียกว่า BED PEACE มาเป็นโครงชุดในคอลเลคชั่นนี้

 1. “FRIDA TO DIEGO EYES”
  BY PANITSARA HANVILAI   E-MAIL : PANITSARAFAI@HOTMAIL.COM

From a study of local wisdom in Thailand about creating bags from leather, it inspires us to refine the product’s usage of leather by producing new designs and patterns, which these allow the villagers to apply to their bag’s creations and make more new products, such as clothes and so on.

เเรงบันดาลใจเกิดจากการลงพื้นศึกษาภูมิปัญญาเห็นถึงวัสดุ ทำให้นึกถึงการนำมาต่อเป็นภาพต่างๆ จึงค้นหาภาพวาดที่มีลวดลายตัดท้อน Nuezz เป็นศิลปินที่มีผลงานศิลปะที่น่าสนใจโดยเป็นภาพที่ล้อเลียน ศิลปะเเมกซิกัน หลังจากการเจาะลึกลงไปจึงทำให้ค้นพบกับ Frida kahlo ศิลปินหญิงที่มีชีวิตน่าสนใจ  ทั้งมีความสุขเเละเศร้าสุดๆในชีวิต จึงนำเอาการล้อเลียนศิลปะของ Nuezz มาออกเเบบ Frida ในรูปเเบบของเรา โดยใช้สัตว์ที่ Frida วาดลงผลงานของเธอมาร่วมประกอบให้เห็นถึงความรักของเธอ ลวดลายต่างๆสร้างขึ้นจาก ความรู้สึกเมื่อได้ศึกษาชีวิต Frida ทำให้เห็นว่าจริงๆเเล้วเธอต้องเจอกับความรักที่ไม่สมหวัง โดยสามีเธอเเอบนอกใจ จึงตีความออกมาในว่าสามีเธอมองเธอนั้นเป็นอย่างไร

 1. “WHERE ARE YOU FROM ?”
  BY PUNNAVITCH WANGROTRIT   E-MAIL : PUNPUNWANG@GMAIL.COM

This collection is inspired by the Monsters, Inc. animation movie. The final scene of this animation which Sully opens the door to see his bonded friend named Boo. The designed introduces new creative story that Boo’s bedroom door has been destroyed and new door integrated was not complete. Hence, Sully’s door opening does not lead him to see Boo. It rather takes him to the new unknown place which was Tibet. However, due to his strong desire to meet Boo and his anxiety, Sully sets off to look for Boo right away. He has to hide himself from the people during this journey. Sully’s disguising has then started.

คอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนต์แอนนิเมชัั่นเรื่อง Monsters, Inc. จากฉากจบของ Monsters, Inc. ที่ซัลลี่ได้เปิดประตูกลับไปหาบู เด็กที่เคยผูกพันกัน ผู้ออกแบบได้จินตนาการเรื่องราวขึ้นมาใหม่ว่า เพราะประตูห้องนอนของบูได้ถูกทำลายไปแล้ว ทำให้ประตูที่นำมาประกอบใหม่ไม่สมบูรณ์ การเปิดกลับไปครั้งนี้จึงทำให้ซัลลี่ไม่ได้เปิดไปเจอบู แต่กลับเปิดไปสถานที่ใหม่ที่เขาไม่รู้จัก นั่นคือประเทศทิเบต ด้วยความที่อยากเจอบูมากและ ความตกใจ ซัลลี่จึงรีบไปออกเดินทางตามหาบู แต่ระหว่างทางก็ต้องพยายามหลบซ่อนตัวเอง จากผู้คน การปลอมตัวของซัลลี่จึงเริ่มเกิดขึ้น

 1. “DUEL OF THE FATES”
  BY SUPASICH ANGKAKIJSUWAN   E-MAIL : SU_PA_SICH@live.co.uk

This collection is inpire from STARWARS episode 1 : PHANTOM MENACE that I use the traditional clothing twist with structure of robot and spaceship.Mainly I focus the POD RACING scence that inspire me to made the unique stripe. This collection also use each character to made the clothes that made this collection has different style in here.I still think of ready-to-wear

คอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง STARWARS episode1 ตอน PHANTOM MENACE ซึ่งนำเอาความเป็น traditional มาผสมกันโครง สร้างหุ่นยนต์และยานอวกาศ โดนหลักๆจะโฟกัสไปในช่วงที่ มีการแข่ง POD RACING จึงเกิดแรงบันดาลใจนำเอายานที่ใช้แข่งมาสร้างเป็นผ้าทอ และนำในส่วนของตัวละครต่างๆ ในเรื่องมาสร้างเป็นเสื้อผ้า ทำให้คอลเลคชั่นนี้มีทั้งความพริ้วของผ้าทอและเสื้อผ้าที่มี โครงสร้างผสมกันอยู่ โดยยังคงทำให้เป็น ready-to-wear เพื่อให้สวมใส่ได้จริง

 1. “WELCOME HOME”
  BY ANCHANA VEERADAECHAPOL  E-MAIL : YUIREJI@GMAIL.COM

Coralline is an animation the girl of the dull life in the world of the fact that she found a door that has been hidden for a long time and then,one night, she was able to see you, on the way to the door and have crossed.

She found the world like you almost everything, except for, but mom and dad in her eyes was a button and the more beautiful.

But when she wakes up determined to meet with the reality is that old house of a parents are boring. you cross a threshold, in the door to so many times that my mother’s eyes and buttons from you to be sewing buttons in the eye to you, too. And after she was told that actually, the world of happiness are only a trick of witches to the spirit of her, she fought with witches and save the kid’s life, many people who are witches and lock it and kill the Witch in the best and family, have been made to each other. And there’s a solution, is salvation mountain is the written by leonard knight the written by, the contribution from benefactors and written to thank God.

Coralline เป็นอนิเมชั่นที่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เบื่อชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง จนเธอค้นพบประตูที่ถูกซ่อนมาเป็นเวลานาน เเละเเล้วคืนหนึ่งเธอก็ได้เจอหนูซึ่งนำทางเธอไปยังประตู เเละได้ข้ามเข้าไป

เธอก็ได้พบกับโลกที่เหมือนบ้านเธอแทบทุกอย่างยกเว้นเเต่พ่อเเละเเม่ของเธอที่มีตาเป็นกระดุม เเละบ้านที่ดูสวยกว่าเดิมมาก

เเต่เมื่อเธอตื่นก้อจะพบกับความเป็นจริง คือบ้านเก่าๆ ของพัง พ่อเเม่ที่น่าเบื่อ เเล้วเธอก็ข้ามเข้าไปในประตูหลายครั้งต่อหลายครั้ง จนเเม่ตากระดุมของเธอจะเย็บกระดุมที่ตาให้เธอเหมือนกัน เเละภายหลังเธอได้รู้ว่าจริงๆเเล้วนั้นโลกที่สุขเเสนสบายเป็นเพียงกลอุบายของเเม่มดที่ต้องการวิญญาณของเธอ เธอจึงต่อสู้กับเเม่มดเเละช่วยชีวิตเด็กอีกหลายคนที่โดนเเม่มดขังไว้เเละฆ่าเเม่มดในที่สุด เเละครอบครัวก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง เเละ inspiration รอง คือ salvation mountain เป็นภูเขาที่เขียนขึ้นโดยleonard knight ที่เขียนขึ้นโดยสีที่ได้รับจากการบริจาค เเละเขียนขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจ้า

 1. “FEELING IN MY MIND”
  BY AUTCHARAPORN RAWEEWAN  E-MAIL : J.JENNY.Y@HOTMAIL.COM

Sound of Color is a book of fairy tales for children written by Jimmy Liao the performance of Taiwan is the story through colorful paintings by using paintings to communicate with the reader by the book is the story of a young woman both eyes, dark, slow, but life is at all, on this one girl to take the subway in the travel to places in town, the vast and has met with a place she used his imagination from hearing and told her mother, she found out, no one knows that you think, a journey through each of the station to see a lot of friends from her imagination, many people might actually see that each stations is the same, but for you, it is in a repeating the new and exciting even in the world’s idea of you to have a friend of, or color, but the real world was dark, but she was never designed a dream and hope to continue to live like a normal happy in what she had and used it for the least

Sound of Color เป็นหนังสือนิทานสำหรับเด็ก เขียนโดย Jimmy Liao นักวาดภาพประกอบชาวไต้หวันที่มีเอกลักษณ์การเล่าเรื่องผ่านภาพวาดที่มีสีสันสวยงามโดยใช้ภาพวาดเป็นตัวสื่อสารกับผู้อ่าน โดยหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตาทั้งสองข้างค่อยๆมืดมิดลงอย่างช้าๆแต่ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไป ในทุกๆวันเด็กหญิงคนนี้ต้องใช้รถไฟใต้ดินในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองที่กว้างใหญ่และได้พบเจอกับสถานที่ต่างๆที่เธอใช้จินตนาการจากการได้ยินและสัมผัสบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เธอพบเจอว่าเป็นเช่นไร ไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอย่างไร การเดินทางผ่านแต่ละสถานีก็จะได้พบเจอเพื่อนมากมายจากจินตนาการของเธอ หลายคนอาจเห็นว่าสถานีแต่ละสถานีก็เหมือนๆกันหมดแต่สำหรับเธอแล้วนั้นกลับเป็นการเดินทางในที่ซ้ำๆที่ดูแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นอยู่เสมอ แม้ในโลกของความคิดของเธอจะมีเพื่อน สิ่งของ หรือสีสันต่างๆที่สวยงาม แต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นช่างมืดมน แต่เธอก็ไม่เคยท้อมีความฝัน ความหวังที่จะก้าวต่อไป มีชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไป พอใจในสิ่งที่ตนมีและใช้มันให้เกิดประโยชน์ที่สุด

 1. “FLIP A BITCH”
  BY NONARAT CHOTCHUKONG   E-MAIL : NONARATCH@GMAIL.COM

Fast & Furious 5 story racing gang cars . return to Rio de Janeiro. Burning mission Racing cars for freedom. To rob money from businessmen corruption. Interpreted by the attractiveness of the of Rio slum, with the city and the most civilized. The dress of the inhabitants of the slums put a casual and sport clothing and combination with the official clothing of the town by the drapping technic and collage like collision of different terminals. Make it fun and exotic clothing , but also has the scent of a class and smart.

fast & furious 5 เรื่องราวแก๊งค์รถซิ่งสุดระห่ำ ที่ย้อนกลับมา ริโอเดจาเนโร ภารกิจซิ่งรถสุดแสบเพื่ออิสรภาพ ที่ต้องปล้นเงินมาจากนักธุรกิจคอรัปชั่น ถูกตี ความโดยความน่าสนใจของเมืองริโอที่มีทั้งด้านชุมชนแออัดหรือสลัมและฝั่งเมืองสุด ศิวิไล หยิบยกการแต่งกายของชาวชุมชนแออัดที่มีความcasual และ sport การสวมเสื้อผ้าแบบตามมีตามเกิดหยิบอะไรได้ก็ใส่ มา combination กับเสื้อผ้าแบบ official ของชาวเมือง โดยการขึ้นหุ่น และ collage เหมือนการชนกันของสิ่งต่าง ขั้ว ทำให้เกิดความสนุกและเสื้อผ้าที่แปลกใหม่ให้ความคล่องตัวแสบซ่าแต่ยังมีกลิ่นไอ ของความมีระดับและสมาร์ท

 1. “Dirty Dairy”
  BY GIULIA PEYRONE  E-MAIL : GIULIA-PEYRONE@OUTLOOK.COM

The designer take the influence of Dadaism an art movement from Europe to another whole level By creating a diary of women in this day collaging painting writing and using the art from the diary to design the prints for the collection.The designer improve the making of Pateh in many way by digital printing graffic on fabric then wax-resist and dyeing ,apply wax-resist on clothes in an abstract way then color screen or foil screen for creating new texture,creating a clothes painting jel that give the same perspective like the wax-resist.

 1. “SHE WAS HERE AGAIN MONA”
  BY NUTTAPOL USUBHARATANA   E-MAIL : NHETTNUTTNUTZ@GMAIL.COM

The inspiration is from Peruggia, a Monaliza robber, in 1910. The silhouette is from worker apparels in that period and developed to Thai silk with stripe design from KaeMaereadMaiThai Korat, Nakon Ratchasima. The techniques for the design are from the story that the robber hit the picture under a bed so that the picture and frame is burnt.  Hence, this collection uses print, dye, and color washing technique. The printed fabric is blinded and burnt Color tone is from a collage of Moniliza picture, Peruggia, and stripe

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก คนขโมยรูปโมนาลิซา ในยุค1910 โดย Sillhouette นำเอามาจากการแต่งกายของคนในยุคนั้น มาตัดทอนและพัฒนาลงบนผ้าไหมไทยลายทาง ของบ้านเก๋แม่เหลียดไหมไทย จ.นครราชสีมา เทคนิคที่ใช้ดึงมา จากเนื้อเรื่อง ที่ Peruggia ผู้ที่เป็นคนขโมยภาพนำไปซ่อน ไว้ที่ใต้เตียง ทำให้มีการกัดกร่อนของภาพและกรอบไม้ นำมา ทำลายพิมพ์ ลายย้อม และการล้างสีไหมออก นำเอาการ Blending และการกัดกร่อน มาใช้ในการทำเทคนิคลายผ้า โทนสีที่ใช้ดึงเอามาจากการ Collage ของภาพโมนาลิซา และ Peruggia และลาย Stripe ในเรื่องของ item นั้นๆเน้นไป

 1. “UNDER EXPOSURE”
  BY ORANART WONGHONGHERN  E-MAIL : ORANART.WONGHONGHERN@GMAIL.COM

The inspiration of my collection came from the architectural style in Havana, Cuba which the style of the building is heavily influenced by Spanish architects as most are built during the colonisation. As the buildings was painted over repeatedly; as time flies, the paint started to reveal variety of colours illustrating the colours from previous years.

Moreover, the colour’s layer are clearly shown which gives each building some characteristics and uniqueness. The structure of the outfit was inspired by the shape of windows and doors.Furthermore, the style of the design also came from the way important people in Graciera or The Cigar lady of Cuba are dressed. From these influences, I was able to come up with a collection.

ผู้สร้างไดรับแรงบันดาลใจมาจากตึกสถาปัตยกรรมเมืองฮาวานาHavana ประเทศคิวบา โดยมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมจากสเปน ในช่วงตกศตวรรษที่16 จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากสีของตึกที่มีรอยแตกเป็นชั้นสีเนื่อง มาจากการทาสีเป็นซ้ำๆของตัวตึกและเกิดการหลุดร่อนไปตามกาลเวลา มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวตึกที่ชัดเจน ได้รับแรงบันดาลใจจากบานหน้าต่างและประตูทรงยาวจากตึกมา เป็นรูปแบบในการออกแบบ และยังมีความสนใจในตัวบุคคลสำคัญในพื้นที่และรูปแบบวิถีชีวิต ของบุคคลในพื้นที่นั้น ซึ่งคือGraciela หรือ The cigar lady มาเป็นแรงบันดาลใจในการstylingชุด

 1. “STORAGE OF DISTORTION”
  BY AUERNAREE CHANCHAISRISAKUL  E-MAIL : AUERNAREE.C@GMAIL.COM

The designer is interested in Dan Hays’s work, the oil painting artist. His works were processed by using a low quality digital camera to take the photo, which leads the photo to has a little resolution and some mistakes like ‘glitch’. After that, he reproduced those by painting with oil color on canvas.

Personally, the designer has passion on watching VHS video with high contrast and low resolution images, or Lo-Fi, which are consistent in the work of Dan Hays, so the designer bring it to integrate them together and make it all error by digital way Thus, it makes such a fascinating story

เนื่องด้วยผู้ออกแบบมีความสนใจในผลงานภาพวาดสีน้ำมันของศิลปิน Dan Hays

ซึ่งกระบวนการทำงานของตัวศิลปินได้นำภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่ มีความละเอียดน้อยและเกิดการผิดพลาดของตัวภาพ (Glitch) มาวาดด้วยสีน้ำมันลงบนเฟรมผ้าใบและโดยส่วนตัวผู้ออกแบบมีความชื่นชอบในการดูผลงานที่เกี่ยวกับวีดีโอ VHS ที่มีความคมชัดและรายละเอียดต่ำ หรือภาพ Lo-Fi สอดคล้องในงานของ Dan Hays นั้น ผู้ออกแบบจึงนำมาผสมผสานเข้าด้วยกัน และใช้วิธีการทำให้ทุกอย่างดูผิดพลาดโดยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ

 1. “SANK IN A REVERIE SEA”
  BY THAPANA WONGSRIYA  E-MAIL : THAPANA.WONGSRIYA@GMAIL.COM

จุดเริ่มตนของแรงบัลดาลใจในคอลเล็กชั่นนี้มาจาก ภาพประกอบของ FRAU GRAU นักวาดภาพประกอบและกราฟฟคดีไซเนอร ชาวเยอรมัน ที่นําเอาบรรยากาศความเปนธรรมชาติของชายฝงทะเล สรางสรรคภาพวาดในลักษณะของรูปรางธรรมชาติและรูปทรงที่ไมสม่ําเสมอกัน ตัดทอนรูปราง รูปทรง ของหินและแรธาตุที่สามารถพบเห็นได ตามริมชายฝงทะเล มาจัดองคประกอบคลายกับการวางชิ้นจิวเวอรรี่ และเลือกใชสีโทนธรรมชาติ

ความสวยงามของชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทั้งลักษณะเกลียวคลื่นทซี่ดัเขาชายฝงทําใหเกิดเสนสายท่ีไมสม่ําเสมอ ของเสนคลื่นเวลากระทบหาดทราย รูปทรงของกอนหิน เปลือกหอย ปะการัง และพื้นผิวของทรายที่มีเสนสายลวดลายจากการถูกคล่ืนซัด โดยนําลักษณะดังกลาวมาสรางสรรคและพัฒนาภูมิปญญาการแกะเทียนพรรษาพรอมทั้งส รางสรรคเทคนิกการเดรปปงผาออแกนดี้อัดพลีทใหเกิดโครงสรางที่แปลกตาและโครงชุดที่ มีลักษณะที่เปนอิสระและเสนโคงเวาของเกลยีวคลื่น นําเสนอในรูปแบบของคอลเล็กชั่นเสื้อผา evening wears สําหรับผูหญิงที่ตองการความพิเศษในโอกาสพิเศษ

The inspiration of this collection is from FRAU FRAU’s illistration, who is german illustrator and graphic designer. The illustration is about the nature of a shore by creating creation of organic form and unevent shape. Distortion of rock and mineral’s shape and arrange them like a jewelry shelf by using natural tone.

Using the beauty of the natural shore, wave of the sea that make a irregular line and shape of a rock, shell, coral and surface of shore after a surf that look like a work of art. Using these things to create and develop intellect about shaving a big candle used in the temple during the raining season. Creat technique about draping pleated organdy frabric to make a strange structure and a figure that have independent of a wave of the sea. Present this collection in evening wears for every women in special occasion

 1. “LINE OF LAVA”
  BY PONGARUN KHUNMUANG  E-MAIL : PONGNARUN@HOTMAIL.COM

My thesis is inspired by Pompeii which is the legendary city of the Great Roman Empire. Unfortunately, this ancient city was destroyed by the eruption in 79 AD. As the digging an underground tunnel, the ancient walls covered with the numerous paintings and inscriptions was discovered by an explorers. However, the survey was abolished and started again in 1748 which leads to an exposition of Pompeii’s glory and civilization.

ได้รับแรงบรรดาลใจจาก นครปอมเปอี นครในตำนานของอนาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ โดยเมืองที่แสนสวยงามนี้ได้ล่มสลายเพราะภัยจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อ 500 ปีก่อนคริสต์กาล ลาวาจำนวนมากได้ไหลทะลักลงมาทับเมืองทั้งเมืองจนอารยธรรมล่มสลายภายในคืนเดียว ผ่านมา 1000 ปี ในระหว่างการขุดอุโมงค์ใต้ดิน คณะผู้ค้นพบได้ขุดเจอกำแพงที่เต็มได้ด้วยภาพวาดและจารึกมากมาย แต่แล้วการสำรวจก็ได้หยุดชะงักไป และเริ่มขึ้นอีกครั้งในปี 1748 ต่อเนื่องเรื่อยมา เผยให้เห็นโฉมหน้าความรุ่งเรืองและอารยธรรมต่างๆของปอมเปอี

ชุดมีการตัดต่อลาย ที่ได้มาจากการไหลของลาวาผสมกับซากของคนที่โดนลาวาฝังทั้งเป็น จากนั้นนำมาตัดทอนให้เหลือแต่เส้นกราฟิก และนำมาวาดใหม่ให้เป็นหน้าของคนอยู่บนชุดเดรสยาว ที่โครงของชุดได้มาจากชุดในยุคโรมัน

 1. “SOMEWHERE OVER THE RAINBOW”
  BY PRAPAKORN SORNSOMBOON   E-MAIL : PRK_SORNSOMBOON@HOTMAIL.COM

This collection was inspired by the famous children book called ‘the wonderful wizard of oz’, telling a contemporarily different tale by applying folk wisdoms on mural, Hoop tam. We make use of mural technique, lineage and the outstanding colorway of Hoop tam

to modernize cloths, making our products wearable and indeed desirable. Apart from the contemporary cloths we innovated, we also take great care in adding more dimension to our works, resulting in remarkably fanciful images. Our embroidering lace, which were inspired by the book, is being stitched above the cloths design. In addition, the rest of the material uses were all inspired by either characters or details of the story in order to create the mood and tone which will go together: playful and fairy tale.

คอลเล็คชั่นนี้เป็นการนำเอานิทานเด็กชื่อดังอย่าง wonderful wiziard of oz มาเล่าเรื่องราวใหม่ ผ่านมุมมองของภูมิปัญญาการวาดจิตรกรรมฝาผนังฮูปแต้ม(สิม)อีสาน โดยนำเอาเทคนิคการวาดจิตรกรรมฝาผนัง,ลายเส้น ,colorwayที่โดดเด่นของฮูปแต้มมาพัฒนาวาดเป็นลายผ้าให้มีความร่วมสมัย น่าสวมใส

นอกจากลายผ้าที่สนุกสนานแล้ว ยังดึงเอาเทคนิค ดีเทล จากอินสไปร มาเล่นเพิ่มมิติ เพ้อฝันให้คอลเลคชั่นอีกด้วย โดยมีการปักลายลูกไม้จากตัวละครในwonderful wizard of oz นำมาปักทับกับลายพิมพ์ผ้า นำเอาmeterial ที่ดึกมาจากคาเรกเตอร์ของตัวละครหลักมาเป็นgimmickในชุด ให้เข้า กับmood&tone :playful and Fairy tale ได้อย่างลงตัว และสวยงาม

 1. “THE HIDDEN IDENTITY”
  BY JIRAWAT THAMRONGKITTIKUL  E-MAIL : GOD_JI_KUNG@HOTMAIL.COM

The inspiration of collection “The Hidden Identity” is from Phyllis Galembo picture gallery in Masked Book and new compose article in National Geographic book in May 2012 that make me interest in picture story and background of several country in Africa about lifestyle of African and about worship of god and soul that always have a mediator person to communicate or agent of god by use mask as a god soul or devil. The above information appear in Masked book of Galembo. Each picture show the changing of mediator person to respond the believe faith and fear. But in another way the mask that appear in many picture show the fear and sadness from the pass of African ancestry by pass the culture of each community. The collection “The Hidden Identity” tell the most story from color pattern fabric and perforate fabric technique and Cristian lady in Sriprachan Supanburi province

คอลเลคชั่น the hidden identity ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก แกลลอรี่ภาพของ Phyllis Galembo ในหนังสือ “Masked” และบทความที่ถูกเรียบเรียงใหม่ใน National Geographic ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2012 ครั้งนี้ทำให้ผมสะดุดกับภาพถ่าย และการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของหลายประเทศในแอฟริกา เกี่ยวกับวิธีชีวิตของชาวแอฟริกัน ที่หลายครั้งหลายคราพวกเขาจะจัดพิธีกรรมมากมายสำหรับบูชาทวยเทพ และดวงวิญญาณ ซึ่งจะมีบุคคลผู้เป็นตัวกลางในการบูชา สะท้อนการเป็นตัวแทนแห่งทวยเทพ และปิศาจผ่านสิ่งที่เรียกว่า“หน้ากาก” หน้ากาก ที่ปรากฏในภาพถ่าย ในหนังสือ Masked ของ Galembo แต่ละภาพนั้น ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตัวตน เพื่อสนองตามความเชื่อ ความศรัทธา ความกลัว แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง หน้ากาก ที่ปรากฏในหนังสือหลายๆ ภาพก็สื่อออกมาในมุมมองของ ความหวาดกลัว และความเศร้าจากอดีตที่น่าสังเวชของบรรพบุรุษชาวแอฟริกา ผ่านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน คอลเลคชั่น the hidden identity จึงได้เล่าเรื่องผ่าน สีสัน ลวดลายผ้า และเทคนิคผ้าปักฉลุ สตรีคริสเตียน อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

 1. “STAY ON ARA POP”
  BY APICHAYA KEDKAEW  E-MAIL : MINTMINILY@GMAIL.COM

The Collection of “ STAY ON ARA POP ” has been inspired by portraiture art of Hassan hajjaj, Morroccan artist under the name “KESH ANGELS” they said that if you though that women from the Middle East and North Africa all wear drab black blankets over the head and stay home to cook dinner, challenge that notion. Hassan Hajjaj created a series of images that show a side to muslim women and north African culture that rerely makes mainstream news. Kesh Angles, a colection that is shows Marrakech “biker chicks” bootleg Chanel and Louis Vuitton Abayas. Contrary to the depressing images most commonly associaed with (oppressed) Muslim women, these photo show women sporting polka dots, funky shoes, a lot of make up, heart-shaped sunglasses and all kinds of good-nature attitude. Concept of this Collection created silhouette from Jalabiya is a berber traditional long loose-fitting unisex outer robe with full sleeves of Moroccan style combined with streetwear and sport wear I chosse flexible fabrics and materials also well ventilated and The prominent point of this collection are using Arabic Popart style This collection are veiled, powerful, and adorably chic.

“STAY ON ARA POP” Collectionนี้ ได้รับแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจาก งานศิลปะศิลปินชาวโมร๊อคโค Hassan Hajjaj ในชื่อผลงานว่า “Kesh Angels” คืองานศิลปะภาพถ่ายที่สื่อถึงผู้หญิงชาวมุสลิม และ ผู้หญิงชาวแอฟริกันเหนือ แต่งกายด้วยชุดฮิญาบ หรือ ผ้าคลุมศรีษะของผู้หญิงมุสลิมเพื่อเป็นการปกปิดร่ายกายให้มิดชิด ตามคำเชื่อของศาลนาอิสลาม ในแนวคิดของศิลปินท่านนี้นั้น จึงหยิบประเดนที่ว่า โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเห็น ผู้หญิงมุสลิมใส่ชุดคลุมศรีษะสีดำยาว การใช้ชีวิตที่อยู่แต่ในบ้าน ทำอาหารเพียงเท่านั้น ศิลปินจึงสื่ออีกด้านของผู้หญิงชาวมุสลิมออกมากโดนให้พวกเธอ ลองใส่ชุดฮิญาบที่พิมพ์ลาย Polka dots รองเท้าที่มีสีสันชวนทำให้สนุกสนาน และแต่งหน้าพวกเธอด้วยสีจัดจ้าน ใส่แว่นตากันแดดรูปทรงหัวใจ แล้วมาขี่มอเตอร์ไซร์กันกับแก๊งสาวมุสลิม เป็นการคิดนอกกรอบของศิลปิน โดยไม่ผิดต่อหลักธรรมของศาสนาของพวกเธอแต่อย่างใด ในภายใต้งาน ศิลปะในสไตล์ Pop-Art ที่มีลักษณะล้อไปกับรากฐานบริบทสังคมที่เป็นแบบ บริโภคนิยม ศิลปะแบบป๊อปอารต์ได้สร้างความตื่นเต้นอย่างฉับพลันทันใดแก่ผู้พบเห็นเพื่อสะท้อนเรื่อง ราวที่ปรากฏในปัจจุบัน นั้นคือจุดเริ่มต้นให้เกิดแรงบัลดาลใจในการออกแบบเสื้อผ้าใน คลอเลคชั่นนี้คอนเสปของColloetion นี้คือการนำโครงชุดมาจากชุดมุสลิมสไตล์ Morrocan หรือที่เรียกว่า “Jalabiya”มาผสมผสานกับความเป็น streetwear และ มีกลิ่นอายของความเป็น sport wear โดยใช้material ต่างๆที่เหมาะสม กับความยืดหยุ่น ผ้าที่มีความเป็นsport และระบายอากาศได้ดี อีกทั้งดึงจุดเด่นและความสนุกออกมาจาก Arabic Popart ใช้สีสันที่ฉูดฉาดและลายผ้าที่ล้อเลียนสังคมที่เห็นไดทั่วไป้ในโลกแฟชั่นปัจจุบัน

 1. “IN (DIAN) SWITZER”
  BY PASNICHA KULSING

In (dian) swizer “i don’t believe this is the real place in the earth” The Indian lover’s word that express their feeling of the heavenly realm right in front of their eyes- JunfrauI Interlaken – the starting point of a travelling with a beautiful of nature throughout along the railway – a plenty of flowers, horizontal grassland with small canel and you can see the waterfall coming down from the valley.If you look over to the moutain, you can see a snow cover on their peak and some leftover on the ground, somehow you see a black and gray layer of stone underneath it. These all unbreathable picture may be once in a lifetime In (dian) swizer

“i don’t believe this is the real place in the earth” คำพูดของคู่รักชาวอิเดียน บุคคลอีกซีกหนึ่งของโลกที่แสดงความรู้สึกของสถานที่ ที่พวกเขายืนอยู่ ซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกันกับฉัน ที่มีต่อภาพตรงหน้า Jungfrau ดินแดนแห่งสวรรค์ Interlaken จุดเริ่มต้นของการเดินทางและความสวยงามของธรรมชาติ ที่ได้ไต่ระดับนึ้ตามรางไมข้้องรถไฟ ทั้งทุ่งหญ้า ดอกไม ้ลำธาร น้ำตกที่ตกลงมาจากภูเขา และเทือกเขาที่ปลกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเป็นภาพเดียวกันที่เรา สามารถมองเห็นได้ในครั้งเดียว และยังมีหิมะที่ละลายจนสามารถเห็นชั้นหินสีเทาดำไปจนถึงยอดเขาที่โอบล้อมไปด้วยสีขาว อันบริสุทธิของหิมะไม่น่าเชื่อ ว่าจะมีสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้อยู่บนโลก

 1. “I TRY VERY HARD”
  BY ADIREG COMENOI  E-MAIL : ADIREGCOMENOI@HOTMAIL.CO.TH

What I have learned and found out by observing how people with obese or unflattering figures disguse their unproportionate shapes was that they use black or patterned materials. However, upon closer looks at them, one will find a few body enhancing objects underneath their clothes, and in most cases they are not comfortable for warers. Even so, not all body parts can be covered. All these facts have made me curious about what those people do to make their bodies look appealing or to hide their over-sized body areas. Apart from using spendex to press and keep bodies in form or utilizing black or patterned clothes to disguise unflattering body areas, I am also exploring how modern technology can be adapted to be useful in solving problem fat persons face. One of those new technologies is, The Body Composition DEXA Scan. It might be another promissing options for persons with opulent figures. The DEXA can be used to localize obese persons’ body problem zones, so that they can be addressed more directly and effectively. My interest goes beyond the process of having bodies scanned. Outcomes of those scanning processes are normally displayed in colors – different colors for different body zones of the obese subjects. This was the beginning of my project of bringing those scanning outcomes into designing patterned materials of this collection.

จากแนวคิดที่ได้มาจากการสังเกตเห็นการแต่งตัว เพื่ออำพรางรูปร่าง ของคนอ้วนหรือคนที่มีรูปร่างไม่สมส่วน เช่น การเลือกใช้เสื้อผ้าสีดำ หรือเสื้อผ้าลวดลายกราฟิก แต่หากสังเกตุดูดีๆ เราจะพบว่าภายใต้ชุด สีดำนั้นจะมีอุปกรณ์บางอย่างรัดตรึงอยู่ภายในร่างกายแต่ก็ยังมีบาง ส่วนของร่างกายที่ไม่สามารถปกปิดได้อยู่ดี จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่าคน เหล่านั้นมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับรูปร่างหรือไขมัน ที่โผล่ออก มานั้นเอง นอกจากการรัดร่างกาย ใส่เสื้อผ้าสีดำ หรือเสื้อผ้า ลายกราฟิกแล้ว ผมยังศึกษาพบการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ อาทิ The body coposition dexa scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งของ คนอ้วน โดยการนำร่างกายของตัวเองเข้าไปสแกนเพื่อวัดดูปริมาณชั้น ไขมันส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด แต่สิ่งที่ผนสนใจในตัวนวัตกรรมใหม่นี้คือ dexa scan หรือ ผลสแกนที่จะแสดงออกมาในกระบวนการสุดท้าย สีของผลสแกนที่เกิด จากรูปร่างของคนอ้วน และเส้นกรฟิกของผลสแกนบนรูปร่างของ คนอ้วน จึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงชุด (pattern)ของ คอลเลคชั่นนี้

 1. “PATIENT ROOM NO.284”
  BY NARINEE MANGKEO  E-MAIL : NARINEEM.P@GMAIL.COM

Inspiration from mixed media sculpture by Dutch artist, Silvia B. A group of masked sculpture clad in white who are playing with their white toys. They’re autobiographical in that. She attracted to people who do not fit in. A physical or metal abnormality, an unusual way of dressing up — pushes a person into another world.

I brought 3 types of Schizophrenia (or a mental disorder) to the collection through 3 technique.

Disorganised – by speech and thinking that are disorganised or difficult to understand. I brought this idea to dispersed pattern and combine by detail of baseball.

Paranoid – a characterized by delusion and auditory hallucinations (hearing voices that don’t exist). Patients have to safe themselves by wearing a straitjacket that’s I used it as a detail in the collection.

Catatonic – a state of neurogenic motor immobility and behavioural abnormality manifested, loss of motor skill or hyperactive motor activity. I brought this symptom to pattern draping, the opposite side of everything.

Collection is full of a dispersed pattern, buckle and straitjacket detail, textures of scar and feather, textures of cotton, embroidery and incomplete of finishing. Everything in white, colour from the artist with the feeling like we are in asylum.

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของ Silvia B. ที่ถ่ายทอดพฤติกรรมที่ผิดปกติทางจิต

โดยการนำวัสดุต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ทั่วไป มาผสมผสานกันบนหุ่นฟิกเกอร์ที่มีความแตกต่างกันไป

มีการนำเอาพฤติกรรมทั้ง3อย่าง Disorganised, Paranoid และ Catatonic มาถ่ายทอดในคอลเลคชั่นมา 3 เทคนิค คือ

Disorganised – มาจากพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เป็นระบบ วุ่นวาย ไม่มีเหตุผล จากสิ่งที่อยู่แยกกันก็นำมารวมกัน กลายมาเป็น pattern ที่กระจัดกระจาย มารวมอยู่ด้วยกันแบบไม่เข้ากันด้วยวิธีที่เป็น sport คือการร้อยเชือกแบบลูกเบสบอล

Paranoid – อาการวิตกจริต หูแว่ว ประสาทหลอน เหมือนคนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วต้องการ safe ตัวเอง มีการใช้ buckle มาเป็นดีเทลในคอลเลคชั่น เป็นการเอา pattern ที่ต่อกันด้วยวิธี disorganised มาต่อกันด้วยวิธี paranoid อีกรอบหนึ่ง

Catatonic – ความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหว การกระทำที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งที่ได้รับมา ได้กลายมาเป็นการ drape นำสิ่งที่อยู่ด้านบนมาไว้ด้านล่าง ด้านซ้ายมาด้านขวา

ชุดที่ออกมาก็จะเป็น pattern ที่แยกกันมารวมกัน มีดีเทลของสายรัดและ buckle และมีการ drape ที่วุ่นวายอยู่ มี texture ของรอยเย็บแผล และขนนกที่มาจากผลงานศิลปะอยู่ในชุด นำเสนอด้วยสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน คือสีขาว ที่มีความรู้สึกของ blank space เสมือนอยู่ในโรงพยาบาล

 1. “1224”
  BY MAYA WONGWUTIYAN  E-MAIL : MAYAWONGWUTIYAN@GMAIL.COM

Collection 1224 is inspired by the films “In the Mood for Love”, and “2046” by the notable Hong Kong director Wong Kar-wai. The collection draws its influences from the Western clothing styles worn in Hong Kong during the 1960’s. These styles include garments such as High Collar Qipaos with modern graphics and Trench Coats. The collection uses nostalgic clothing influences from back in “the old days” and combines these concepts with the film’s main character’s “imagination of the future” and Christmas day, which has ultimately become the starting point for Collection 1224.

High quality hand woven cotton is the main material used in each garment. The cotton is woven using a traditional Thai “Esan” technique of Pha-Khao-Mah, which is characterised by enlarging cotton threads and using varied rhythms throughout the weaving process. This technique creates thick and distinctively textured fabrics with unique repetition free “tartan” patterns. Other materials such as wool and sheer cotton fabric combinations will also be used to add additional flavour to Collection 1224.

The traditional Dragon Robe is applied to today’s garments by using the Qipao’s open-side slit, and also by combining other Dragon Robe design cues in order to envisage the design. Red, white, black and pastel blue colour themes are also used throughout the collection. In addition, Collection 1224 will also draw added inspiration from the films and use items such as tinsels weaved into the fabric to help represent furs in the future days.

จากแนวคิดที่ได้มาจากภาพยนตร์เรื่อง In the mood for love และ 2046 โดยผู้กำกับชาวฮ่องกง Wong Kar-wai ถูกตีความเป็นเรื่องราวใหม่ โดยหยิบเอาองค์ประกอบหลายๆส่วนของภาพยนตร์มาใช้ในงานออกแบบ เช่น อิทธิพลเรื่องการแต่งกายแบบตะวันตกในฮ่องกงยุค 60s ชุดกี่เพ้าคอตั้งลวดลายทันสมัย เทรนช์โค้ท วันคริสต์มาส อดีต และการจินตนาการถึงโลกอนาคตของตัวละคร สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของคอลเลกชัน 1224

เสื้อผ้าในคอลเลกชันได้มีการหยิบชุดคลุมมังกรซึ่งเป็นต้นแบบของชุดกี่เพ้ามาประยุกต์เข้ากับรูปแบบเสื้อผ้าในยุคปัจจุบัน โดยนำรูปแบบของแขนเสื้อจีนโบราณ การผ่าข้างแบบกี่เพ้า และวิธีการสวมใส่มาใช้ในการออกแบบ สีที่ใช้ได้แก่สีแดง ขาว ดำ และฟ้าอ่อน ซึ่งมาจากอารมณ์ภาพยนตร์ของหว่องกาไว

วัสดุหลักของคอลเลคชั่นเป็นผ้าฝ้ายทอมือโดยมีการนำภูมิปัญญาผ้าขาวม้าของภาคอีสานมาพัฒนาโดยใช้เส้นฝ้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเปลี่ยนเนื้อผ้าให้มีความหนาเพิ่มขึ้น และผิวสัมผัสที่ต่างจากเดิม ทำลายความจำเจของลายตาราง ให้มีจังหวะที่เปลี่ยนไปทั้งขนาดของเส้นสายและการวางลายผ้าให้สอดคล้องกับงานออกแบบ นำสายรุ้งพลาสติกทอแทรกเข้าไปในผืนผ้าซึ่งเป็นตัวแทนของขนสัตว์ตามแนวคิดความล้ำอนาคต รวมถึงผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย อาทิ ผ้าวูล ผ้าฝ้ายเนื้อบาง สู่ผลงานในคอลเลกชันนี้

 1. “YEDE”
  BY POSSATHORN KIATTICHUANCHAI   E-MAIL : POSSATHORNK@HOTMAIL.COM

From the YEDE’s metal-weaving sculptures and his idea of transcending the ancient traditions of functional metalwork through the form of avant-garde weaving sculpture which features various types and colors of copper alloys. Apart form the weaving details, the weaving bamboo fan of Baan Phraek, Ayutthaya weaving techniques which available in various kind of patterns were also use as a part of developing techniques in the collection, Therefore The Singaporean’s Blogger ‘Gracia Ventus’ has been chosen as a muse with her uncenventional style, espicially those that present aesthetics and form, either like wabi sabi meets tailored octagonal futuristic sculpture.

จากผลงานประติมากรรมสานเหล็กและแนวความคิดของการก้าวข้ามวัฒนธรรมของงานโลหะแบบเดิมๆสู่ การสร้างชิ้นงานประติมากรรมทอเหล็กแนวอวองการ์ดนั้นผู้ออกแบบได้เห็นถึงรายละเอียดของการสานจึงนำภูมิปัญญาไทยพัดสานของอำเภอบ้านแพรก จังหวังพระนครศรีอยุธยามาใช้ในงานซึ่งมีความน่าสนใจจาก ความหลากหลายของลายนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแรงบันดาลใจเเพื่อสร้างสรร ผลงานคอลเลคชั่น โดยเลือกบล็อกเกอร์ชาวสิงคโปร ์‘Gracia Ventus’ ซึ่งมีสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นน่า สนใจ คือไม่เป็นไปตามแบบแผนปกติ โดยเลือกที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่นำเสนอสุนทรียศาสตร์และโครงสร้างของ เสื้อผ้า หรือก็คือแนววาบิซาบิซึ่งคือความไม่สมบูรณ์ของเสื้อผ้าผสมผสานกับโครงสร้างแบบฟิวเจอร์ริสติค โดยเลือกใช้วัสดุที่ตัดแล้วไม่รุ่ยเพื่อความง่ายในการสาน เช่น นีโอพรีน ผ้าตาข่ายที่นำไปสกรีนและเลือกใช้ผ้า ที่มีวอลลุ่มแตกต่างกันเพื่อสร้างความคอนทราสต์ โดยเลือกใช้ผ้าออแกนซ่าที่นำไปสกรีนบางส่วนเพื่อกัน การรุ่ย และเลือกใช้สีในโทนแดงเมทัลลิคซึ่งเป็นสีของดอกไม้ที่มิวส์ชอบและแตกโทนสีไปในโทนใกล้ๆกัน คือ ม่วงและชมพูเพื่อความสนุกของคอลเลคชั่น

 1. “STAY BEAUTIFUL”
  BY SEKSIT PERKCHINNAWORN  E-MAIL : Seksit.perkchinnaworn@gmail.com

This collection got inspiration from the process of pressed flowers which was left to dry in the era of Victoria. The women in Victoria era were likely to used a different kind of flowers with vivid color and kept it inside the poem book, pressed it and left it dry for a decoration of picture frame, accessories, or even costumes. I would like to represent a story of my collection from this interesting pressed flowers process combined with a perforate of flower designs which has been developed from my intellect however stay still the smell of pressed flowers in the costumes.

คอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานทับดอกไม้แห้ง ที่นิยมกันมากในยุควิคตอเรีย ผู้หญิงในยุคนั้นจะนิยมเอาดอกไม้ต่างๆที่มีลักษณะที่สวยงาม เอามาทับแห้งในหนังสือบทกวี จดหมาย ให้แห้งเพื่อรักษาความสวยงามของดอกไม้ไว้ ทั้งนำมาเก็บใส่กรอบรูปเพื่อประดับตกแต่ง รวมถึง นำดอกไม้ทับแห้งมาประดับตกแต่งหมวก และ เครื่องแต่งกายอีกด้วย ด้วยความน่าสนใจในเรื่องราวของการทับดอกไม้ด้วยหนังสือจึงเอาความน่าใจนี้มาเล่าผ่านทาง โครงชุด แพทเทิร์นและดีเทลของเสื้อผ้าในคลอเลคชั่นนี้ ด้วยเทคนิคที่ได้พัฒนามาจากลวดลายการแกะสลักไม้ของไทยที่มีเอกลักษณ์ โดยการฉลุลวดลายดอกไม้ผสมผสานเข้ากับ วัสดุเลียนแบบการแกะสลักไม้ที่พัฒนาขึ้นมาจากภูมิปัญญามาประกอบให้ได้กลิ่นอายของการทับดอกไม้แห้ง และยังคงความสวยงามของงานแกะสลักไม้ที่สามารถหยิบมาอยู่ในเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้

 1. “LIFELESS LABORATORY”
  BY TRITTI TARKULWARANONT  E-MAIL : trittit@gmail.com

With his incredible talent for discerning scents, Jean-Baptiste Grenouille is one of 18th-century France’s finest perfumers. He becomes obsessed with capturing an elusive aroma: the scent of young womanhood. His search takes a deadly turn, and when the bodies of 12 young females are found, panic breaks out, with families rushing to lock up their daughters.

The idea of the whole collection are the purify whiteness, the emptiness and transparent. In order to be exist, such Emptiness have to create its identity via beauty. “ The whole art of Enfleurage is to allow the flowers to die slowly by themselve”, can be interpreted in this collection as the beauty of embedding, the remain of the death

Perfume : the story of a murderer ภาพยนตร์อิงยุคศตวรรษที่18 กล่าวถึง เกรอนุย นักทำน้ำหอมที่มีพรสวรรค์ในการรับรู้กลิ่น แต่กลับผลิกบทบาทจากนักทำน้ำหอมสู่ฆาตรกร ที่มีจุดประสงค์สูงสุดในการทำน้ำหอมจากผู้หญิง 12 คน เพื่อน้ำหอมที่สร้างตัวตนแก่เขาเอง แนวคิดของคอลเลคชั่นจึงเป็นเรื่องของ การไร้ตัวตน ความขาวที่บริสุทธิ์ ความใสที่ถูกมองทะลุผ่าน ที่พยายามจะสร้างตัวตนให้คนไม่มองข้าม ด้วยการสรรหาความงามมาประดับตัวตนเดิม โดยผู้วิจัยที่ตีความความงามจากประโยตหนึ่งในหนังว่า The whole art of Enfleurage is to allow the flowers to die slowly by themselve – ศิลปะที่สำคัญที่สุดในการทำน้ำหอมคือปล่อยให้ดอกไม้ตายด้วยด้วยมันเองขณะขั้นตอนทำ เพื่อที่กลิ่นจะซึมซับได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงใช้วัสดุที่เหลือจากการตายโดยธรรมชาติมาสร้างสรรค์เทคนิคเพื่อให้ได้จิตวิญญาณมากที่สุด

Published by Jade-ThaiCatWalk

Editor - ThaiCatwalk.Com and Runway Photographer PR, Brand Acknowledgement, Advertorial