Editor’s Talk – November 2015, Fashion Show Down??

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมทำข่าว เก็บภาพงาน Fashion Show หลายงาน สิ่งที่ได้เห็นคือ จำนวนผู้เข้าชมงาน “น้อยลง” อย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ ที่ยากในการประเมินว่า อะไรคือ เหตุผลให้คนชมแฟชั่นโชว์น้อยลง

Comp Card เปรียบเสมือน Name Card สำคัญมากสำหรับ Model

Comp Card และ Portfolio คือ ใบเบิกทาง สำหรับโมเดล เพื่อให้ลูกค้า ได้เห็นผลงาน หรือ รูปร่างหน้าตาของโมเดล ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน  และไม่ทราบว่า เมื่อแต่งหน้า จัดทรงผม หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า จะออกมารูปแบบที่ลูกค้าต้องการหรือไม่  Comp Card จึงเป็นตัวอย่างคร่าวๆ ที่ลูกค้าจะได้เห็นการเปลี่ยนลุคต่างๆ

Silk Neighboring Countries : ผ้าไหมประเทศเพื่อนบ้าน

Silk Neighboring Countries : ผ้าไหมประเทศเพื่อนบ้าน News & Photo by Nattawat (Jade) นิทรรศการผ้าไหม จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรพม่า, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศลาว เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผ้าไหมที่มีลวดลายใกล้เคียง และแตกต่างกัน ตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบชุดประจำชาติ ราชอาณาจักรพม่า ชาวพม่า นิยมผลิตผ้าทอมือ แต่จะมีชาวเผ่าหนึ่ง คือ พวก Yabeins แปลว่า ผู้ปลูกไหม ได้ทอผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรบรรจง เรียกว่า “ผ้าตราหมากรุก” Check นิยมทำกระโปรงแต่งงาน และเครื่องแต่งกายในพิธี ผ้าชนิดนี้จะมีเนื้อแน่น แข็งมาก ก่อนใช้ต้องนำไปแช่น้ำ และทุบเสียก่อน เพื่อให้ผ้าเนื้อนิ่ม สีจะสวย ทนทาน นิใช้เป็น “ลองยี” ของสตรี

Article : Pha Thai, ผ้าไทย – ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์

Article : Pha Thai, ผ้าไทย – Na Pho ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ บทความ เกี่ยวกับผ้าไทย โดย ณัฐวรรษ (หยก) เจียรนันทะ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์, จังหวัด บุรีรัมย์ ประวัติและการบริหารจัดการ อำเภอนาโพธิ์, จังหวัดบุรีรัมย์ – ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าเป็นอาชีพเสริมมานาน โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีมีการประกอบอาชีพทอผ้าไหมทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ โดยนำออกไปจำหน่ายในต่างจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งเข้าประกวด ในระดับจังหวัดและระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำให้ผ้าไหมนาโพธิ์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

Article : Pha Thai, ผ้าไทย – ผ้าทอนาหมื่นศรี, จังหวัดตรัง

Klum Tho Pha Na Muen Si กลุ่มทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง บทความ เกี่ยวกับผ้าไทย โดย ณัฐวรรษ (หยก) เจียรนันทะ ผ้าทอมือ คืองานศิลปที่ถักทอความเอื้ออาทร เพื่อการแบ่งบันด้วยความงาม และน้ำใจ การเป็นเจ้าของผ้าทอเพียงหนึ่งผืนของท่าน จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างงานในชุมชน และการดำรงอยู่ของมรดกแห่งภูมิปัญญาไท และมรดกแห่งมนุษยชาติ ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าสมัยปัจจุบันที่เริ่มต้นรวมกลุ่มกันทำงาน และเป็นที่รู้จักในช่วง 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้สีย้อมเคมี ซึ่งให้สีที่สดใส เข้ากับยุคสมัย และยังสามารถนำไปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆได้อีก ทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแพร่หลายในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ตำบลนาหมื่นศรี, อำเภอนาโยง, จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดตรังประมาณ 11 กม. เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพุทธที่ทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา และสวนยาง เป็นอาชีพหลัก ชาวบ้านยังมีวิถีชีวิตที่สงบกลมกลืน กับธรรมชาติ

Article : Pha Thai, ผ้าไทย – Shinawatra Thai Silk

Shinawatra Thai Silk ชินวัตรไหมไทย – ผู้นำยุคแรกๆของผ้าไหมไทย บทความและบทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับผ้าไทย โดย ณัฐวรรษ (หยก) เจียรนันทะ บทความและบทสัมภาษณ์ คุณอัจฉรา หวลอ่อน, Sales Supervisor ชินวัตรไหมไทย เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทย ในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนเริ่มลืมเลือนรากเหง้าแห่งความเป็นไทย ThaiCatwalk จึงเริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องผ้าไทย เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ ผ้าไหมไทย – เส้นไหมที่นำมาถักทอเป็นผ้าไหมนั้น ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งใยผ้า” (Queen of Textile Fibers) เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีความนุ่มนวล และสวยงามที่จะหาได้จากเส้นใยชนิดอื่น เมื่อนำมาถักทอเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความงดงาม และทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “ผ้าไหมไทย” เพราะกว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืน ต้องใช้ความอุตสาหะเป็นอย่างมากทั้งยังมีกรรมวิธีที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก